Fra fast job i København til iværksætterdrøm i nordjysk provinsby

REKLAME | KLEINS PSYKOTERAPI OG FAMILIERÅDGIVNING

Betalt artikel

Tendensen har i mange år været, at små erhvervsdrivende i lands- og provinsbyer må dreje nøglen om, alt imens iværksætteriet blomstrer i storbyerne. Men en ny tendens i flyttestatistikkerne og kommunal hjælp til nye iværksættere kan måske puste nyt liv i provinsen?

Flere og flere småbørnsfamilier vælger storbyen fra til fordel for livet i provinsen. Det viser tal fra Danmarks Statistik*. Den overordnede tendens er fortsat, at storbyerne vokser, men en underliggende tendens viser, at flere småbørnsfamilier vælger at flytte fra storbyen og ud i mere tyndtbefolkede dele af landet.

Under corona-nedlukningen i foråret 2020 valgte 38-årige Marie Klein, hendes mand og tre deres små børn at flytte fra København til Gistrup i Nordjylland. De blev dermed en del af en ny tendens i flyttestatistikkerne.

– Det var drømmen om mere plads, nærhed til natur og mere luft i økonomien, der gjorde udslaget. Og selvfølgelig muligheden for at komme tættere på den nordjyske del af familien, hvor min mand oprindeligt er fra, fortæller Marie. Hun er selv født og opvokset ved København, så det lå ikke i kortene, at hun skulle ende i en provinsby i Nordjylland.

Nordjysk iværksætterhjælp får topkarakter

Gennem længere tid har Marie drømt om at blive selvstændig psykoterapeut og familierådgiver, og dermed gøre brug af sine 12 års erfaring i kommunalt regi på Nørrebro i København. Men med skyhøje boligudgifter og huslejepriser for terapilokaler i indre by, forblev iværksætterdrømmen ved tanken.

– Flytningen til Nordjylland betød, at økonomien ikke længere spændte ben for iværksætterdrømmen, siger Marie. Hun var dog ganske uerfaren, hvad angår iværksætteri og forretningsdrift, da hendes spidskompetencer som psykoterapeut og familierådgiver ligger helt andre steder. Derfor var det en meget positiv oplevelse at møde så søde og hjælpsomme mennesker i det kommunale Business Aalborg, hvor en vifte af fagpersoner tilbyder gratis rådgivning i markedsføring, økonomi og forretningsdrift til nystartede virksomheder.

Yoga i byen og psykoterapi i skoven

Siden er det lykkedes Marie at opstarte virksomheden Kleins Psykoterapi og Familierådgivning, der ligger i Lundby Bakker-skoven få kilometer fra Aalborg. Foruden private terapiklienter har Marie indgået et samarbejde med YOGA HUSET Aalborg om at tilbyde nye udviklingsforløb i spændingsfeltet mellem psykoterapi og yoga. Her ser Marie og lederen af YOGA HUSET, Maj Ingemann-Molden, gode muligheder i at tilbyde såkaldte ”BODY and MIND”-forløb, da det efterhånden er veldokumenteret, at fysisk og mental sundhed spiller sammen. Marie og Maj ser også en selvstændig styrke i, at deres klienter og yogaudøvere har mulighed for at veksle mellem yoga i byen og psykoterapi i skoven.

Et marked for psykoterapi og familierådgivning

Heldigvis er det ikke længere så tabubelagt at tale om mental sundhed og familieproblemer. Heller ikke i Nordjylland, som historisk har været kendt for “tavse jyder”, der ikke sådan går rundt og taler om følelser. Coronakrisen har desværre forstærket den mentale mistrivsel hos både børn, unge, voksne og gamle. Med landets længste ventetider på psykologhjælp på op til 4-5 måneder**, er der hårdt brug for alternativer til de offentlige tilbud i Region Nordjylland, mener Marie.

Ny tendens kan måske puste nyt liv i provinsen

Marie håber, at vi kommer til at se en fortsat bevægelse fra storbyerne til provinsen, så vi på sigt kan få et land i bedre balance, og et land hvor iværksætteriet kan blomstre uanset om man befinder sig i storbyen eller i provinsen. Marie mener i hvert fald, at der er grund til optimistisme efter hendes positive erfaringer i Nordjylland og hendes møde med Business Aalborg, lokalsamfundet i Gistrup og nye samarbejdspartnere i Aalborg.

* Kilde: Danmarks Statistik 11-02-2021 (FLY66).

** Kilde: Danmarks Radio: www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/saadan-er-ventetiden-i-region-nordjylland-jeg-forstaar- slet-ikke-det