Bedre forhold for cyklisterne i Aalborg

(Pressemeddelelse)

Aalborg Kommune vil være en af Danmarks bedste cykelkommuner, så hvis den står på cykelture denne sommer, kan du glæde dig over, at kommunen lige nu arbejder på højtryk, for at skabe bedre forhold for cyklisterne

 

Da regeringen tidligere på året fjernede kommunernes anlægsloft for 2020, for at støtte det private erhvervsliv under Corona-krisen, opstod muligheden for at sætte ekstra mange projekter i søen. Det bliver til gavn for cyklisterne, som kan se frem til bedre belægning og mere plads.

“Når asfaltmaskinerne rykker ud denne sommer, bliver det også til glæde for de bløde trafikanter – særligt cyklisterne. Fremrykningen af anlægsprojekterne blev grebet hurtigt af planlæggerne i Trafik & Veje, som er kommet med nogle kreative og nyttige projekter. Hjulpet godt på vej af politisk opmærksomhed, og et udvalg som har været inde over de fleste striber, kan vi se frem til en endnu bedre og mere sikker cykelkommune.”
– siger rådmand, By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen.
Allerede i foråret blev der lagt fin, ny asfalt på cykelstierne langs Vesterbrogade og Thistedvej i Nørresundby, på Guldborgstien i Hasseris og langs Sulsted Landevej. Senere på sommeren fortsætter dét arbejde bl.a. på stierne langs Hobrovej syd for Svenstrup og Aalborgvej ved Nibe.

Med ny asfalt på vejene følger også ny afstribning. Her har kommunens planlæggere set nærmere på, hvor der kan laves forbedringer for cyklisterne. Du vil derfor i den kommende tid kunne se, at vi laver cykelbaner på en række veje, blå cykelfelter i kryds og flere andre finesser, der gør det lettere og mere trygt at være cyklist.

 

Hvad laver vi i 2020?

Anlægsprojekter med cykelstier:
· Nøvlingvej: Vi arbejder på højtryk for at anlægge en cykelsti langs Nøvlingvej mellem Gistrup og Nøvling.
· Nørholmsvej: Vi udvider vejen ved rørunderføringer og broen over Hasseris Å, så der bliver plads til en cykelsti i fremtiden. Der anlægges ikke cykelsti i 2020, men den projekteres i år.
· Havnegade i Nørresundby: Her etablerer vi en bedre og mere sikker krydsning til og fra Syrestien.
· Toppentuestien: Her omlægger vi Toppentuestien og får en mere sikker krydsning med Sigrid Undsets Vej ved UCN.
Asfaltprojekter med nye cykelbaner:
· Strandvejen-Peder Skrams Gade: Ryesgade til Jernbanebroen/Lindholmsti: Her omlægger vi fortovet til en delt sti, så fodgængere færdes på den ene del og cyklisterne på den anden. Dog bliver det en fællessti under jernbanebroen, lige som vi i nordsiden forbedrer forbindelsen til Kulturbroen med en cykelbane.
· Annebergvej: Her afstriber vi nye cykelbaner i begge retninger, og opretholder parkering langs sydsiden. I nordsiden vil parkering ikke blive mulig, da vejen ellers ville blive for smal.
· Skydebanevej fra den nuværende cykelsti ved Egholm Færgevej til Annebergvej: Her afstriber vi nye cykelbaner i begge retninger. Det er nødvendigt at fjerne venstresvingsbanerne ved campingpladsen og lystbådehavnen.
· Lindholmsvej mellem Fuglsangsvej og Hvorupvej: Her afstriber vi nye cykelbaner i begge sider. Syd for Tjørnevænget bliver det muligt at parkere på vejen, mens der vil blive parkeringsforbud på resten af strækningen.

 

Facts

Aalborg Kommune har i 2020 fremrykket en række anlægsinvesteringer på basis af den aftale, som KL og Regeringen har indgået for at støtte op om beskæftigelsen under og efter covid-19 krisen. Det er især daginstitutioner, skoler og plejecentre, der får høj prioritet i forhold til renoveringer, men også veje og stier har fået en væsentlig opprioritering.

Begrebsafklaring
En cykelbane er som udgangspunkt en asfaltstribe på 1,5m bredde, der adskilles fra kørebanen med en fuldt optrukket hvid stribe. Den markeres med cykelsymbol.
En fællessti er en sti, hvor fodgængere og cyklister deles om pladsen.
En delt sti er et areal, der er opdelt i en fodgængerdel og en cyklistdel – typisk med en hvid stribe