Ukuelig optimist og iværksætter der elsker det skæve, de nye løsninger, udviklingen og innovationen

Reklame I ProConsi

Værdier som gensidig respekt, god opførsel, samarbejde, at se på ”bolden” og ikke på personen, er nogle af de høje krav Lise-Lotte terp, ejer af ProConsi International, stiller til sig selv og til dem, hun spiller sammen med – vi skal gøre os umage og gøre vores bedste

Lise-Lotte ser mennesket og opgaven, og er god til at få det til at komplimentere hinanden. Som menneske er hun udholdende og arbejder solen sort, når der er brug for det, og fortsætter med et glimt i øjet.

– Jeg er så også virkelig god til at holde fri, når jeg har bestemt mig for det. Jeg elsker naturen og de små ting i livet. Jeg er utrolig heldig med virkeligt mange gode og dygtige mennesker omkring mig og elsker et godt samarbejde med gode resultater.

En verden i forandring kalder på bæredygtige løsninger

I en verden, hvor fronterne trækkes op, bliver vi mere opmærksomme på det, der ”rør” sig. Uanset om det er krig, klimaforandringer eller pandemier. Vi bliver påvirket og ændrer adfærd i forhold til de påkrævede forandringer. Enten fordi der politisk bliver reguleret i vores samfund og/eller fordi vi har behov for at ændre vores tilgang til eksempelvis jordens ressourcerne, etiske levestandarder eller kriser.

Lise-Lotte fortæller, at hun gennem mange år har arbejdet meget med og i det arktiske. I særdeleshed med og i Grønland, grundet hendes egen opvækst og karriere i Grønland. Interessen for Arktis er enorm i dag. Mange lande har geopolitiske interesser og strategiske grunde for at gøre sig gældende i Arktis.

– I mit arbejde i det arktiske, møder jeg ofte det lokale behov, udtrykt i form af bæredygtige løsninger. Det er ikke altid udtalt i de vendinger, men indholdet er ønsket om bæredygtige løsninger mod mere selvstændighed og økonomisk formåen, fortæller Lise-Lotte.

Udenforstående er ikke altid tunet ind på bæredygtigheden i den lokale kontekst herunder forståelse af bæredygtighed for hvem og hvordan. Den klarhed og enighed er vigtig og væsentlig, supplerer Lise-Lotte:

– Jeg tror stadig på, at relationer skabt gennem tillid og respekt giver gode partnerskaber og at det bæredygtige er i alles interesse. For nogle kommer det som et krav fra beslutningstagere eller forbrugere, for andre er det et mål i sig selv. I et godt partnerskab får man italesat bæredygtigheden og hvordan den skal udmønte sig. Det er i praksis at bæredygtigheden skal virke, så er det også i den kontekst, at udviklingen finder sted.

Relationer og mennesker – nutidens og fremtidens ressource

Mennesker og relationer vil altid være vigtige for Lise-Lotte. Hun er helt klart en netværksperson.

– Jeg har mange relationer. Nogle af dem er jeg i meget kontakt med, andre møder jeg af og til og igen andre endnu sjældnere. Jeg bruger meget tid på relationer og jeg har aldrig spildt min tid.

Lise-Lotte har et stort udsyn og betragter verden som hendes arbejdsplads. Hun er passioneret om det vi kan sammen på kryds og tværs. Løsningen for en lokal erhvervsudvikling kan nemt ligge i et internationalt samarbejde og eksempelvis teknologisk videndeling. Det har hun oplevet utallige gange. Det forunder- lige ligger også her i at arbejde på tværs af kulturer, det være sig nationaliteter eller på tværs af forskellige typer af organisationer. Lise-Lotte smiler:

– Organisationer har også deres egen kultur. Det er så fascinerende.

I løbet af en arbejdsdag i hendes virksomhed, ProConsi International kan hun nemt have møder på internationalt niveau, drøfte muligheder med en lokal virksomhed og arbejde strategisk i et nationalt netværk.

– Jeg svinger godt mellem de tre niveauer og så mellem de konkrete projekter kontra policy. Mit omdrejningspunkt er strategi, ledelse og udvikling. Uanset om det er store internationale projekter eller mindre lokale konkrete behov, så er det vigtigt at de tre elementer er på plads.

