Danskerne har taget digital sundhed til sig

Tekst PM (sundhed.dk) | Foto Presse

Interessen for at se sine egne sundhedsoplysninger og sætte sig ind i sine diagnose og behandlingsformer er stor blandt danskerne

I Danmark er vi blevet flittige til at bruge apps og hjemmesider, der giver os information om sundhed og sygdom. Særligt dem, som en offentlig part står bag er populære.

Således viser en undersøgelse foretaget af Wilke, at hele 73 procent af befolkningen kender sundhed.dk, som Ældre- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner står bag.

Sundhed.dk er siden, hvor man kan logge på med sit NemID og dermed få et overblik over sine personlige sundhedsoplysninger som for eksempel sin journal fra sygehuset, sine vaccinationer, recepter på medicin, registrere sig som organdonor, oprette et behandlingstestamente og se sine pårørendes sundhedsoplysninger, hvis de selv giver lov.

Men sundhed.dk er også der, hvor man kan finde oplysninger om sundhed og sygdom i opslagsværket Patienthåndbogen. Det benyttede rigtig mange sig af i 2018. Patienthåndbogen havde således godt 17 millioner besøg i løbet af året, hvilket gør den til det område på sundhed.dk der var besøgt af flest.

På den del af sundhed.dk, hvor man skal logge sig ind, var Sundhedsjournalen, hvor man blandt andet kan se sin journal og svar på blodprøver, topscorer med godt 6,4 millioner besøg.

En borger svarer i undersøgelsen,

– Siden jeg fik konstateret nyresvigtfor snart et år siden, har adgangen til sygehusjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk været et vigtigt værktøj til at være en patient, der tager aktivt del i mine behandlingsforløb.

Alt i alt havde sundhed.dk 23 millioner besøg i 2018, hvilket svarer til, at hele Danmarks befolkning over 15 år, har besøgt siden 4,7 gange.