MinForening vil af med administrativt bøvl ved foreningsdrift

TEKST ALEXANDER KOKKEDAL

Et stærkt foreningsliv giver ny energi til lokalsamfundene. Idrætsforeninger, fodboldklubber, og roklubber er typiske eksempler, men der er foreninger om mangt og meget, der alle giver folk et samlingssted, hvor fælles interesser kan dyrkes. At holde en forening kørende og forestå træning, sociale arrangementer osv. kræver planlægning og koordinering af frivillige, hvilket kan være en stressende og uoverskuelig affære, der fjerner fokus fra foreningens formål. Sociale medier anvendes i mangel på bedre til at administrere forestående opgaver, hvilket kompliceres af sociale mediers ofte uhæmmede informationsudveksling.

Virksomheden MinForening blev startet op af nogle, der kender til problematikken og ønsker at give foreninger en let, overskuelig måde at oprette og fordele arbejdsopgaver og dele begivenheder internt i foreningen. Derfor har de lavet en app, der gratis kan downloades over deres hjemmeside, som giver dig som bestyrelsesmedlem, træner eller menigt medlem mulighed for bedre at følge med i din forening.

Fra venstre: Peter Wilgaard & Kasper Nicolajsen

En app, der udfylder et tomrum

Peter Wilgaard er medstifter i MinForening og fortæller historien bag, at en håndfuld foreningsaktive valgte at se sig om efter en let løsning til at drive foreningen.

Vi tænkte i sin tid, at det må kunne gøres nemmere at være leder, træner eller frivillig i en forening, end det er. Så tænkte vi over, hvorfor man egentlig ikke havde en app, der kunne håndtere alt det administrative bøvl i foreningen, som gør, at de her ildsjæle kører træt og synes, at de ikke kan overskue og indfinde sig så meget i foreningslivet ved siden af deres i forvejen travle hverdag, fortæller han.

Da vi dengang var foreningsaktive, var der et regnskabsprogram, man kunne nogle ting i, og så var der Facebook, men vi manglede noget midt imellem. Regnskabsprogrammet er godt til medlemsstyring, og Facebook er god til det eksterne i forhold til at markere, at her går det vildt godt, fortsætter Peter Wilgaard.

Holdet bag MinForening har under arbejdet med at finde de ønskede features og det ideelle design for deres apps brugerflade været ude at snakke med mange forskellige foreninger, der deler frustrationen over de nuværende redskaber til håndtering af foreningsdriften indadtil, fortæller ansvarlig for brugeroplevelse Kasper Gerlif Nicolajsen.

Rigtigt mange foreninger bruger Facebook til at organisere, og vi hører derude, at de er trætte af det, primært fordi bestyrelsen har svært ved at få overblik over, hvad der sker i de mange forskellige grupper. Hvis du sætter noget vigtigt ind på en Facebook-væg, kan det hurtigt bliver skubbet ned, hvis der er meget aktivitet i gruppen, siger han.

Mange roller i en forening

Selve appens layout består af et hjul i midten med forskellige tal hvilende ude på siden, der angiver antal dage til, at dine forskellige aktiviteter finder sted, og fire knapper i bunden, der bl.a. lader dig chatte med andre i din forening og se notifikationer fra alle foreninger, du er tilknyttet. Hvad du har mulighed for at gøre inden for en bestemt forening på appen afhænger af din status inden for den forening.

I starten havde vi måske en lidt naiv idé om, hvordan vi kunne ramme det mangefacetterede behov ude i foreningerne. Det har vist sig ekstremt udfordrende, for der er mange brugere derude med forskellige roller, bekender medstifter Peter Wilgaard.

Foreninger har ledere, bestyrelser, trænere, hold og frivillige. Og er foreningens medlemmer børn, vil deres forældre selvfølgelig gerne følge med i, hvad der går for sig. Alt dette har MinForening skullet tage stilling til og har i deres app nu fundet tre centrale roller, der afgør de værktøjer, platformen stiller til rådighed: administratorer, gruppeledere og medlemmer.

Administratorer kan oprette og se alt i alle grupper i den forening, de er administratorer i. Gruppeledere, fx trænere, kan alt inden for en vis gruppe, fx et hold. Endeligt kan medlemmerne takke ja eller nej til aktiviteter og kommunikere tilbage, hvis der er noget uddybende, fortæller Peter Wilgaard.

”Noget af det vigtigste i vores samfund”

Blandt holdet på MinForening finder man flere forældre, og de har ønsket at gøre appen til et sikkert sted at færdes for børn, hvor de ikke udsættes for reklamer, og deres liv og færden ikke bliver en handelsvare for annoncører.

Hele vores forretningsmodel er bygget op på, at vi modsat sociale medier ikke sælger den data, der genereres, til tredjepart. Idéen er, at vi også gerne vil have nogle børn ude i foreningerne, som kan tage del i foreningslivet, uden at de skal tvinges ind i noget, hvor deres data bliver solgt, fortæller Peter Wilgaard.

MinForening får deres løn ved, at en virksomhed køber et postnummer i appen, og når folk åbner appen inden for et givent postnummers geografiske område, vil den virksomheds logo blive vist på skærmen i et par sekunder, mens appen loader. Uden at der opfordres til køb.

Når en virksomhed køber et postnummer, er det for at brande sig som foreningsvenlig; et brand MinForening også ønsker, hvilket kommer til udtryk gennem virksomhedens blog, der byder på en masse råd og hjælp til foreninger.

Vi prøver at give vores brugere noget ekstra gratis værdi, og det sker ved at skrive blogindlæg, fx om hvordan de kan søge støtte eller sponsorater til deres egen forening. Vi prøver at skrive både tips og tricks til foreninger for at danne gode relationer og fortælle dem, at vi er en virksomhed, der vil dem det godt, fortæller Kasper Gerlif Nicolajsen.

I MinForening kommer vi alle fra nogle lidt små samfund, og der finder man ud af, hvor vigtigt foreningsliv er i forhold til at have en velfungerende by, hvor folk gerne vil bo, og der sker en masse ting; alt det her, der går lidt imod billedet af Udkantsdanmark. Der er en masse steder derude, hvor de er vildt gode rent foreningsmæssigt, og derfor vil vi foreninger; vi ser dem som noget af det vigtigste i vores samfund, tilføjer Peter Wilgaard.