REGAN Vest søger koldkrigseffekter

Pressemeddelse (Regan Vest) | FOTO Regan Vest

Nordjyllands Historiske Museum har indledt en landsdækkende indsamlingskampagne for at skaffe materialer, der illustrerer de mange politiske fløjkrige, der var i Danmark under Den Kolde Krig. Materialet skal bruges i nye udstillinger REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum, der åbner til oktober næste år. Foto: Demonstration i Frederikshavn: Bangsbo Lokalhistoriske Arkiv

Nordjyllands Historiske Museum efterlyser genstande fra Den Kolde Krig til en ny udstilling i det nye museum ved REGAN Vest. Indsamlingskampagnen henvender sig først og fremmest til folk, der var politisk aktive under Den Kolde Krig – på den ene eller den anden fløj – og som måske har gemt noget af materialet fra dengang.

Under Den Kolde Krig var de politiske fronter i Danmark trukket skarpt op. Konflikten mellem stormagterne USA og Sovjet affødte et hav af ideologiske magtkampe og politiske fløjkrige. For nogen var det en kamp mellem det gode og det onde, for andre var det en protest mod den atomoprustning, som begge supermagter praktiserede. Museet vil gerne fortælle historierne fra begge fløje, og derfor beder man nu danskere over hele landet om hjælp.

”REGAN Vest, som åbner i oktober 2021, skal være Danskernes Koldkrigsmuseum. Derfor er det vigtigt at kunne afspejle den underskov af protestmusik, fredsforeninger, liberale ungdomsgrupper mm. som befandt sig landet over. Det er også vigtigt at få indsamlet de medier, hvorpå de fik spredt deres budskaber, hvad enten det var gennem plakater, badges, musik, happenings, demonstrationer, kunst eller lign.”, forklarer museumsinspektør Celia Simonsen, der sammen med kollega Thor Bæch Pedersen står for indsamlingskampagnen.

”Vi skulle have været rundt i landet til forskellige byer her i april og møde danskerne, men det har Covid-19 pandemien desværre sat en effektiv stopper for. Men man kan jo håbe, at folk i stedet har fået lidt mere tid til at kigge i gemmerne og finde spændende ting frem til os”, smiler Thor Bæch Pedersen.

Plakat – Ingen rød bro til Moskva: Det Kgl. Bibliotek

Hvis man vil donere

Museet har oprettet en mail-adresse, som folk, der ligger inde med materiale, kan anvende. Museet beder om et foto af de genstande, man vil donere samt en kort beskrivelse af, hvad det er. Mailadressen er reganvest@aalborg.dk

Det indsamlede materiale skal indgå i en stor udstilling i det nye museum, REGAN Vest – Danskernes Koldkrigsmuseum, som åbner næste år. Hovedattraktionen bliver selve koldkrigsbunkeren REGAN Vest, som ligger 60 meter under en kridtbakke i Rold Skov. Bunkeren blev i al hemmelighed bygget under Den Kolde Krig for at huse regering og embedsmænd i tilfælde af en atomkrig.

Udover selve bunkerne består museet blandt andet også af en ny velkomst- og udstillingsbygning, og det er her, museet får brug for danskernes materiale.

Målet er at indsamle materiale til museets kommende udstillinger – materiale som kan afspejle den kolde krigs fløjkrige og ideologikamp, som den kom til udtryk i tiden efter 2. verdenskrig og op til 1991.

Den Kolde Krig er krigen, som aldrig kom – men frygten for DDR, atomkrig og atomkraft fyldte meget i den almindelige danskers bevidsthed. Det var stort set umuligt at forholde sig neutralt, fordi mange valg blev tillagt et politisk motiv.