Nye tider betyder nye krav fra seniorerne

BOLIGTEMA I HIMMERLAND BOLIGFORENING (reklame)

Annonce – Danmarks statistiks seneste befolkningsfremskrivning viser, at der om 25 år alene i Aalborg vil bo i omegnen af 13.000 flere borgere over 70 år, end der gør i dag. Det må blandt andre de almene boligforeninger forholde sig meget konkret til

En af dem, der gør netop det, er Himmerland Boligforening, hvor direktør Ole Nielsen mener, at tidens store interesse for senioregnede boliger hænger sammen med, at en lejebolig er en god måde at teste af, om boligen lever op til de krav, man har som senior:

– Når man bor i lejebolig, har man jo ikke bundet betydelige midler i at eje, ligesom der er et minimum af forpligtelser i det daglige. Og så kan man nemt og hurtigt komme videre til en anden bolig og måske boligform, hvis det er i den retning, lysten går.

Seniorattraktive boliger

Når det gælder senioregnede boliger, er det ikke tilstrækkeligt, at der er det nødvendige antal boliger til rådighed, når behovet opstår.

– De skal også være, hvad man meget bredt kan betegne som ’seniorattraktive’. Og det er virkelig elastik i metermål, for ’senior’ kan være alt mellem 55+ og på den anden side 90 år, mens det attraktive i stadig stigende grad består af meget mere end fire vægge.

Nutidens – og uden tvivl især fremtidens – seniorer er kritiske, når det gælder valg af bolig. De har et klart billede af, hvad de vil og ikke vil have. Og at boligen i videst muligt omfang skal matche det liv, de lever eller ønsker at leve, siger Ole Nielsen.

Boligforeningens nye projekter har hver deres fokus: Naturliv på Fenris Allé i Godthåb, kulturliv på Spritten i det centrale Aalborg og fortsat arbejdsliv på Fyrkildevej i det østlige Aalborg.

Om nybyggeriet Taffeltårnet, der er under opførelse på den gamle spritfabriksgrund, siger Ole Nielsen:

– Det giver sig selv, at kultur spiller en central rolle i forbindelse med dette byggeri, der bliver nabo til den kæmpemæssige transformation, som området – og bydelen som helhed – gennemgår i denne tid. Vores fokus er dog ikke udelukkende på kulturtilbuddene, for vi lægger vægt på også at give beboerne mere for pengene i form af kvalitetsmaterialer til en pris under markedsniveau, ligesom vi i Taffeltårnet arbejder med stor variation i boligernes størrelse og indretning.

Fremskyndelse af seniorboliger

For nybyggeriet på Fyrkildevej gælder, at alle boligerne baseres på kerneværdierne arbejdsliv, fællesskab, engagement og attraktiv boligform, hvor beboerne skal være med til at færdigudvikle konceptet. Dermed er denne afdeling et oplagt valg for seniorer, der er engageret i bestyrelser, frivilligt arbejde eller på anden måde fortsat er arbejdsaktive. Det kan for eksempel også være ved at fungere som mentor for de iværksættere og selvstændige, der får en erhvervsbolig, som en integreret del af afdelingen.

Ole Nielsen håber, at der senere i år kommer en ny kvote på senioregnede boliger, for eksempel i Grindsted og Fjellerad:

– Disse nye senioregnede boliger var måske ikke i politikernes sigtekorn for blot nogle få måneder siden, men i lyset af coronakrisen giver det god mening at opføre dem allerede i år. Naturligvis fordi det kan være med til for alvor at få gang i byggeriet igen. Men nok så meget fordi, der er et reelt behov for flere af denne type boliger. Man må i den sammenhæng ikke glemme, at fremtidens billige boliger – og de findes ikke mindst inden for den almene sektor – skal bygges nu, hvis vi skal have glæde af dem i takt med det stigende behov over de kommende år.