Bedre forhold til Aalborgs højdespringende cyklister

Tekst Redaktionen | Foto Presse

Aalborg Kommune har en ambition om at blive en af landets førende cykelbyer. I 2018 blev Aalborg kåret som årets højdespringer i den nationale cyklistundersøgelse, hvor knap 40 kommuner deltog i en måling af cyklisternes tilfredshed. Tilfredsheden er generelt høj blandt de aalborgensiske cyklister, men der er også malurt i bægeret – det prøver Aalborg Kommune nu at gøre noget ved.

Tilfredsheden med omfanget af cykelparkering og muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport er nemlig blandt de laveste i landet. Aalborg Kommune er derfor godt i gang med at forbedre mulighederne for at parkere sin cykel i Aalborg Midtby, særligt i tilknytning til kollektive trafikknudepunkter.

Området ved Busterminalen og Banegården er et af de steder, hvor behovet for cykelparkering er størst. Trods mange cykelstativer er der ofte få ledige pladser. Derfor er der blevet etableret knap 200 ekstra cykelparkeringsmuligheder i området.

Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen, udtaler:
– Det er positivt, at så mange kombinerer cykel og kollektiv trafik, og jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde mere og bedre cykelparkering til pendlerne. Det er ikke kun blevet nemmere at finde en ledig plads til cyklen, der er også opsat luftpumpe, etableret overdækning og mulighed for at låse cyklen fast til nogle af de mange nye stativer.

Udover at forbedre servicen for cykelpendlerne, skal den nye cykelparkering også tilvejebringe ny viden om cykelparkeringsadfærd. Derfor er der blevet eksperimenteret med forskellige typer af løsninger som f.eks. parkering i to etager vest for Kennedy Arkaden, og parkering under terræn i gangtunnelen mellem Kennedy Plads og Kildeparken. Erfaringerne med de nye typer af cykelparkering vil blive brugt i det videre arbejde med at forbedre cykelparkeringsforholdene i Aalborg Kommune.

Den nye cykelparkering er medfinansieret af en national cykelpulje med 40%. Udover området omkring Kennedy Plads er der også blevet etableret mere og bedre cykelparkering andre steder i Midtbyen, f.eks. på Østerågade, Nytorv, Slotsgade, Mølleplads, Nordkraft, Skipper Clements Gade, Vestbyens Station og Korsgade.