Har du et nytårsforsæt?

Klumme Pernille Skall

Her får du 7 gode råd af Pernille Skall fra PS Studio til dit nytårsforsæt og hvordan du holder dem. Pernille er coach, ernæringsterapeut, kropsterapeut og personlig træner og har god erfaring på området

1. SÆT DIG ET SPECIFIKT MÅL

Det er et faktum, at dem, der har et veldefineret mål, får de bedste re- sultater. Så du skal lave mål, der er specifikke og målbare. „Jeg vil passe bedre på mig selv“ er ikke klart nok, og du har større chance for at få succes, hvis din målsætning også siger, hvordan du når målet og hvad det at passe på dig selv betyder for dig: “Jeg vil passe bedre på mig selv ved at løbe 5 km. 3 gange om ugen efter arbejde”. Du skal formulere målet så præcist og detaljeret som mulig. Hvad ønsker du? Hvor meget? Hvilket omfang? Hvor?

2. GØR DIT MÅL MÅLBART

Det er vigtigt, at du kan se, hvornår målet er nået? Det er væsentligt, at du beskriver dit mål tydeligt, således at det er let at registrere, hvornår du har nået dit mål. Tænk over hvad der vil være netop dit bevis for at du har nået dit mål? Hvordan ved du, at du har nået dit mål? – Hvad ser, hører og føler du? Forstil dig hvordan du har det, den dag dit mål er nået. Alt dette er med til at bevise, at du har nået dit mål.

3. VÆR MOTIVERET

Hvis dit nytårsforsæt virkelig skal blive til noget, skal du ville det. Det duer derfor ikke at lave et nytårsforsæt 5 minutter i midnat nytårsaften, fordi du er frustreret over et eller andet, eller at springe på et nytårsforsæt, fordi din kæreste eller din læge siger det. Du skal virkelig ville det og selv kunne se værdien i at nå dette mål. Dit mål er din ledestjerne. Det er derfor uhyre vigtigt at være bevidst om, hvor meget og hvad det at nå dit mål betyder for dig.

4. VÆR REALISTISK

Du kan ikke få det hele! Skal dit nytårsforsæt lykkes, er du nødt til at vælge hvilken del af dit liv, du vil fokusere på. Udvælg et begrænset antal mål – helst kun 1 eller allerhøjest 2 – og hold dig så til dem. Stil gerne dig selv nogle spørgsmål såsom: Vil jeg med en passende, udfordrende indsats kunne nå mit fastsatte mål? Er målet realistisk i forhold til mine færdigheder? Har jeg de ressourcer der kræves? Hvad skal der til for at få de ressourcer jeg mangler? Hvem kan hjælpe mig?

5. SÆT EN TIDSPLAN PÅ

Gør op med dig selv hvornår du gerne vil nå dit mål? Tidsfastsættelsen – det at sætte en konkret deadline – er afgørende for, at du opnår dit mål. Du vil derved bevidst og ubevidst planlægge din indsats og styre dine aktiviteter mod deadline.

6. COMMIT DIG

Fortæl om dit mål til andre. Jo flere, jo bedre. Ved at dele dit mål med andre, skaber vi forventninger til os selv, som gør det sværere at give op undervejs, også når vi begynder at tvivle på os selv. Det bliver for pinligt at bakke ud samt, at vi ikke kan snyde andre og ikke mindst os selv. Derudover har den menneskelige natur bare brug for opmuntring og opbakning.

7. VÆR FORBEREDT PÅ DÅRLIGE DAGE

Du vil utvivlsomt ikke kunne holde dit nytårsforsæt hver dag året rundt resten af livet, så forbered dig på, at der kommer dage, hvor det bare ikke lykkes. Det kræver arbejde at vedligeholde en forandring. Men husk: Vi mennesker har tilbagefald, det er vores natur. Men det er ikke nødvendigvis et problem – faldet styrker os. Det lærer os, hvordan vi undgår at falde på det sted næste gang. Du skal ikke ærgre dig, men rejse dig stærkere op igen. Brug i stedet energien på at lave en plan for, hvordan du vil håndtere problemerne. Gør det bedste du kan hver dag, prøv en gang til og lad ikke en fejl underminere din tro på dig selv.