Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus i historisk samarbejde

Tekst PM (Musikkens Hus) | Foto Presse

Bestyrelserne i henholdsvis Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus har enstemmigt vedtaget en organisatorisk sammenlægning. Det er første gang i Danmark, at koncerthus og landsdelsorkester på den måde integreres.

Den selvejende institution Aalborg Symfoniorkester og den erhvervsdrivende fond Musikkens Hus skal fra 1. januar 2020 have en enstrenget ledelse og være fælles om alle medarbejderfunktioner. Det er resultatet af længere tids drøftelser samt fem kommissoriers arbejde i foråret 2019:

– Der hersker ingen tvivl om, at Aalborg Symfoniorkester og Musikkens Hus de seneste fem år er blevet dybt afhængige af hinanden, og et grundigt forarbejde har vist, at begge enheder vil kunne styrkes gennem et intensiveret samarbejde, forklarer bestyrelsesformand Christen Obel fra Musikkens Hus og fortsætter: – Nu tager vi et historisk skridt og etablerer et enstrenget samarbejde på tværs af de to institutioner.

Begge bestyrelser har enstemmigt vedtaget de ambitiøse ændringer efter oplæg fra de to institutioners ledelser:

– Aalborg Symfoniorkesters DNA er skabt gennem 75 år, hvilket giver en grundig erfaring og ro. Musikkens Hus har bare fem år på bagen, men har vist en høj grad af dynamik og fleksibilitet. Det er årsagen til, at vi supplerer hinanden godt, og at vi sammen kan mønstre fornyet styrke, forklarer bestyrelsesformand Inge Nesgaard fra Aalborg Symfoniorkester.

I praksis bibeholdes de to juridiske enheder, der fremover skal betragtes som søstervirksomheder med identiske eller tilnærmelsesvis identiske bestyrelser og ledelser. Adm. direktør Lasse Rich Henningsen, kunstnerisk chef Jeppe Uggerhøj samt økonomichef Rasmus Bundgaard fra Musikkens Hus indtræder pr. 1. januar 2020 i Aalborg Symfoniorkesters ledelse sammen med orkestrets nuværende souschef Anders Majlund Christensen, der bliver orkestermanager. Herudover skal der rekrutteres en ny chefdirigent, der ligeledes bliver en del af Aalborg Symfoniorkesters ledelse. Alle øvrige funktioner tænkes i det hele taget så fælles som muligt:

– Vi har arbejdet med planerne igennem en længere periode, og alle er gået objektivt til opgaven med henblik på at afdække fordele og ulemper. I dag står vi med en relativ entydig konklusion, der siger, at både medarbejdere, kunstnerisk kvalitet, hus, publikum, sponsorer og samfundet som helhed vinder ved det her. Det er en ret udbredt model i eksempelvis Sverige, og jeg gætter på, at den også vil blive mere udbredt andre steder i de kommende år. Det skyldes blandt andet, at de kunstneriske ambitioner og forventninger stiger i kombination med et øget fokus på at sikre publikumsgrundlaget. Derfor kan koncerthuse og orkestre med fordel indtænke et tættere samarbejde, og vi går gerne foran, forklarer adm. direktør Lasse Rich Henningsen.

Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester vil tilsammen stå for flere end 300 koncerter om året. Sammenlægningen får virkning fra 1. januar 2020, og i de kommende måneder skal de to institutioner arbejde videre med detailplanlægningen. 

Om Musikkens Hus

Musikkens Hus er en af Skandinaviens største og flotteste bygninger dedikeret til musik. Huset er tegnet af det internationalt anerkendte østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au og blev indviet i marts 2014.

Bygningskomplekset er på mere end 20.000 kvadratmeter og indeholder fem scener: Foyeren i tre niveauer med plads til 2.150 publikummer, Koncertsalen med plads til 1.298 publikummer, Intimsalen med plads til 600 publikummer samt Klassisk Sal og Rytmisk Sal hver med plads til 200 publikummer.

Musikkens Hus er udover egen koncertaktivitet hjemsted for Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatoriums Aalborg-afdeling, Musikuddannelserne på Aalborg Universitet, Aalborg Operafestival samt Musikkens Spisehus.

Musikkens Hus er bygget af Realdania, Aalborg Kommune samt en række private bidragydere.

Læs mere på www.musikkenshus.dk

Om Aalborg Symfoniorkester

Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943 og tæller i dag 65 musikere. Orkestret har siden 2014 haft base i Musikkens Hus og er et af fem danske landsdelsorkestre.

Aalborg Symfoniorkester opstod under 2. verdenskrig som et lys i en mørk og svær tid. Orkestrets grundlægger Jens Schrøder havde sammen med en række andre, dybt engagerede mennesker, lagt et stort og ihærdigt arbejde i at danne et orkester i byen. Ønsket var at skabe et synligt orkester, der mødte folk, hvor de var – i parker, på stræder og i bybilledet. Orkestret skulle levere musik på det højeste kunstneriske niveau, leveret med entusiasme og passion – til alle borgere. Her var ingen sociale skel.

Det er denne arv, Aalborg Symfoniorkester med dyb respekt bringer videre. Det er den gyldne tråd, orkestret følger, når musikken præsenteres – i koncertsalen og ude i landet.

Læs mere på www.aalborgsymfoni.dk