Nørresundby udvikles – borgerne høres

PRESSEMEDDELELSE - aalborg kommune

Nørresundby er en vigtig del af storbyen Aalborg, og en ny byudviklingsplan skal nu sætte retningen for, hvordan hele Nørresundby skal se ud i fremtiden. Planen tager afsæt i de stærke kvartersidentiteter og dét, der binder storbyen sammen omkring Limfjorden.

 

Byudviklingsplanen for Nørresundby lægger blandt andet vægt på, at der skal værnes om Nørresundbys grønne profil og det gode hverdagsliv, mens der samtidig tages højde for at byområdet stort set kun kan udvikle sig inden for sin nuværende ramme grundet fjorden mod syd og øst samt lufthavn og øvelsesterræn mod vest og nord.

– ”Byudviklingsplanen tager både afsæt i Nørresundby som en vigtig del af storbyen Aalborg, men vi kigger også på Nørresundby som et sammensat byområde, der i sig selv rummer flere bydele og kvarterer med hver deres særlige identiteter og kvaliteter”, udtaler rådmand i By og Land Jan Nymark Thaysen og fortsætter:

– ”Byudviklingsplanen bliver derfor et dokument, der skal sætte en overordnet retning, og den vil i de kommende år danne grundlaget for planer og projekter i bydelene Nørresundby Midtby, Lindholm, Løvvangen, Nørre Uttrup og Stigsborg – alt sammen i løbende dialog med borgerne.”

Byudviklingsplanen bliver dermed retningsgiver for de mange sideløbende projekter, der kendetegner et byområde i vækst.

Kom med på gå- og cykelture i Nørresundby i høringsperioden

Byudviklingsplanen er i høring fra den 9. marts og frem til den 4. maj. I høringsperioden inviterer By og Land i Aalborg Kommune til fire borgerarrangementer, hvor man på gåben eller cykel besøger steder, der spiller en særlig rolle i byudviklingsplanen. Det er gratis og kræver ikke tilmelding at deltage.

22. marts 16.00-18.00 Løvvangen InBetween

En gåtur i området omkring Løvvangsskolen og den grønne kile til Syrenbakken. Turen sætter fokus på planerne for et sundhedshus og de nye boliger, som er på vej i området. Der ses ligeledes på potentialer for rekreative sammenhænge. Turen starter ved Cykellegebanen ”Cykleren”.

29. marts 16.00-18.00 Lindholm Strandpark og Fjordpark

En cykeltur fra Kulturbroen igennem parkerne til Verdens Ende, hvor de mange ønsker til udvikling af parkerne drøftes. Turen starter på cykel ved Kulturbroens brolanding.

26. april 16.00-18.00 Nørre Uttrup Fjordpark og området omkring 

En cykeltur fra Limfjordsbroen via Syrestien og Hærvejen forbi Stigsborg Havnefront og Nørre Uttrup Fjordpark og videre til Nørre Uttrup Torv via skolen. Turen sætter fokus på potentialer for sammenhænge og på sikre skoleveje. Turen starter på cykel ved Multibanen i Havnegade (overfor Superbrugsen).

3. maj 16.00-18.00 Nørresundby Torv

En gåtur fra p-pladsen under Limfjordsbroen op til Torvet og de tilstødende gader. På turen fortælles der om konkurrencen for et nyt Torv og om forskønnelse af Nørresundbys centrum. Turen starter ved p-pladsen under Limfjordsbroen overfor Multibanen.

default

Fakta

Se forslag til Nørresundby Byudviklingsplan.

Har du bemærkninger til planen, kan du sende dem til Aalborg Kommune via kontaktformularen www.aalborg.dk/kontakt.

Læs mere om arrangementerne i høringsperioden på www.aalborg.dk/noerresundby.