4 profilers
 mål for Aalborg

REKLAME I KOMMUNaL- OG ReGIONsVaLGet 2017

APPETIZE bragte i oktober en artikel med fire lokalpolitikere, der stiller op til valg d. 21. November. I denne opfølgning får de hver især mulighed for at skrive om de mærkesager, de vil kæmpe for at realisere, når de kommer ind, og om deres motivation for at stille op. Læs videre for at få et indblik i deres baggrund og de ting, der optager dem, og som de vil fremme i debatten med under valgkampen

Vibeke Gamst (C)

Fortæl om en mærkesag?

Byplanlægning er sagen, jeg brænder stærkest for. Mange beslutninger kan omgøres med en ny beslutning, men har man bygget et hus, står det der for generationer. Heldigvis er Aalborg en by i vækst, og vækst betyder tilflytning. Der skal bygges for at give plads til boliger og erhverv, og Aalborg har store tidligere industriarealer at tage af.

Hver gang et nyt område er blevet inddraget, har man lavet en stort tænkt proces med borgerinddragelse og arkitektkonkurrencer.

Vi er ved at kunne se de endelige resultater, f.eks. på eternitgrunden og godsbanearealet, og det er tydeligt, at mange af drømmene fra planlægningen ikke er ført ud i livet. Der er bygget for tæt og uden plads til liv mellem husene, hverken en grøn plæne eller en åben plads. En skam, når man ser, hvordan hver eneste grønne plet straks optages, når solen skinner. Se blot Jomfru Ane Parken.

Det må ikke gentage sig med Spritten og Stigsborg. Det skal blive områder med høj kvalitet i bygninger og byrum. Aalborg øst, som for en stor del er anlagt til almene familieboliger, er meget mere grøn. Hvorfor mon? Fordi arealerne var billigere, så vi tog os råd til det? Aalborg Øst savner derimod faciliteter. Den ønskede lokale svømmehal fik man aldrig. De mange beboere fortjener et stisystem til fjorden og en rigtig badestrand.

Jeg vil advare mod tendensen til at give tilladelse til at nedrive og bygge nyt i stedet for at renovere bestående bygninger. Det gælder både fine, gamle villaer og ældre huse i midtbyen. Disse gamle bygninger giver byen dens særpræg. Kommunen er planmyndighed. Den myndighed skal vi bruge med dygtighed og forstand. Borgerne har fortjent det.

Hvorfor stiller du op?

Er man først ramt af Aalborg, er man mærket for livet. Jeg var ung og nyuddannet, da jeg sammen med min mand ankom til byen og mit første job som advokatfuldmægtig.

Jeg vidste ikke meget om byen. For mig var den cement, tobak, sprit og fræk munterhed. Byen er ikke længere tobak og sprit, men cement og fræk munterhed, ja mon ikke? Aalborg har forandret sig enormt, og de fremsynede beslutningstagere må roses for udviklingen.

Nu er den videns-, forsknings-, uddannelses- og kulturby, Nordjyllands hovedstad. Jeg har haft den store glæde at være med i kommunens udvikling gennem mange år, og jeg brænder for fortsat at være med.

Gennem mine mere end 40 år i Aalborg har jeg arbejdet privat, på Aalborg Universitet, i Nordjyllands Amt og Brønderslev Kommune. Jeg har været medlem af Aalborg Byråd i tre perioder 2002-2013 og sidder i regionsrådet i min anden periode. Jeg er medlem af Budolfi Sogns menighedsråd og af flere fondsbestyrelser. Jeg er gift med Oluf, som er læge, og har tre børn og to børnebørn.

Født 31. juli 1947

Uddannelse Jura, Kandidat, Aarhus Universitet
Beskæftigelse/poster medlem af regionsrådet, Budolfi Sogns menighedsråd, Packness Fonden, Christian den Fjerdes laugs Fond samt Inner Wheel Danmark og Rotary Danmark, medlem af Aalborg Byråd i tre perioder fra 2002-2013

Kristian Andersen (v)

