De gør skolevejen sikker – Vester Mariendal skoles elever som trafikeksperter

PRESSEMEDDELELSE - aalborg kommune

På Vester Mariendal Skole har elever og lærere, sammen med Aalborg Kommune, siden efteråret arbejdet ihærdigt med at udvikle adgangsforholdene omkring skolen. Trafikprojektet har resulteret i seks initiativer, der skal indvies onsdag den 20. april. Her er blandt andet lavet ny ind- og udkørsel, en kys-og-kør bane, samt ”Gumlejungle-stien” – en sti lavet af skolens 6. klasser til de yngste elever.

 

I Aalborg Kommune arbejder vi løbende med at skabe trygge og sikre skoleveje. Hvert år udpeges to skoler som såkaldte ”Skolecases”. Her går vi i dybden med at analysere trafikken omkring de udvalgte skoler, vi involverer skoleledelse, elever og forældre ift. at udpege utrygge punkter og igangsætte forskellige handlinger, der kan gøre skolevejen mere tryg.

”Arbejdet med udvikle sikre skoleveje står højt på vores dagsorden. Det skal være trygt for børn at transportere sig selv i skole. I projektet på Vester Mariendal, har vi både arbejdet med de fysiske rammer, viden om trafiksikkerhed generelt og mindset. Dén kombination tror jeg på giver de bedste forudsætninger for en tryg og sikker skolevej.” – siger Rådmand for By og Land, Jan Nymark Thaysen.

Ud over at lave fysiske ændringer ved skolerne, har vi også fokus på den gode adfærd omkring skolen. Vi vil gerne have at så mange som muligt vælger at transportere sig aktivt til skole, ved fx at cykle eller gå, og samtidigt vil vi gerne have, at de forældre der afleverer i bil udviser hensyn.

Børn og unge er med

Aalborg Kommune arbejder på at blive godkendt som Børnevenlig Kommune. En del af dét, består i at lytte og inddrage børnene. Her har vi især lyttet til hvordan børnene opfatter deres skolevej.

Elevinddragelse har været en vigtig del af arbejdet og børnene har haft mange gode input til at forbedre trafikken omkring skolen og færdes der jo dagligt – så de er de perfekte trafikeksperter.

Vi har blandt andet været på tryghedsvandring, for at snakke om utrygge steder som både elever og forældre har peget på ved skolen. Og så har vi har talt om adfærd og gode vaner. Særligt skolepatruljerne peger på, at der er behov for at ændre forældrenes adfærd. Forældre har ofte travlt om morgenen og glemmer at tage hensyn til de elever, der færdes ved skolen.

”Jeg glæder mig meget over det tætte samarbejde mellem vores forvaltninger i projekter som dette. Jeg er i særdeleshed stolt over processen, hvor en stor del af eleverne på Vester Mariendal Skole selv har lagt et arbejde i at komme med input til, hvordan vi kan sikre bedre forhold og blive bedre til at tage hensyn til hinanden i trafikken”, siger Børn og Unges rådmand Morten Thiessen.

Næste skridt på Vester Mariendal Skole er at teste virkningen af de midlertidige projekter – og derefter få udført det er virker godt, samt lave en handlingsplan der sikrer fokus på den gode trafikadfærd.

 

Facts

Projektet har et årligt budget på 1,25 mio. kr. der dækker dels analysearbejde, fysiske tiltag og adfærdstiltag på de to skolecases der igangsættes årligt.

Projektet er et samarbejde mellem By og Land samt Børn og Unge.

Projektet er igangsat af Aalborg Kommune i samarbejdet med firmaet ”Trafik i børnehøjde” og er støttet af fonden Østifterne og Statens Cykelpulje.

Aalborg Kommune er med i projektet Børnevenlig Kommune, der sætter fokus på at inddrage børn og give dem medbestemmelse i beslutninger der påvirker deres hverdag.

Nørre Uttrup Skole er den anden skole der arbejdes med i år – og der er lige startet et samarbejde op med Mellervangskolen og Højvangskolen.

Eventprogram

Onsdag den 20. April

9.00-9.45        – Rundvisning og cykelaktiviteter

10.15-11.30    – Fortsat rundvisning og cykelaktiviteter

                      – Hjem-IS bilen kigger forbi med is til eleverne.