Fremtiden er grøn i Nordjylland

BETALT ARTIKEL I GREEN HUB DENMARK

Annonce – Et unikt samarbejde er godt i gang med at hjælpe den grønne omstilling i Nordjylland på vej, så vi kan passe bedre på klimaet. Det gælder både i den tunge industri og i boligen, og den gode nyhed er, at det betyder bedre jobmuligheder og øget vækst for vores region

I november sidste år blev den tidligere konservative partileder og udenrigsminister Lene Espersen bestyrelsesformand for den grønne satsning, Green Hub Denmark. En af deres målsætninger er at skabe 7.500 grønne jobs;

– I første omgang har Danmark sat et ambitiøst mål for 2030, hvor vi har en klimamålsætning, der handler om en 70% CO2-reduktion og hvor der bliver behov for at investere massivt i grøn omstilling. Grunden til, at vi tror på, at vi i Nordjylland har et potentiale, er blandt andet fordi, vi i forvejen har en lang række grønne initiativer i hele regionen, som på mange måder understøtter det her, fortæller Lene.

CO2 skal udnyttes som ressource

I Nordjylland har vi Danmarks største CO2-udleder, nemlig Aalborg Portland. Det vil virksomheden selv gerne ændre på, så det handler om at finde nye løsninger. Det kan for eksempel være Power2X, hvor man bruger overskydende strøm til at danne brint, som igen kan kombineres med CO2 til at danne eksempelvis methanol. Men det kunne også være sådan, at CO2 blev lagret i undergrunden, for eksempel udenfor Hanstholm, siger Lene.

– Uanset hvad resten af Danmark gør, så bliver Aalborg Portland ved med at ligge i Aalborg. Derfor er der ingen tvivl om, at mange af de arbejdspladser, der er forbundet med at fange, lagre og udnytte CO2, vil være nogen, der bliver skabt i vores landsdel, supplerer Poul Knudsgaard, som er erhvervsdirektør i Aalborg Kommune og som direktør i fonden Green Hub Denmark leder sekretariatet.

– Og så har vi Hydrogen Valley nede ved Mariager Fjord, hvor man arbejder benhårdt på at have fokus på hele brint-produktionen og hvordan man kan udnytte det. Vi kan allerede se nu, at der er meget store projekter i gang. Så jeg har da en forventning om, at det kan blive til mange flere arbejdspladser, end det vi har sagt her, siger Lene.

Grøn omstilling skaber vækst

Green Hub Denmark handler om at hjælpe den grønne omstilling på vej i Nordjylland og få det gjort til noget, som skaber vækst.

– Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have virksomheder ind, men det handler også i meget høj grad om at være med der, hvor diskussionerne foregår internationalt og kunne byde ind med nogle af de løsninger, som vi arbejder med. En meget stor del af verden har jo sat sig for at reducere CO2-udslippet og der er det meget de samme løsninger, som vi går og diskuterer. Hvad kan vi gøre med CO2, så det bliver en ressource i stedet for et problem? Hvordan kan vi få hele vores Power2X værdikæde op at køre? Hvordan kan vi udnytte vores biogas endnu bedre? Meget af det er jo ikke kun diskussioner, der foregår i Danmark. Så der er ingen tvivl om, at det internationale er noget, som vi altid vil have fokus på. Det er vigtigt for os, siger Lene.

Det er vigtige pointer, som Poul er meget enig i;

– Her har vi også Invest in Aalborg, som har fået bevilliget flere midler fra Aalborg Byråd for at intensivere arbejdet med at tiltrække flere internationale virksomheder. Vi er derfor i gang med at ansætte flere medarbejdere. Det betyder også, at vi skal mere ud over rampen og sælge Aalborg og resten af regionen for at tiltrække flere virksomheder og meget gerne indenfor det grønne.

Fremragende forskere

Aalborg Universitet er et vigtigt element i Green Hub Denmark.

– Jeg er måske inhabil, fordi jeg er bestyrelsesformand for Aalborg Universitet, men når jeg henviser til internationale ranking-institutter, så er det vel ok, griner Lene og fortæller, at universitetet faktisk er det bedste ingeniør-universitet i Europa.

