Aalborg Zoo skal uddanne unge

PRESSEMEDDELELSE - Foto: Johny Kristensen

Aalborg Zoologiske have og KaffeFair er gået sammen om en indsats, der skal give flere unge mulighed for en uddannelse.

 

Fra august begynder den første gruppe på 5 elever deres uddannelsesforløb i Aalborg Zoo Det er elever under den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, forkortet STU.

Det betyder at uddannelsen er målrettet unge, som har vanskeligt ved at tage en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. Uddannelsen i Zoo fokuserer på praktisk træning og giver kompetencer indenfor dyrehold samt det tekniske område. Eleverne bliver oplært i mange af de opgaver, som havens dyrepassere og tekniske medarbejdere har ansvaret for. Målet er at eleverne kan bruge det som springbræt til et job eller en uddannelse der bygger ovenpå.

Aalborg Zoo er en attraktiv arbejdsplads, men der er også meget manuelt arbejde med at holde havens anlæg pæne og rene, ligesom fodring af havens dyr er et krævende og ansvarsfuldt job. Direktør for Aalborg Zoo, Henrik Vesterskov Johansen, glæder sig til at byde de nye elever velkommen.

”Vi er en arbejdsplads der hylder mangfoldighed. Og det giver rigtig meget mening for os, at kunne hjælpe nogle unge videre i livet.”

Eleverne vil, udover at lære en masse om dyr, lære noget om at tage ansvar og at kunne arbejde struktureret. Men også det at kunne arbejde sammen om en opgave, indgår i oplæringen.

Uddannelsen er blevet til, i et samarbejde med FOKUS Folkeoplysning der driver KaffeFair. Sidstnævnte har i 10 år været uddannelsessted for unge, der kan se værdien i en praktisk træning på en rigtig arbejdsplads.

”Vores STU elever i KaffeFair, får nogle kompetencer som de kan tage med sig videre ud på arbejdsmarkedet. Og det at man bliver sidemandsoplært i praksis, gør at man bedre forstår meningen med de ting, man skal lære.”

Sådan beskrives det af Lotte Høst Poulsen, der er uddannelsesansvarlig i KaffeFair og nu også fremover i Zoologisk Have. Det er KaffeFair der står for optagelse på uddannelsen og det er også der man henvender sig, hvis man vil vide mere om den nye uddannelse. Det er vigtigt at understrege, at den unge skal være i målgruppen for STU og optagelse skal forhåndsgodkendelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning  (UU).

 

 

Kontaktoplysninger:

Uddannelsesansvarlig Lotte Høst Poulsen (KaffeFair), 29440060

 

 

APPETIZE har tidligere skrevet om de unge hos KaffeFair:

https://www.appetize.dk/salat-selvtillid-og-en-laekker-hue-kaffefair-finder-forcerne-hos-de-unge/