Musikkens kraft – Interview med Lise Ranks

tekst KATRINE BAGGER | foto ROCCO PEDITTO

I en verden, hvor kreativitet og engagement ofte kolliderer, findes der en kvinde, hvis passion og talent spænder over to vidt forskellige universer. Lise Ranks er en inspirerende pædagog, der beriger børn og unges liv gennem sin musikalske færdighed og dedikation, og samtidig udvikler, underviser og danner nye pædagoger på pædagogseminariet i Aalborg.

I dagens hektiske samfund er det sjældent at finde en person, der kan mestre to så forskellige roller, men Lise formår at balancere sit arbejde som underviser/pædagog med at skrive og udgive musik. Som underviser bruger Lise sin faglighed og erfaring til at skabe et trygt og stimulerende læringsmiljø for børn og unge. Hendes evne til at forstå og kommunikere med dem på deres egne præmisser har gjort hende til en af de mest elskede og respekterede figurer i sit lokalsamfund. Lise fortæller, hvordan hendes rejse ind i musikkens verden udviklede sig hurtigt og blev til et stærkt udtryksmiddel for hendes kreative energi.

Vi dykker ned i Lises enestående person for at finde ud af, hvordan hun finder balance mellem sin karriere som underviser og sit kreative udtryk som musiker. Vi ser nærmere på hendes inspirationskilder, hendes musikalske proces og hvordan hun formår at kombinere disse to forskellige verdener til glæde for både hendes studerende, de børn og unge hun omgås og hendes lyttere. Lises historie er et levende bevis på, at det er muligt at følge sin passion, uanset hvor forskelligartede interesserne må være.

Bliv inspireret af Lise Ranks unikke rejse som underviser og musiker. Hendes historie viser os, at når vi følger vores hjerte og nærer vores lidenskaber, kan vi skabe et liv, hvor harmoni og succes går hånd i hånd.

Inspirationen

Lise indleder med at fortælle, om hvor hendes inspiration og passion for musikken kommer fra.
– Musikken kommer indefra. Jeg har altid haft en trang til at udtrykke mig gennem noget andet end bare det talte sprog.

Udover musik har hun også dyrket dans, især breakdance, som har været en anden kilde til kreativ selvudfoldelse. Men det var ikke kun Lises indre drivkraft, der førte hende ind i musikkens verden.

– Så tror jeg bare jeg har mødt nogle mennesker på min vej, særligt dengang jeg var barn og ung, som har været med til at give mig mulighed for at opdage musikken og hvad det kan. Især fra den fritidsklub som jeg også arbejder i. Det er der, hvor jeg startede med at lave den musik, som jeg laver i dag.

Disse personer har spillet en afgørende rolle i hendes opdagelse af musikkens kraft og dens potentiale til at formidle følelser og tanker. Det var gennem deres påvirkning og støtte, at Lise fik muligheden for at udforske musikkens magi. En særlig kilde til inspiration og musikalsk udfoldelse for Lise, har været den fritidsklub, hvor hun også arbejder. Det er her, hun startede sin rejse med at skabe den musik, hun laver i dag. Fritidsklubbens atmosfære og fællesskab har skabt det perfekte miljø for hende til at eksperimentere, udvikle og dele – ikke blot sin musik med verden, men også sin passion og kærlighed for musikken som redskab og medie.

– Jeg tror, at alle mennesker har brug for at udtrykke sig. Jeg har bare oplevet og erfaret, at musikken er bare genial til at udtrykke oplevelser og følelser. Den kan også få en til at tænke over de ting, man oplever, og det man går igennem både på godt og ondt.

Lise har ramt det centrale i musikkens transformative kraft. Hun mener, at udtrykket af vores indre oplevelser og følelser er essentielt for alle mennesker. Men hun har opdaget og erfaret, at musikken er et særligt genialt redskab til dette formål. Især er det essentielt for hende, da hun bruger musikken til at bearbejde og opleve situationer og følelser fra hendes liv. Musikkens evne til at formidle en bred vifte af følelser og erfaringer er enestående og umiskendelig.

Lise påpeger også, at musikken har en betydelig indvirkning på vores tanker og refleksioner. Den får os til at stoppe op og tænke over vores egne oplevelser og de udfordringer, vi møder både i glædelige og i svære tider.

– Man kan derfor ikke sige, at inspirationen bare udelukkende kommer indefra. Det bliver bare bearbejdet indefra. I forhold til genre og stil, har jeg været inspireret af hiphop og R&B, så blev det til reggae og afro og afropop. Så man bliver også inspireret af andre stilarter og rytmer.

