Mythmaker Media vil skabe interaktive lydbøger

TEKST & FOTO ALEXANDER KOKKEDAL

I 80’erne kom de første spilbøger i Fighting Fantasy-genren på markedet – de danske oversættelser under navnet Sværd og Trolddom. De er ikke ligesom konventionelle bøger, man læser fra ende til anden. I spilbøger er det læseren selv, der er hovedpersonen og bliver stillet over for at skulle vælge, hvordan historien forløber. Eksempelvis kan læseren blive mødt med en tekst a la: ”Du stopper ved synet af et glimtende sværd, der stikker op fra mosens dynd, sumpuhyrets hjemsted. Bladr til side 43 for at vove dig ud i mosen efter sværdet. Bladr til side 56 for at fortsætte din færd i sikkerhed.”

Når man har truffet ét valg, bliver man konfronteret med nogle nye – som med hydraen, der får to nye hoveder, når det ene hugges af. Nogle valg kan føre til ens død, hvorefter man så må gå tilbage i bogen og se, om noget kunne være gjort anderledes.

Dette klassiske fænomen forsøger de tre unge fyre Jonas Bjerregaard, Christian Vestøl Lade og lyddesigner Mads Skjøtt Stagis at puste nyt liv i gennem Mythmaker Media, en produktionsvirksomhed og potentielt forlag af interaktive lydbøger, der håber på at kunne sammensmelte lyd- og spilbogsmarkedet. Her for tiden arbejdes der på produktion af første kapitel i en dystopisk sci-fi med titlen A Code to Humanity, der skal fungere som demo til den interaktive lydbogsserie DigiFables, som bliver Mythmaker Medias første produkt.

”Som at se en blindefilm”

Det var kandidatspecialet i Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet, der gav idéen til Mythmaker Media og DigiFables-spilserien. Jonas Bjerregaard, medstifter og kreativ leder i Mythmaker Media, ønskede at undersøge synshæmmede og ordblindes muligheder for at få fornøjelse af interaktive narrativer som fx dem i spilbøger.

Takket være Dansk Blindesamfund fik jeg samlet en mindre gruppe blinde børn mellem 10-14 år, som vi var ude at besøge et par gange. Først for at teste, hvor vi havde en spilbog med og læste op for dem for at se, om de kendte til det, fortæller Jonas Bjerregaard.

Det syntes de var rigtigt spændende, så det næste vi gjorde var at indtale bogen og udarbejde et detaljeret lyddesign, der skulle understøtte oplevelsen af narrativet. Der var en pige på 12 år, og da hun hørte lyddesignet og hele den her verden, som mindede om computerspilsverdenen, hun ellers havde været afskåret fra, lyste hun helt op og udbrød begejstret: ”Det er jo som at se en blindefilm!”, beretter han.

Det gav idéen til en lydbaseret spilserie, der kunne nydes både af folk med syns- eller læsevanskeligheder og af almindeligt seende og læsende mennesker.

Det motiverede os rigtig meget, gav os blod på tanden og endte også med at være det, som projektet hed: Som at se en blindefilm – simpelthen bare at se glæden ved hende, og hvordan man kunne gøre en forskel, siger Jonas Bjerregaard.

Alliancer med tekstforfattere giver de gode historier

Det er en omfattende proces at lave de interaktive lydbøger. Der skal være et godt lyddesign, godt stemmeskuespil til replikkerne, en plakat/poster som kan indikere historiens univers – og historierne selv skal selvfølgelig skrives, så valgsituationerne bliver spændende og interessante for spilleren med deres mange forgreninger, som skaber spændende situationer for brugeren at tage stilling til. Christian Vestøl Lade er administrativ leder i Mythmaker Media og fortæller om fremgangsmåden i forhold til tekstforfatning.

Vi allierer os med forfattere, som gør brug af interaktiv storytelling. Interaktiv storytelling er en genre med mange subgenres. Hvilken subgenre du befinder dig i afhænger blandt andet af de spilmekanikker, som historien anvender i dets interaktive narrativ. Der er mange forskellige forfattere inden for de her subgenrer, så vi kan indhente mange forskellige former for historier, fortæller han.

Den første historie i DigiFables-serien skriver han og Jonas Bjerregaard dog selv. Den vil blive delt op i tre separate kapitler, hvoraf det første kapitel vil blive gratis tilgængeligt på Mythmaker Medias hjemmeside. De resterende to kapitler har virksomheden planer om at finansiere gennem en crowdfunding-kampagne. Idéen bag de interaktive lydbøger er også noget, der vil kunne gøre gavn i andre sammenhænge.

Konceptet er et meget fleksibelt produkt, som kan tilpasses forskellige kontekster. Eksempelvis kan det fungere som undervisningsmateriale, hvor eleverne i folkeskolen bliver sat overfor samfundsrelevante dilemmaer, hvor de skal træffe valg ud fra egen etik og moral. Det kan skabe nogle spændende samtaler i klasseværelset, siger Christian Vestøl Lade.

I dag er der meget fokus på religionsforskelle og multikulturelle samfund. Her ser vi mulighed for at kunne skabe historier med gråzonedilemmaer, hvilket kunne være relevant for elever til fx konfirmationsforberedelser eller i samfundsfag, tilføjer Jonas Bjerregaard.

I bevægelse og med planer for fremtiden

Det var en stor beslutning at forsøge sig med egen virksomhed efter studiet, og når man træffer den, er det godt at have sit bagland med sig, lyder det fra Mythmaker Media.

Gør klar med dig selv hvor langt du er villig til at gå for din idé. Og diskutér det med dine nærmeste. At skulle starte noget op helt fra bunden har for os været en rigtig stor beslutning, og det inddrager vores familier. Sørg for at have dem på samme side, for har du ikke det, bliver det rigtig svært, råder Christian Vestøl Lade.

Nu er de sprunget ud i det og satser på, at Mythmaker Media i fremtiden kan udvikle sig til et forlag for interaktive lydbøger. Virksomhedens mål for den næste årrække ligger fast.

Vores første sigte nu er at blive fuldt etableret og sikre vores produktion de næste 3-5 år, hvor vi planlægger at udgive et vist antal DigiFables om året, hvor vi indhenter historiemateriale. Når vi så kigger længere frem, vil vi gerne udvide vores team og selv begynde at udgive vores egne historier, fortæller Christian Vestøl Lade.

Mythmaker Media vil bruge de resterende to måneder af deres ophold på iværksætterforløbet Innovativ Vækst hos Væksthus Nordjylland til at komme i kontakt med innovationsmiljøer og potentielle investorer for at finansiere virksomhedens etablering og videre fremtid.