Lise-Lotte er kreativt indrettet og hun får mange gode ideer henover en uge. Nogle af dem skal videre og andre noterer hun og gemmer, som hun siger:

– Det er i det tilfælde af at jeg skal bruge dem senere. Jeg kan roligt indrømme, at jeg har mange på lager. Det handler jo om at være kreativ, hvis man som jeg, er drevet af at tænke nye løsninger og skabe nyt. Det udviklende element er helt klart min passion.

Guldet for enden af regnbuen

At arbejde på tværs af forskningen, det private og det offentlige, kræver ofte håndholdte indsatser. Det kræver lidt mere, men til gengæld når vi længere og ofte mere innovativt. Forskningen har,

efter Lise-Lottes mening, den force at bringe ny viden til bordet. Samarbejdet mellem det private, offentlige og forskningen har på en og samme tid sine vanskeligheder og fordele i selve konstruktionen. Det er forståelsen og samarbejdet mellem de tre meget forskellige former for aktører. Her skal tre forskellige ”bundlinier” tilgodeses: Det offentlige/politiske har sin berettigelse i et demokratisk system baseret på folkets stemmer til kommunalvalg og folketingsvalg. Lise-Lotte fortsætter:

– Den private sektor taler business og økonomisk bundlinie og forskningen taler (ny) viden. Tre helt forskellige bundlinier og hvorfor giver et samarbejde så mening. Hvorfor gøre sig ekstremt umage i det felt?

Svaret, mener Lise-Lotte, ligger blandt andet i fordelene ved at ingen af parterne går efter den samme ”bundlinie”, men de bringer alle deres særlige viden og kompetencer til samarbejdet og på den måde kan der ske en forandring – en udvikling og parterne tilgodeses. Ingen kan i virkeligheden undvære hinanden. Her lig- ger ofte helt uudnyttede muligheder og potentiale. Udfordringerne ligger på samme tid i at parterne har forskellige tidsforløb indbygget. Det offentlige lever i politiske til-og fravalg indenfor en given valgperiode.

Det private har travlt og har brug for gode løsninger i et hurtigt tempo og forskningen har indbygget et langt tidsperspektiv fordi forskning netop tager tid til at forske. Løsningerne ligger i at oversætte værdiskabelsen løbende i processen og at forventningsafstemme og identificere det udbytte, der ligger løbende undervejs i forløbet frem til det endelige produkt.

– Jeg har ofte set guldet for enden af den regnbue – når det samarbejde lykkedes til gavn for alle parter, så går det op i en højere enhed.

Hvorfor starte egen virksomhed, når der er gode jobs i sigte?

Lise-Lotte har ikke startet egen virksomhed af nød. Hun har godt gjort det, fordi hun ikke kunne lade være.

– Min indre entreprenør trængte til at få luft, til at komme frit frem og til at udfylde en rolle i de mange ting, der skal gøres ”derude”.

Der er uendeligt mange muligheder lokalt, nationalt og internationalt og dem har jeg taget fat på, smiler hun og fortsætter:

– Formningen af fremtiden tilhører dem der går den vej. Vi skal arbejde og samarbejde endnu mere. Vi skal fokusere på udviklingen, på ny teknologi, på nye samarbejdsmetoder, videndeling og have fokus på bæredygtige løsninger. Som ukuelig optimist med et meget lyst livssyn, går jeg gerne den vej i samarbejde med dygtige mennesker, vigtige relationer og bæredygtige partnerskaber.

 

FAKTA

NAVN Lise-Lotte Terp

ALDER 53 år

UDDANNELSE Cand. Scient adm. fra Aalborg Universitet KARRIERE Jobs som direktør, sekretariatschef, minister- sekretær, direktionssekretær, bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem

ERFARING Har arbejdet i det private og det offentlige JANUAR 2023 Startede Lise-Lotte sin egen konsulent- virksomhed ProConsi International

BETROEDE HVERV Bestyrelsen Arctic Hub og bestyrelsen Nordsøen Fri Fagskole samt styregruppen AAU Arctic, Aalborg Universitet

 

ProConsi International

Telefon: 20737009

E-mail: lltproconsi@outlook.dk

www.proconsiinternational.com