Aalborgs mest unikke kulturhus fylder 10 år – Aalborg Kulturskole

Reklame | Aalborg Kulturskole

Annonce – Kulturlivet blomstrer i Aalborg Kommune. Det er Aalborg kulturskole blandt andet et bevis på. Aalborg kommune har gennem mange år prioriteret børns muligheder for at deltage i kulturlivet højt, så kulturskolen i dag har mere end 5.500 elever og dermed er landets største kulturskole

Så mange børn som overhovedet muligt skal have gode rammer for at kunne beskæftige sig med musik, billedkunst, drama og ballet. Sådan lyder én af Aalborg Kulturskoles målsætninger.

Jan Jacobsen er Kulturskoleleder på Aalborg Kulturskole, der er en afdeling af Aalborg Kommunes skoleforvaltning. Han har kontor på niveau 7 i det gamle kraftværk Nordkraft, der i år kan fejre 10 års jubilæum som kulturhus. Lige nu møder vi ham dog i den store Kedelhal til dette års Kulturskolefestival i Nordkraft.

– Samarbejde er en vigtig faktor i arbejdet med at indfri vores målsætning, og især vores samarbejde med alle kommunens skoler har stor betydning. Vi er hele tiden i tæt dialog med ledelsen på skolerne om, hvordan vi hver især kan forbedre rammerne for Kulturskolens fag på den enkelte skole, så flest mulige børn har en både relevant og reel mulighed for at deltage i vores undervisning tæt på deres egen skole. Derudover har vi kontaktlærere ude på skolerne, der, ved siden af deres almene lærergerning, er bindeled imellem den enkelte skole og Kulturskolen, og vi udbyder faktisk langt de fleste af vores fag på alle skoler. Om faget så bliver oprettet handler i høj grad om, hvorvidt der er nok elever, som ønsker det pågældende fag på skolen, forklarer Jan Jacobsen.

I den store Kedelhal er der lagt op til en forrygende fest for Kulturskolens elever og deres forældre og søskende. I den ene ende er der bygget en scene, hvor der i løbet af dagen bl.a. spiller en række af de orkestre, som Kulturskolen har ude på skolerne. I den anden ende står 50 smukt dekorerede parasoller, som skyder op som paddehatte i den store hal. Udstillingen har fået titlen ’Eventyr i skyggen’ og er skabt af Kulturskolens mange billedkunsthold. Titlen finder man hurtigt ud af er velvalgt, for visuelt udspiller der sig nemlig scener fra eventyr i skyggerne under parasollerne, ligesom også selve parasollerne er en del af eventyrerne.

Kulturskolefestivalen er et tydeligt eksempel på, at samarbejdet også trives internt i Nordkraft, idet den finder sted på 6 scener rundt om i hele bygningen.

– Vi samarbejder med mange af de organisationer, der har til huse i Nordkraft, for at et så stort arrangement kan lade sig gøre. Derudover er det er vigtigt, at vi til festivalen giver plads til både de yngste elever – der måske lige er begyndt i dette skoleår – og så vores allerdygtigste elever fra Aalborg Talentakademi, hvoraf mange fortsætter på musikkonservatorier her til sommer, fortæller Jan Jacobsen.

– Se dig blot omkring. Det er da fantastisk at se så mange glade og dygtige børn og unge på én gang. Og helt fantastisk er det, at deres glæde og entusiasme er rettet mod at være aktive sammen med andre i Kulturskolen. Det styrker både fællesskaber og deres egen identitet – og jo ikke mindst dannelse, slutter Kulturskolelederen.

Kulturskolefestivalen blev afholdt i Nordkraft lørdag den 9. marts og er en årligt tilbagevendende begivenhed. Over 1.000 elever i alle aldersgrupper og på alle niveauer deltog i årets Kulturskolefestival på i alt 6 scener i hele Nordkraft. Her kunne forældre og andre interesserede opleve et bredt spekter af Aalborg Kulturskoles fagudbud inden for musik, billedkunst, drama og ballet. I alt skønner kulturskolen, at mere end 2.500 mennesker kiggede forbi i løbet af dagen.