– Vi har over 400 energiforskere. Konkret betyder det, at vi har en vidensinstitution med nogle af de dygtigste forskere, der er i Europa. Det gør jo, at vi ikke kun drømmer vilde drømme, for vi har faktisk mulighed for at få det realiseret. Et af de spændende projekter handler om at få nedsat CO2-udledningen for fly. Sammen med blandt andet Aalborg Lufthavn er man i gang med at se på, om man kan lave Aalborg Lufthavn til den første CO2-neutrale lufthavn i verden. Det er klart, at det ville ikke være muligt, hvis vi ikke havde haft Aalborg Universitet i vores baghave. Det er noget, som vi virkelig sætter pris på. Det er ingen tvivl om, at hvis du spørger Poul og jeg, så vil vi gerne have langt flere virksomheder, der arbejder med den grønne omstilling, til at etablere sig i vores region. Vi er ret overbeviste om, at noget af det, som er vores bedste salgsargument, er, at vi har forskere, der er fremragende.

Aalborg Universitet er dog ikke den eneste uddannelsesinstitution, der har en vigtig rolle i den grønne omstilling.

– Jeg har det samme habilitetsproblem som Lene, for jeg sidder som formand for bestyrelsen hos UCN, griner Poul.

– Jeg synes jo i høj grad, at vi skal have forskere, men vi skal også have nogle, som kan få det til at ske i virkeligheden. Det kan eksempelvis de professionsbachelorer, som uddannes på UCN og de dygtige faglærte, som uddannes fra TECHCOLLEGE. Vi har hele paletten fra faglærte til PhD.

Hjælper den grønne omstilling i gang

Det er fælles for både Lene Espersen og Poul Knudsgaard, at muligheden for at hjælpe den grønne omstilling på vej betyder noget på det personlige plan.

– Da jeg fik børn og senere børnebørn, blev jeg ramt af tanken; hvor stolt er jeg af den verden, som min generation efterlader til de næste generationer? Hvis jeg kan være med til at skubbe en lille smule ved at gøre en indsats for Green Hub Denmark og Nordjylland, så vil jeg meget gerne det. Og kan vi få flere arbejdspladser, hvad jeg er 100 % sikker på, vi kan, så lad os komme ud over rampen med det, forsætter Poul.

– Vi kan ikke blive ved med at drive den globale økonomi på den måde, som vi har gjort de sidste 100 år. Jeg er helt overbevist om, at de udfordringer, som verden står overfor, giver nogle fantastiske muligheder for at skabe arbejdspladser i Nordjylland, men faktisk også at finde, teste og demonstrere de løsninger, som kan hjælpe resten af verden. Så jeg er meget optimistisk og det har jo noget at gøre med, at det er områder, hvor vi i forvejen er ret dygtige. For der er rigtig meget viden spredt rundt i hele regionen. Jeg gør det her, fordi jeg tror, at vi kan gøre verden til et bedre sted, fortæller Lene.

– Jeg vil meget gerne være optimist på verdens fremtids vegne, men det kræver, at vi har steder som Green Hub Denmark, hvor dem, der har et behov kan henvende sig og få hjælp til at få sat det til handling. Vores eksistensberettigelse er, at vi hjælper den grønne omstilling i gang, slutter Poul.

FAKTA

  • Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som skaber rammerne for udvikling, validering, test og demonstration af grønne forretningsmodeller, løsninger og teknologier i relevante miljøer.
  • Ambitionen er at tiltrække investeringer og skabe flere grønne jobs ved at gøre Nordjylland til et af verdens førende storskala testcentre for grøn omstilling for virksomheder og andre aktører, der har grønne idéer og produkter, som skal testes og demonstreres i en real-life kontekst, inden de er 100% markedsparate. Læs mere på www.greenhub-denmark.dk.
  • Power2X er en samlet betegnelse for – via elektrolyse – omdannelse af el til brint, som igen kan omdannes til ammoniak, metanol eller andet (X).
  • Se mere på greenhubdenmark.dk