Omdannelse af Østerport området i Aalborg

PRESSEMEDDELELSE

Østerport har med sin gode placering som afslutning på det centrale Aalborg og med gode tilkørselsforhold et stort potentiale til at blive til mere end det forholdsvist anonyme område, det er i dag. 

En gruppe af områdets grundejere ser derfor en mulighed for at omdanne området til et boligområde blandet med serviceerhverv og eventuelle kulturfunktioner – blandt andet har flere biografkæder vist interesse for at etablere sig i området.

FOA Nordjylland ønsker helt konkret at opføre et nyt kontorhus på deres ejendom som en del af en større omdannelse skabt i samarbejde mellem de forskellige grundejere i området.

Omdannelsen giver mulighed for at opgradere og samle området til en helhed. Det foreslås, at de eksisterende boligejendomme indgår i en karréstruktur, der fortsætter bebyggelsesstrukturen fra Østerbro-kvarteret. Karréerne kan skabe gårdrum og gårdfacader, der kan være afskærmet for den omgivende trafikstøj.

 

– “I dag er områdets bygninger meget forskellige i deres udtryk, og det giver et lidt broget udtryk, hvor der mangler en fælles struktur og arkitektonisk karakteristika”, udtaler rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen og fortsætter:

– “Østerport er det første møde med det centrale Aalborg, når man kommer fra motorvejen. En omdannelse vil kunne medvirke til at få ryddet op i det usammenhængende område og gøre ankomsten til Aalborg mere præsentabel.”    

Omdannelsen af Østerport kræver en ny planlægning af området. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 5. februar til den 5. marts 2021 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Deltag i debatten

Kommentarer og forslag kan sendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling via www.aalborg.dk/kontakt