Skråen modtager stor bevilling af Det Obelske Familiefond

Den helt usædvanlige og specielle situation, som Covid-19 har skabt, og den deraf følgende nedlukning af landet, har medført, at mange af landets spillesteder nu er inde i en krise, der kan true deres videre eksistens.

Det gælder også spillestedet Skråen i Aalborg. I over 42 år har Skråen haft en stor betydning som et af Danmarks førende rytmiske spillesteder og i de senere år som en drivende kraft i kulturprojektet Nordkraft.

2019 var på mange måder en milepæl for Skråen med over 116.000 gæster og rekordstor omsætning.

Men til trods for en sund økonomi har Skråen ikke kunnet forudse den nuværende situation, hvor spillestedets muligheder for at dele musikalske oplevelser og indtryk med nordjyderne i forsamling er yderst begrænset. Det er en situation, der kun kan klares med støtte fra alle gode kræfter – både økonomisk og moralsk.

Støtte fra Det Obelske Familiefond er med til at sikre Skråens overlevelse

Begge dele er i høj grad til stede, når Det Obelske Familiefond nu helt undtagelsesvis vælger at hjælpe Skråen med en bevilling på 500.000 kr.

Direktør for Det Obelske Familiefond, John Amund Tønnes, siger om bevillingen:

”Skråen falder som rytmisk spillested uden for fondets strategiske kunststøtteområde, men da Skråen som kulturinstitution har en helt særlig position og betydning for Aalborg og det øvrige Nordjylland, har fondet undtagelsesvis valgt at bevilge 500.000 kr. som en håndsrækning i en svær tid og som støtte til fortsættelse af de planlagte musikaktiviteter.”

Kulturhuschef på Skråen, Jørgen Nissen, understreger, at bevillingen fra Det Obelske Familiefond er vigtig og med til at sikre Skråens overlevelse, og giver håb til både spillestedet og dets mange frivillige, det store publikum og de mange hundrede musikere og bands. Jørgen Nissen tilføjer:

”Det Obelske Familiefonds støtte er samtidig, ikke mindst på grund af det undtagelsesvise i hjælpen, også en helt ekstra ordinær moralsk støtte, der rækker langt ud over det økonomiske. Hjælpen fra Det Obelske Familiefond er sammen med hjælp fra andre gode kræfter med til at sikre, at Skråen både i efteråret og fremover kan præsentere en lang række koncerter af høj kvalitet, og naturligvis med overholdelse af retningslinjerne om ekstra afstand, håndsprit, siddepladser og ekstra rengøring.

Foruden støtten fra Det Obelske Familiefond er Jørgen Nissen meget taknemmelig for den helt særlige opbakning, som spillestedet modtager fra Skråens ansatte, publikum og musikere i denne meget svære og specielle situation.

Læs mere om, hvad du kan opleve på Skråen under COVID-19 venlige forhold:
https://skraaen.dk/spillested/arrangementer