Lokal sparekasse med vokseværk

Reklame | Sparekassen Vendsyssel

Annonce – På trods af at Sparekassen Vendsyssel er en af Danmarks største sparekasser, holder de stadig fast i det lokale. Ud over to afdelinger i København, er de udelukkende placeret i den nordlige del af Jylland med afdelinger i både store og små byer. I Aalborg er sparekassen allerede godt forankret, og der er nu to nye afdelinger på vej

Mens mange pengeinstitutter lukker deres fysiske afdelinger og flytter serviceringen af kunderne mere og mere online, så går Sparekassen Vendsyssel mod strømmen. I stedet for at lukke, så åbner de nye afdelinger, som ligger godt placeret i både store og små byer.

– Vi går lidt mod strømmen. Vi tror på, at det har en værdi, at vi ligger tæt på, hvor vores kunder bor og arbejder. Så vi har faktisk 39 afdelinger i sparekassen, fortæller Bo Bojer, der er regionsdirektør for de nuværende seks afdelinger i Aalborg-området.

To nye afdelinger i Aalborg

I Sparekassen Vendsyssel er de meget bevidste om at et lokalt pengeinstitut kan være med til at gøre en forskel for nærmiljøet.
- I de byer, som vi har afdelinger i, vil vi gerne være med til at gøre en aktiv forskel. Det har en værdi for en by, om der er en købmand, en idrætshal og et pengeinstitut. Vi skal bidrage til lokalsamfundet alle de steder, hvor vi driver vores forretning, siger Bo Bojer.

Det samme gør sig gældende i Aalborg, hvor sparekassen i forvejen har to afdelinger, en privatkundeafdeling på Kastetvej i vestbyen samt en privatkunde- og erhvervsafdeling i det tidligere posthus på Budolfi Plads. Til sommer åbner sparekassen en ny afdeling på Hobrovej i Aalborg Syd, og i 2021 åbner de endnu en afdeling på toppen af Sohngårdsholmsvej over for Aalborghus Gymnasium.

– Vi har et værdiord, der hedder ’lokal forankring’, som vi prioriterer højt, også i praksis. Når vi åbner to nye afdelinger i Aalborg, er det fordi, vi hos vores kunder bliver bekræftet i, at den lokale forankring og tilgængelighed er efterspurgt. Vores mange lokale afdelinger er derfor blevet en vigtig del af sparekassens forretningsmodel. Vi får rigtig mange nye kunder. Alene i 2019 fik vi i sparekassen over 11.000 nye kunder, heraf alene 1.600 i Aalborgområdet. Så noget må vi gøre rigtigt. Vi tror derfor på, at folk i Aalborg også vil tage godt imod vores to nye afdelinger med sparekassens værditilbud. Begge nye afdelinger vil få en rigtig god beliggenhed med gode parkeringsmuligheder, og nye kunder er selvfølgelig allerede nu velkomne til at kontakte os, udtaler Bo Bojer.

Medarbejdertrivsel giver glade kunder

At Sparekassen Vendsyssel har valgt at have hele fire afdelinger i Aalborg alene, i stedet for en enkel stor afdeling, er ikke kun en fordel for kunderne.

Sparekassens drivkraft nummer ét er medarbejdertrivsel. Alle sparekassens medarbejdere har et højt fagligt niveau og efteruddannes løbende, og i sparekassen er medarbejdertrivsel et kerneområde i værditilbuddet til kunderne.

– Jeg tror på, at du får gladere medarbejdere ved at have en afdeling med 10-12 ansatte, for der er det som leder lidt nemmere at mærke dine medarbejdere, end hvis du har 50. Har du en høj medarbejdertrivsel, så får du også en høj kundetilfredshed, fortæller Bo Bojer og fortsætter:

– Vi går op i at have godt humør og god energi, der er medvirkende faktorer til god medarbejdertrivsel. Kunderne kan mærke, om det er et rart sted at være, når de kommer ind. At vi har det godt med hinanden, og det smitter af på dem. Så vi går meget op i, at det skal være en fornøjelse at gå på arbejde. Du kan som kunde hurtigt fornemme kulturen og stemningen, når du er i kontakt med dit pengeinstitut.

Kunderne skal i sparekassen møde en økonomisk sparringspartner med overskud. Derudover har det selvfølgelig en værdi for lokalområderne, at der ligger en sparekasse tæt på deres hverdag.

Værdien af det personlige møde

Bo Bojer fortæller, at noget som betyder meget for kunderne, er muligheden for den personlige kontakt og let adgang til sin rådgiver.

– Det kan godt lyde banalt, men det er vigtigt, at man for eksempel har et direkte telefonnummer og mail til sin egen personlige rådgiver, og at den telefon og mail bliver besvaret. Hos os træffes de fleste beslutninger desuden decentralt. Vi bruger sund fornuft i stedet for firkantede regler, så vi lytter meget til, hvad det er for en person, vi har over for os. Det er mere afgørende end de tørre tal. Vi tror stadigvæk på værdien af det personlige møde. Vores kunder skal ikke have standardløsninger, men løsninger, som skabes individuelt sammen med dem, med udgangspunkt i deres behov. Vi lykkedes ofte med at få ”kassen” til at passe til kunden – i stedet for at kunden skal passe til ”kassen“.

