Vi er Sparekassen Danmark

REKLAME I SPAREKASSEN DANMARK

Annonce

Sparekassen Danmark er resultatet af en fusion i september 2021 mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank – to pengeinstitutter, der struttede af sundhed hver for sig. Hvorfor så finde sammen, hvis det ikke var nødvendigt? Det spørgsmål svarer regionsdirektør Bo Bojer på her

– Formålet med at etablere Sparekassen Danmark er at sikre, at du som kunde fortsat har et nærværende og tilgængeligt pengeinstitut, som er en aktiv samarbejdspartner i vores lokalsamfund, forklarer Bo Bojer, der er regionsdirektør i Aalborg-området.

Sparekassen Danmark er nu landets største garantsparekasse og det 8. største pengeinstitut Danmark.

– For dig som kunde er det ikke vigtigt, hvor store vi er. Du er kunde i en afdeling hos din personlige rådgiver, som vil strække sig langt for at hjælpe dig med at få dine planer til at lykkes. At være til rådighed, når du har brug for det. Og at give dig hurtige svar. Det er vigtigt for dig som kunde, siger regionsdirektøren:

– Det er internt i sparekassen, at størrelsen betyder noget. Vi taler om synergieffekter – eller stordriftsfordele. Lad os tage et eksempel: At udvikle et IT-værktøj koster det samme i programmør-timer, hvad enten det færdige værktøj skal bruges af 500 eller af 1200 medarbejdere.

Ingen aktionærer skal tjene penge på os

Sparekassen Danmark er en garantsparekasse. Det betyder, at pengeinstituttet ikke har aktionærer, der skal have del i sparekassens overskud – aktionærer, der måske bor i den anden ende af landet eller på den anden side af jordkloden.

En garant er typisk en kunde, der gerne vil indskyde ansvarlig kapital i den lokale sparekasse som en del af sparekassens egenkapital. Til gengæld bestræber sparekassen sig på at give garanten en god forrentning af garantkapitalen.

Der er cirka 75.000 garanter i Sparekassen Danmark. Blandt dem er en række fonde, som er blevet til i forbindelse med de fusioner, som har fundet sted gennem historien.

– Ambitionen er, at disse fonde tilsammen skal modtage en forrentning af deres garantkapital, som gør det muligt for dem at uddele 100 millioner kroner årligt – til almennyttige, velgørende og udviklende initiativer i de lokalområder, hvor sparekassen har afdelinger, kunder og garanter, uddyber Bo Bojer.
Samtidig ligger det i sparekassens DNA, at medarbejderne er aktive i de lokalsamfund, hvor de bor og arbejder.

Lokale arbejdspladser bevares

Som kunde vil du stadig møde de samme kendte ansigter, når du kommer ind i en af sparekassens 54 afdelinger – dog måske på en ny adresse. Der har nemlig ikke været nogen afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen.

– Selv om den nye sparekasse er blandt landets ti største pengeinstitutter, er vores mål fortsat at give kompetent og personlig rådgivning og at beskæftige rådgivere, der kender både kunder og lokalsamfund, understreger Bo Bojer

Velkommen i Sparekassen Danmark!

DET BETYDER FUSIONEN I AALBORG

  • Jutlander-besætningen på Eternitten Privat er flyttet ind i den afdeling, Vendsyssel netop har færdiggjort ved Sohngårdsholmsvej – med navnet Aalborghus.
  • Vendsyssels Aalborg Erhverv er flyttet fra Budolfi Plads ud til Jutlanders Erhvervscenter Aalborg på Eternitten. De to danner nu en stor og kompetent erhvervsafdeling med 17 engagerede medarbejdere.
  • Jutlanders afdeling på Nytorv er lukket, og medarbejderne er flyttet sammen med Vendsyssels besætning på Budolfi Plads.
  • Sparekassen Danmark har lige nu to velfungerende afdelinger i Skalborg og i City Syd. Begge afdelinger fortsætter foreløbig som førhen.