Musik kan være en følgesvend, der hjælper os med at forstå og bearbejde vores følelser og tanker. Denne erkendelse har inspireret Lise til at finde mening gennem musikkens verden. Hun har opdaget, at musikken kan fungere som en vej til selvudfoldelse og forståelse af sig selv og andre. Fra de mest glædesfyldte øjeblikke til de mest udfordrende tidspunkter kan musikken være en kilde til trøst, styrke og forbindelse. Lises perspektiv er en påmindelse om musikkens betydning i vores liv. Den udfolder sig som et værktøj til udtryk, introspektion (hvor man kigger indad) og heling. Uanset hvilke oplevelser, vi gennemlever, viser musikken os vejen til at udforske vores indre verden og finde en vej mod forståelse og accept. Gennem musikken bliver vores historier fortalt og vores følelser udtrykt, og vi kan alle finde en genklang i det universelle sprog, som musikken taler.

Fritidsklub vs. Undervisning

Udover at være en aktiv del af fritidsklubben i Aalborg, arbejder Lise også som underviser på pædagogseminariet. Her brænder hun for at sætte sit præg på de studerende. Hun ser pædagog- faget som værende utroligt vigtigt og ønsker at gøre en forskel, især når det kommer til børn og unge. Hun ser sin rolle som en alternativ måde at være til stede og påvirke deres liv. Hun ud- trykker dette ved at sige:

– Jeg synes pædagogfaget i sig selv er sindssygt vigtigt for alle de mennesker, man berører, særligt i forhold til børn og unge. Der syntes jeg, det var en anden måde at kunne være med i det på.

Musikken spiller en afgørende rolle både i Lises undervisning og i hendes arbejde. I undervisningen fokuserer hun på at skabe kunstneriske og æstetiske processer med sine studerende.

Et af hendes fag, kulturfag, handler om at udforske og forstå hinandens forudindtagede meninger, og det er også præget af en kreativ tilgang.

– Det handler om at finde ud af, hvilke forforståelser man kan have af hinanden, og det er også meget kreativt rettet på den måde. Jeg tror også, jeg vil blive beskrevet som en rimelig kaotisk underviser på mange områder, griner Lise.

– Men også en meget ligeværdig underviser.

Når Lise er i fritidsklubben, fortsætter hun med at være dybt engageret og nærværende sammen med børnene og de unge. Musikken spiller også her en central rolle, og der opstår en ligeværdighed mellem hende og deltagerne. Hun betoner, at det ikke handler om musikundervisning, men snarere om legen med musikken, historierne og fortællingerne. Lises tilgang afspejler en åndelighed og kreativ udfoldelse, der er afgørende for at skabe forbindelse og fællesskab. Hun reflekterer over lighederne mellem sin pædagoguddannelse og hendes arbejdet i fritids- klubben og konkluderer, at begge handler om at ønske noget for og med andre mennesker.

– Jeg føler ikke, der er den store forskel på mig. Fra når jeg er ovre på uddannelsen, fritidsklubben eller sidder her i dag. Så når jeg er i fritidsklubben, er jeg bare meget i det sammen med de her børn og unge, og i musikken er der også den her ligeværdighed. Det er ikke musikundervisning, det er noget helt andet. Det er legen med musikken, og legen med fortællingen og historien. På den måde synes jeg faktisk, der er ret mange paralleller mellem pædagoguddannelsen og det at være i fritidsklub, fordi begge dele handler om at ville noget med andre mennesker.

Det er tydeligt, at Lise er dedikeret til både sit pædagogiske arbejde og sin involvering i musikken. Hun finder en sammenhæng mellem de to verdener og formår at skabe et rum, hvor kreativitet, ligeværdighed og udvikling blomstrer. Gennem sin unikke tilgang formår hun at berige de unges liv og skabe betydningsfulde oplevelser, hvor både musikken og det pædagogiske arbejde går hånd i hånd.

Lise er bevidst om de forskelle, der kan opstå mellem hendes to job som underviser og pædagog i fritidsklubben og på seminariet og musiker. Spørgsmålet om, hvorvidt hun bliver fanget i disse forskelle, bringer hende til refleksion. Hun påpeger, at det hele handler om etik og værdier, der er relevante både i det pædagogiske arbejde i fritidsklubben og i hendes pædagogiske undervisning. I fritidsklubben står Lise over for etiske udfordringer, såsom at håndtere konflikter.
– Jeg synes, det handler om etik. For eksempel når de unge snakker hårdt til hinanden, er det vigtigt at gå ind i dialogen med dem om hvorfor det er en dum idé at bruge de her ord eller den her sætning, i forhold til det samfund, de skal ud i.

Samtidig erkender hun, at der også er etik i pædagoguddannelsen, men hun mener, at kunsten har en unik evne til at belyse samfundsmæssige problemstillinger.

Det, der gør hendes arbejde komplekst, er, at hun hele tiden er i sit eget hoved og ikke kan slå tankerne fra. Hun forsøger at være åben, både for de studerende og de unge i fritidsklubben. Hun understreger vigtigheden af at undgå at møde dem med en løftet pegefinger og i stedet være åben for at forstå deres perspektiver. Dialogen er afgørende for at skabe forståelse og arbejde konstruktivt med de uenigheder, der opstår. Selvom der kan være uenigheder, gør hun sig bevidst om, at disse forskelle eksisterer og arbejder med dem i sin tilgang. Hun erkender, at det kræver en konstant bevidsthed og vilje til at arbejde med disse udfordringer og finde veje til at skabe positiv forandring og udvikling.