Sparekassen Vendsyssel er et moderne pengeinstitut, der selvfølgelig tilbyder alle digitaliserede tjenester til deres kunder, men de kan hos kunderne mærke et behov for at se et menneske i øjnene, når der skal træffes store beslutninger i privatøkonomien.

– Vi kan mærke, at når folk skal tage store livsbeslutninger i familien, så vil de gerne ned og snakke med en rådgiver. Det kan være boligkøb, bilkøb, pensionsplanlægning eller andre vigtige overvejelser. Vi prioriterer den personlige relation til vores kunder meget højt, fortæller Bo Bojer og uddyber:

– Med det mener vi, at vi er det eneste pengeinstitut af vores størrelse, som har et hovedkontor, der ligger i Nordjylland. Det betyder, at når vi selv lever og bor i lokalområdet, så har vi en ganske særlig lyst til at støtte op om det lokale. Sammen med vores fonde udbetalte vi i 2019 mere end 26 millioner kroner til foreninger og andre almennyttige og velgørende formål i sparekassens markedsområde. Her i Aalborg støtter vi også mange lokale foreninger. Vi er for eksempel hovedsponsor for Aalborg Pirates. Dette gælder både eliteholdet og ungdommen.

Væksten forsætter

Med de to nye afdelinger, der er på vej, kommer Sparekassen Vendsyssel op på syv afdelinger i region Aalborg, hvor fire ligger i Aalborg by, og de sidste tre ligger i henholdsvis Hals, Vester Hassing og Ulsted.

– I Aalborg gør vi det, at vi fortsætter den vækst, vi har skabt siden 2014, hvor vi havde otte medarbejdere i Aalborgområdet. Her seks år efter, nærmer vi os en samlet bemanding på 50 medarbejdere, så der er gang i forretningen, og nu forsætter vi så med de to nye afdelinger, siger Bo Bojer.

Det er ikke kun privatkunder, der er velkomne i Sparekassen Vendsyssel.

– Vi er bestemt også en kompetent mulighed for de lokale erhvervsliv. Vi har vores egen erhvervsafdeling i Region Aalborg, hvor der i det gamle posthus, sidder otte dedikerede medarbejdere. Her er der også gang i væksten, og vi søger derfor en ny erhvervsrådgiver i øjeblikket, understreger Bo Bojer.

Bo Bojer fortæller, at erhvervskunderne består af mange forskellige virksomheder, både branche- og størrelsesmæssigt.
- Det er lidt af det hele. Det er selvfølgelig primært små og mellemstore virksomheder, der lægger vægt på det lokale og lige- værdig dialog i øjenhøjde – ligesom os. Det er klart, at i og med vi selv lever og bor i lokalområdet, så er konsekvenserne af vores beslutninger også tættere på os. Vi lægger derfor ekstra vægt på at bakke op om lokale privat- og erhvervskunder.

Sparekassen giver tryghed

Bo Bojer fortæller, at det faktisk har stor betydning, at der står ’sparekasse’ på skiltet uden for døren og ikke ’bank’.

– En sparekasse er ikke ejet af nogen, og vi skal således ikke dele overskuddet med en række professionelle investorer. Vi betaler udbytte til vores garanter, men dette er også vores kunder, så pengene kommer tilbage til lokalsamfundet. Sparekasse-modellen giver os også friheden til at tænke længere frem end vores næste kvartals-regnskab, og vi kan dermed træffe vores beslutninger ud fra sund fornuft. Vi skal ikke udelukkende tænke på bundlinjen, men har muligheden for at gøre det, vi finder bedst for vores kunder, medarbejdere og lokalsamfundet omkring os – også på lang sigt, siger Bo Bojer og fortsætter:

– En sparekasse er en selvejende institution. Vi kan ikke blive købt, uden at vi selv har været med i beslutningen. Der kan komme nogen og sige; ”kunne I tænke jer, at vi slår os sammen”, og så er det vores ledelse, der tager stilling til det. Men der er ikke nogen, der kan komme og overtage os. Det giver en ro og en tryghed hos medarbejderne og kunderne, fortæller Bo Bojer.

Sparekassen Vendsyssel har cirka 570 medarbejdere og cirka 150.000 kunder, så selvom de er et lokalt pengeinstitut, der gør en dyd ud af at være til stede i nærmiljøet, så er det bestemt ikke et lille foretagende.

– Vi er Danmarks 12. største pengeinstitut. Der er en del, som bliver lidt overraskede over vores størrelse. Vi er store nok til at have vores egne eksperter inden for investeringer, pension, bolig, forsikring med mere, og vi har volumen til selv at have den nødvendige ekspertise via vores egne medarbejdere. Til gengæld er vi heller ikke større end, at vi kan lave en individuel løsning. Med det mener jeg, at vi lytter rigtig meget til, hvad kunderne har af ønsker og behov, slutter Bo Bojer.

Næste år bliver Sparekassen Vendsyssel 150 år, og med den forsatte vækst er der meget at fejre. Den nye afdeling på Hobrovej bliver åbnet allerede i sommeren 2020, og i efteråret 2021 åbner afdelingen på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsbou- levarden. I begge afdelinger kan kunderne og medarbejderne glæde sig til at opleve en sparekasse, der fortsat vil gøre en for- skel i lokalområdet.

1 Comment

Kommentarerne er lukkede.