Danmarks mest populære musikskole

Aalborg Kulturskole er landets mest succesfulde kultur- og musikskole målt på elevtal. I 2019 har skolen ca. 5.500 elever fordelt på forskellige faggrupper som musik, billedkunst, drama og ballet. Og mere end 1.000 børn på venteliste til undervisning!

Den største faggruppe er musik, der dækker over undervisning i alle instrumenter, sammenspil og kor. Over 4.500 elever modtager således musikundervisning enten lokalt på egen skole eller centralt på Nordkraft. Derudover har Kulturskolen også billedkunstundervisning på Huset og – som noget nyt efter sommerferien – også i Utzon Center.

SSB – den gode intro til kulturskolen

SSB – der står for Sang, Spil og Bevægelse – er for mange børn den naturlige indgang til Kulturskolen. Over 1.100 børn i 0. til 2. klasse i Aalborg Kommune dyrker SSB, som derfor også oprettes på langt de fleste skoler. Det er Kulturskolens mest populære fag, og det forstår man godt. Med SSB får barnet en unik mulighed for at stifte bekendtskab med musik, drama og dans tidligt i sin udvikling, og – ikke mindst – have det sjovt i fællesskab med andre børn.

Da undervisningen i SSB for det meste foregår i DUS-tiden, hjælper personalet i DUSSEN mange steder børnene med at komme til SSB.

Kulturskolen for alle børn

Så mange børn som muligt skal have gode rammer for at beskæftige sig med musik, drama, billedkunst og ballet. Derfor samarbejder Kulturskolen med alle kommunens skoler og har for eksempel særlige skoleprojekter i samarbejde med de skoler, hvor der normalt er færrest aktive i Kulturskolen.

Skoleprojekterne fokuserer først og fremmest på at skabe fællesskaber igennem kulturmiljøer. Fællesskabet dannes for eksempel igennem orkestre, hvor børnene lærer at spille et instrument. Herudover tilbyder Kulturskolen gratis skolekor, så der på alle skoler er tilbud til børn om at synge i kor.

Det er vigtigt for skoleprojekternes succes, at der er et godt samarbejde imellem Kulturskolens undervisere og skolelæreren på den enkelte skole, da skolelæreren kender børnene i forvejen. Derudover bliver både skolekor og -orkestre hurtigt en del af skolens liv og bidrager dermed til hele skolens fællesskab.

Elitemiljø i Aalborg

Der er et blomstrende elitemiljø på det kunstneriske område i Aalborg. En vigtig del af dette miljø er Aalborg Talentakademi. Talentakademiet er en afdeling af Kulturskolen og har tre elitelinjer inden for musik, billedkunst og teater, henholdsvis MGK, BGK og TGK. Linjerne er to- og treårige og kan for eksempel tages ved siden af en ungdomsuddannelse.

Talentakademiet har, sammen med Kulturskolens samarbejde med Det Kongelige Teater om ballettræning, for alvor rykket byen mange trin op på den kunstneriske talentudviklingsstige. Kulturskolens talentmiljø er samlet på Nordkraft.

Samarbejde lokalt og nationalt

Det meste af kulturskolens undervisning foregår lokalt på mere end 50 skoler i Aalborg Kommune. Det forudsætter naturligvis et tæt samarbejde med den enkelte skole.

For blandt andet at sikre et højt aktivitetsniveau, samarbejder Aalborg Kulturskole med mange kulturinstitutioner både lokalt og nationalt, som for eksempel Aalborg Symfoniorkester, Teater Nordkraft, Utzon, Det Kgl. Teaters balletskole og Musikkens Hus.

ÅBEN FOR TILMELDING

Vil du eller dit barn gerne være en af kulturskolens 5.500 elever, er der netop nu åben for tilmelding på kulturskolens hjemmeside:

www.aalborgkulturskole.dk