– At man kan være meget mere åben over for hvorfor vedkommende siger sådan her, så man kan gå i dialog omkring det. Jeg tror, det handler om at give sig selv det løfte, at man skal være åben omkring det, og så må jeg prøve at forstå det der kommer, og finde ud af det derfra, hvordan man kan arbejde med det.

Gennem sit arbejde som både pædagog og musiker udviser Lise en dyb respekt for etik og åbenhed. Hun bestræber sig på at skabe rum for dialog og forståelse, hvilket er afgørende for at kunne arbejde med de forskellige perspektiver og udfordringer, der opstår i begge roller. Hendes engagement og evne til at navigere mellem de to verdener er en styrke, der bidrager til hendes evne til at påvirke og skabe meningsfulde forbindelser med de unge, hun arbejder med hvad end det er studerende på seminariet, eller de børn og unge som er tilknyttet fritidsklubben.

Lysten til at arbejde i fritidsklubben kommer fra en dyb forbindelse og positiv oplevelse af selv at være en del af det miljø. Lise forklarer, at hun havde en fantastisk oplevelse i fritidsklubben, hvor hun følte sig mødt og værdsat af andre, der kunne se potentialet i hendes interesser. En særlig person, pædagogen Johnny Hefty, havde en stor indflydelse på hende og blev hendes „rap pædagog“. Da Johnny skulle videre, blev hun tilbudt muligheden for at overtage hans rolle, da hun også havde erfaring med at styre studiet.

For Lise var det en naturlig beslutning at tage imod tilbuddet, da hun længe havde drømt om at fortsætte med at arbejde med musik. Hun betragtede det som det fedeste job at kunne sidde hver dag og lave musik. Hun følger sin passion og drager fordel af de tilfældigheder, der har banet vejen for hendes unikke karrierevej. Hendes beslutning om at arbejde i fritidsklubben bygger på en autentisk lyst til at fortsætte med at udforske og skabe musik, og samtidig arbejde med børn og unge. Gennem sit engagement bringer hun sin kærlighed til musikken ind i arbejdet og skaber en meningsfuld og berigende oplevelse for både sig selv og de unge, hun arbejder med.

X-Factor

Udover Lises inspirerende arbejde både som underviser på pædagogseminariet og i fritidsklubben, var Lise også aktuel i den seneste sæson af X-Factor. At prøve kræfter med så stort et program som X-Factor er, var både en oplevelse, men også med overvejelser.

Lises deltagelse i X Factor har været en rejse fyldt med personlig autenticitet og bevidsthed om hendes baggrund. Hun valgte at deltage, fordi hun ønskede at repræsentere sig selv og sin unikke musikstil, velvidende om, at der ikke var mange andre deltagere med samme musikgenre. Derudover var Lise også bakket op af en gruppe drenge fra fritidsklubben, hvor hun arbejder.

– Grunden til, at jeg deltog, var også på grund af de drenge jeg havde med. De sagde „Jamen Lise, hvis du skal stille op, så skal du også synge dit eget musik”. Det er meget in, at man spiller sit eget musik, så det kunne jeg da godt prøve.

Men Lise tænkte også på, hvordan hendes deltagelse kunne påvirke det område, hun kommer fra. Hun håbede, at hendes deltagelse kunne bringe noget mere positivitet til hendes kvarter, og derfor fandt hun X-Factor interessant i den sammenhæng. En vigtig del af historien, som Lise ønskede at formidle, var fokus på de unge og deres ressourcer. Hun undrede sig over, om man kunne skabe nye kulturer gennem et så kraftfuldt medie som X-Factor. Under hele processen var det vigtigt for Lise, at fokus lå hos de unge, og derfor valgte hun bevidst ikke at inddrage noget om sit privatliv. Lise håber inderligt, at det de unge vil tage med sig er troen på sig selv efter at have mødt hende. Hendes største ønske er, at de ikke lader sig begrænse af de mange påvirkninger, der kommer udefra. Hun håber, at de vil finde en form for indre stabilitet og ro. For Lise handler det meget om at styrke selvværdet hos de unge, i stedet for at fokusere på, at de skal være gode til noget, som samfundet ofte tvinger på dem. Hun ønsker, at de med tiden vil opnå en følelse af indre ro og stabilitet.

– Jeg håber, de tager det med, at de tror på sig selv. Så med tiden kommer der jo også nogen tilbage, som måske selv har fået børn og siger: ‘Det vi lavede nede i studiet, det betød noget for mig ́. Det er der, man får den store gave tilbage, afslutter Lise.