REstart Refugees vil styrke iværksætterflygtninge

TEKST ALEXANDER KOKKEDAL

REstart refugees
Alexis Rhyner

Alexis Rhyner kommer fra USA og flyttede i 2016 til Danmark for at læse på Aalborg Universitet, der passede hende bedst af de universiteter, hun havde kigget på – i en tid, hvor flygtningekrisen var blevet en fast del af den offentlige diskurs. Hun er velbevandret og har et liv som aktiv i nonprofitorganisationer bag sig, bl.a. ved i dokumentarhenseende at følge human trafficking-overleveren Norma Bastidas, der i maj 2014 gennemførte verdens længste triatlon på 6.054 km for at sætte fokus på seksuelt misbrug og menneskesmugling.

Det var i længden en økonomisk usikker tilværelse at arbejde i nonprofit, da man er afhængig af donationer, og her i Danmark er Alexis Rhyner ved siden af studiet i gang med at starte virksomheden REstart Refugees op. Virksomhedens vision er at kunne fremme flygtninges iværksætteri i deres opholdsland, så de både kan bidrage til opholdslandets økonomi, blive en del af fællesskabet for den tid, de er her, og på et tidspunkt tage hjem igen med ressourcerne til at bygge deres hjemlande op, hvis de vil det.

Crowdfundede lån skal hjælpe flygtninge med at starte egen virksomhed på ny

Idéen er at give hold med mindst én flygtning blandt stifterne med en god idé eller erfaring inden for virksomhedsdrift bag sig fundingen til at starte eller genstarte egen virksomhed eller sætte projekter i gang – en funding præsteret gennem lokalt crowdsourcet funding, der faciliteres over REstart Refugees’ platform. Alexis Rhyner sidder i disse dage på Aalborg Universitets inkubatormiljø for unge iværksættere og fortæller om konceptet.

Vores mål er at styrke flygtninge med iværksætterdrømme gennem lokalt crowdfundede lån. Det er lidt ligesom Kiva – det er en global digital platform, som tillader folk som du og jeg at investere i iværksætteri verden rundt, siger hun.

– Vi tager det koncept, men tilpasser det til lokale samfund, så folk i Aalborg kan investere i iværksættere i Aalborg, og folk i København kan investere i iværksættere i København og så videre. Derved får man ikke blot adgang til en effektiv måde at styrke andre økonomisk, reducere antal velfærdsydelser, reducere statens udgifter og øge skatteindtægten, men man støtter også små lokale virksomheder, fra hvilke en stærk økonomi kommer, og vi har alle en rolle at spille i forhold til at skabe muligheder, fortsætter Alexis Rhyner.

Ifølge Alexis Rhyner vil REstart Refugees give flygtninge adgang til midler, de ellers ikke ville kunne få. Hun kommenterer på, hvor svært det er for flygtninge at finde midler.

Det er næsten umuligt. Du og jeg kan gå ind i en bank og sandsynligvis få et lån eller finde investorer, hvis vi ville, men de samme muligheder har flygtningen ikke af en række grunde, fx kan det være svært at skaffe dokumentation for kreditværdighed og tidligere beskæftigelse, og tidligere erfaring kan vurderes forskelligt, afhængigt af hvor du kommer fra, siger hun.

REstart refugees

Erfaring og færdigheder skal der drages fordel af

I juli 2016 trådte loven om integrationsuddannelse (IGU) i kraft, hvor visse flygtninge med mindre end 5 års folkeregisteradresse i Danmark skal deltage i IGU’en, hvor de modtager undervisning og arbejder i praktik for at få hhv. godtgørelse og så løn, som staten for private virksomheders vedkommende yder tilskud til i form af bonusser afhængigt af længden af flygtninges praktikophold. Alexis Rhyner synes ikke, at modellen er optimal.

Danmarks seneste integrationspolitik er først og fremmest meget arbejdsfokuseret, hvor det at lære dansk kommer senere, og intentionen er meget god: staten overtager nogle af lønudgifterne til flygtninge for at fremme ansættelse af dem. Men så sker der det, at mindstelønnen bliver fjernet, så folk arbejder for 60 kr. i timen uden hensyn til deres tidligere erfaring eller færdigheder, og der er ingen garanti for at få et godt betalt arbejde efterfølgende, siger Alexis Rhyner.

Lærere og ingeniører gør toiletter rene og fylder hylder i supermarkedet sammen med ufaglærte, når deres færdigheder kunne komme både dem selv og det danske samfund til gode ved, at de skabte deres egen arbejdsplads, mener hun og fremhæver, at også flygtningenes integration i samfundet ville blive forbedret af det.

I Danmark er det vigtigt at være del af et system, betale sine skatter og efterleve den sociale struktur, der er i landet, og vores research viser, at størstedelen af folk ønsker at bidrage, så vi fokuserer på at styrke dem, der vil gøre noget, fortæller Alexis Rhyner.

Og starter flygtninge deres virksomhed her i landet, vil de succesfulde af dem opbygge både økonomisk og social kapital, de kan tage med sig hjem, når tiden passer til det.

Hvis vi går til problemets rod – genopbyggelsen af deres hjemlande, når tiden kommer – ved at udruste folk med økonomiske ressourcer, så de gavner Danmark, mens de er her, og kan tage hjem og bygge et mere sikkert grundlag at hele fra, vil det potentielt forebygge en ny flygtningekrise eller i det mindste udstyre vores globale samfund med redskaberne til at støtte det øgede flow af de fortrængte i fremtiden, påstår Alexis Rhyner.

Fokuserer på succeshistorierne

Forude ligger en masse markedsresearch, der skal fastlægge ikke blot, hvor meget folk er villige til at investere i en startup, men også hvilke typer mennesker kunne være interesseret i at bruge REstart Refugees’ platform.

Det føles som om, vi har været i gang længe, men vi når tættere på lanceringen af vores platform og at få vores første klienter funded. Så det handler bare om at udvælge de rigtige virksomheder, få dem på platformen og invitere alle til at investere til at få de virksomheder op at stå, fortæller Alexis Rhyner.

Når de første virksomheder bliver funded, vil der være noget storytelling at bygge videre på og bruge til at skabe interesse for platformen. At fokusere på historier om succeser frem for problematikker vil være en vigtig del af REstart Refugees’ arbejde udadtil.

Vi inviterer folk til at slutte sig til os ved at fortælle inspirerende historier om muligheder og potentiale, for det er ikke noget folk snakker om; folk fokuserer for meget på det negative, fortiden, traumer og problemer, siger Alexis Rhyner.

Men ingen snakker om fremtiden, og om hvad der i fællesskab kunne gøres rigtigt. Ved at begynde at gøre dette kan vi få folk til at overveje mulighederne i vores platform, for den er helt ny; ingen har nogensinde lavet noget som dette før, slutter hun.

 

Hvis du kunne tænke dig at donere, eller hvis du er en flygtning eller asylansøger med et projekt eller firma, du gerne vil have frem, kan du besøge www.RestartRefugees.com og tilmelde dig i dag. Eller se Abdelsalam’s historie her: