Progression Park skaber læringsredskaber til ordblinde børn

TEKST ALEXANDER KOKKEDAL | FOTO JACOB LEERBECH

På iværksætterslottet StartupWorks sidder Progression Park, der skaber digitale læremidler til ordblinde og svagtlæsende børn i 2.-5. klasser. Virksomheden lancerede i oktober måned sit første produkt, læremidlet ”Ordheltene”, hvor børn træner læsning på en rejse i et digitalt univers.

Progression Park har allerede nået stor anerkendelse med bl.a. 1.250.000 kr. fra Undervisningsministeriet til udviklingen af Ordheltene og 205.000 kr. fra LB Fonden til et gratis og analogt undervisningsforløb omkring læremidlet.

Bag virksomheden står Nikolaj Hyldig, cand.comm. med speciale i multimedier, Kasper Hurwitz, cand.it. i Interaktive Digitale Medier, samt Søren Bolvig Poulsen, ph.d. i brugerdrevet innovation.

De arbejder her for tiden såvel på kontoret som ude i skoleklasserne på at videreudvikle deres produkt i samarbejde med udviklingspartneren Funday Factory, tilknyttede læsespecialister, læsevejledere, lærere, forældre og eleverne selv.

 

Erfaringer fra Irland kommer børn til gavn i Danmark

Progression Park er bygget på tidligere erfaringer med at anvende digitale medier i en didaktisk kontekst. Nikolaj Hyldig er initiativtageren bag Progression Park og beskæftiger sig i virksomheden hovedsageligt inden for brugerpsykologi og motivationsdesign. Han fortæller om, hvorfor han netop ville hjælpe ordblinde børn.

Jeg havde været ved Ericssons forsknings- og innovationscenter i Irland, hvor jeg havde arbejdet med at bruge spilmekanikker til at designe især træningssystemer til deres ret komplekse operativsystemer, når nye ingeniører skulle lære at bruge dem, fortæller han.

Da jeg så kom tilbage til Danmark i slutningen af 2011, kiggede jeg på, hvor min nye viden bedst kunne bringes i anvendelse og faldt over ordblindefeltet. Mange af de ordblinde børn oplever en skolegang præget af nederlag og modstand, og det reducerer deres motivation til at træne læsning og læring generelt. Og det er dobbeltuheldigt, for de skal i virkeligheden træne langt mere end ”almindeligt læsende” børn, fortsætter Nikolaj Hyldig.

– Så søgte jeg om midler hos Undervisningsministeriet til udvikling af en prototype. De blev bevilget, og i forbindelse med det arbejde havde jeg kontakt med Kasper og Søren, og vi fandt ud af, at der var et grundlag for at fortsætte det her. Vi etablerede virksomhed og søgte igen midler hos Undervisningsministeriet, som vi fik til at udvikle det endelige produkt, siger Nikolaj Hyldig.

Strategier bliver til helte

Bag de sjove spil ligger der tung teori. De er netop funderet i den canadiske forsker Maureen Lovetts researchbaserede PHAST-teori, der tilbyder en håndfuld strategier til afhjælpning af læsevanskeligheder. Af den håndfuld strategier har Progression Park udvalgt tre og personificeret dem i karaktererne Lydmesteren, Rimfeen og Vokaldetektiven.

Kasper Hurwitz arbejder i Progression Park hovedsageligt med game design og forretningsmodellering. Han fortæller om implementeringen af teori og leg.

– Noget specielt ved vores produkt er materialiseringen af strategierne, som kan være meget abstrakte for børn og mennesker generelt, så de bliver mere visuelle og nemmere at forstå og huske, hvilket også er en af de store udfordringer specielt for ordblinde i forhold til deres reducerede arbejdshukommelse, siger han.

Spillets handling finder sted i Ordskoven, hvor børnene færdes med de tre ordhelte og hjælper disse med at redde dagen undervejs. Nikolaj Hyldig fortæller:

– I den her skov har en ond kraft forvandlet de kære skovvæsner til uhyggelige monstre. Monstrene symboliserer de vanskelige ord, som børn kan møde og have svært ved at afkode. Så hjælper børnene Ordheltene i kampen mod de her monstre, og på den måde lærer børnene strategierne at kende.

– Det gælder så om at overvinde de her monstre og forvandle dem tilbage til de kære, nuttede væsner, de var før, siger han.

Hjælpen kommer fra mange kanter

Ordblindhed kan vare ved livet ud, og også inden for Progression Park er man blevet konfronteret med og har haft mulighed for at lære af det. Søren Bolvig Poulsen er direktør og læringsdesigner i Progression Park. Han oplevede selv læsevanskeligheder som barn og fik gennem det en indsigt, der nu vil kunne komme andre til gavn.

– At man selv har gået igennem det giver en forståelse for de udfordringer, børnene har i deres dagligdag. Af den grund har jeg en stor, personlig motivation for at gøre noget for de ordblinde børn, fortæller Søren Bolvig Poulsen.

Virksomheden ønsker at have en inddragende og iterativ arbejdsproces, og det kommer også til udtryk gennem samarbejdet med brugerne – børnene – hvor Progression Park bl.a. har været ude på Vejgaard Østre Skole og indhentet viden.

– Vi har både kigget på børnene og set, hvordan de blev undervist. Vi har interviewet dem og deres læsevejledere, og vi har også inddraget dem aktivt. Vi har simpelthen holdt idégenereringsworkshops, hvor de har fået lov til at komme med deres idéer, og vi har taget nogle af dem til os, fortæller Søren Bolvig Poulsen.

I miljøet af forskellige virksomheder på StartupWorks har Progression Park desuden hentet god sparring. Progression Park valgte i sin tid at flytte ind på slottet for beliggenhedens skyld. Nu er de der for fællesskabet, hvor man lærer af hinandens succeser og udfordringer.

– Nu har vi kun været her i et år, men bare i den korte tid, vi har været her, har vi kunnet mærke et tydeligt momentum. Der har været en stigning i forhold til aktivitetsniveauet, og stemningen er hele tiden opadgående, siger Kasper Hurwitz.

 

Du kan læse mere om Progression Park og følge deres arbejde her