Deltag i udviklingen af Søvangen i Nørresundby

PRESSEMEDDELELSE

Indtil for få år siden var Søvangen et område med både boliger, kommunale boliger, bådopbevaring og erhverv. I dag er erhvervene nedlagt og bygningerne står tomme og nedslidte tilbage

 

Aalborg Kommune er i dialog med en privat bygherre om at nedrive de gamle erhvervsbygninger og i stedet opføre nye attraktive etageboliger på området. Samtidig flyttes kommunens boliger til en ny placering. De øvrige boliger ændres der ikke ved.

Nedrivningen af de faldefærdige erhvervsbygninger giver mulighed for at kigge på Søvangen som helhed og skabe et nyt attraktivt område.

– “Vores vision er at skabe et sammenhængende område med forskellige typer af boliger, gode vej- og stiforbindelser og eventuelt tilføre området nye funktioner som fx mindre serviceerhverv, butikker og café”, siger rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen og fortsætter:

– “Området har en fantastisk beliggenhed tæt på overordnede vejforbindelser, cykelruter, kollektiv trafik, rekreative områder og så selvfølgelig Limfjorden lige i baghaven. De nedslidte erhvervsboliger begynder efterhånden at devaluere området, og det er derfor på tide, at vi får kigget på en omdannelse.”

Omdannelsen af Søvangen kræver en ny planlægning af området. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 22. januar til den 26. februar 2021 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

 

Deltag i debatten

Kommentarer og forslag kan sendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan og Udvikling via www.aalborg.dk/kontakt