Vi skal skabe verdens grønnest erhvervsby – og belønne Aalborgs job-skabere

Mærkesager

  • Kvalitet i byen: Jeg vil skabe kvalitet og balance i byen med en vækstplan for Aalborg midtby med flere p-pladser og gratis korttids-parkering (som samtidig aflaster Skalborg og Svenstrup for store mængder trafik). Midtbyen skal fungere og tiltrække investeringer, som tiltrækker turister, konferencer, bosættere og studerende, der får vores økonomi til at vokse.
  • 3. Limfjordsforbindelse: Vi skal have den tredje Limfjordsforbindelse – og det skal se så hurtigt som muligt. Det skaber en ringvej omkring Aalborg. Det leder masser af trafik uden om mennesker og bymiljøer – og vi får et bedre erhvervsklima, flere arbejdspladser og en styrket Aalborg Lufthavn.
  • Levende lokalsamfund: Jeg vil have levende lokalsamfund – i hele kommunen. Jeg vil flytte funktioner ud til borgerne i stedet for omvendt – f.eks. genoptræning og sundhedstilbud til ældre. Jeg vil give flere penge, mere indflydelse – og flere opgaver – til samrådene.
  • Flere arbejdspladser – færre afgifter: Aalborg er ikke bare en vækstby, men også en ledigheds-by. Vi skal bane vejen for flere jobs ved at fjerne kommunale erhvervsafgifter og gebyrer, som Aalborg snart er alene om at opkræve hos vores virksomheder.
  • +busser skal binde byen sammen: Gistrup og Klarup – to fremtidige vækstcentre – skal kobles på planen.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg elsker Aalborg. Fordi det er her, jeg bor med min familie – og her jeg er engageret i det lokale samråd, skolebestyrelse og her jeg driver virksomhed. Jeg er vild med Aalborg, men kan også se, at vi har potentiale til meget mere. Aalborg skal ikke bare værre større – vi skal udvikle byen med kvalitet. Og vi skal gøre det sammen med borgere, lokalsamfund og erhvervsliv – ikke hen over hovedet på dem.

Født 9. september 1969

Uddannelse Journalist, Danmarks Journalisthøjskole
Beskæftigelse/poster Driver kommunikationsvirksomhed, er formand for Skalborg Samråd og medlem af skolebestyrelsen på Sofiendalskolen

Lasse Frimand Jensen (s)

Hvad er dine mærkesager?

Fra uddannelse til arbejde:

En af mine største motivationsfaktorer i mit politiske arbejde i Aalborg Byråd er at være med til at få flere nyuddannede i arbejde samt bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden. Vi skal i langt højere grad samarbejde regionalt i Nordjylland for at få vores nyuddannede i arbejde. Hvis udfordringerne skal løses, kræver det, at det offentlige, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne i fællesskab skal knytte de nyuddannede op til arbejdsmarkedet.

Bæredygtighed og grøn omstilling:

Vi bliver nødt til at gøre tingene anderledes for de fremtidige generationers skyld. Derfor skal vi tage klimaudfordringerne alvorligt og lave en bæredygtig, grøn omstilling, som bidrager til at passe på miljøet og samtidig kan skabe flere arbejdspladser.

Bedre cykelforhold:

Jeg er bruger meget vores cykelstier, og vores kommune beundres af mange for vores cykelforhold og antallet af cyklister – men forholdene for cyklisterne kan stadig forbedres. Jeg har arbejdet konkret for tilblivelsen af vores kulturbro, og den succes bekræfter i høj grad, at nye cykelstier i hele kommunen vil være gode investeringer, da det vil minimere den tiltagende luftforurening fra bilerne.

Hvorfor genopstiller du?

Jeg genopstiller til Aalborg Byråd, fordi jeg holder af vores kommune, hvor jeg er født og vokset op. Jeg vil gerne være med til at tage ansvar og gøre en forskel for borgerne med hårdt arbejde og ved at lytte og møde mine medmennesker i øjenhøjde.

Jeg er stolt over den udvikling, hele vores kommune går igennem, og mine visioner for Aalborg er, at alle skal føle sig hjemme og trygge, lige fra børnene i daginstitutionerne og skolerne til vores ældre på plejehjemmene. Vi skal tage os af hinanden og arbejde for, at de svageste ikke bliver holdt udenfor fællesskabet. Aalborg er kendt som en industriby, og dens stolte historie skal videreudvikles, sådan at videnskaben og produktionen i fællesskab sikrer en by i vækst, hvor det offentlige finder nye og smarte måder at løse problemerne på. Virksomhederne skal innovere og udvikle sig til at blive større og stærkere på nye markeder i hele verden.

Født 3. marts 1986
Uddannelse Development and international relations, Kandidat, Aalborg Universitet
Beskæftigelse/poster Projektleder af International House North Denmark, medlem af Aalborg Byråd, Formand for Aalborg Vandkoncern og Uddannelsesrådet i Aalborg Kommune. Udvalgsmedlem af beskæftigelsesudvalget og miljø-og energiudvalget i Aalborg Kommune. Formand for musikforeningen 9400 og aktiv del af foreningslivet

Irma Christensen (b)

Hvem er du?

Jeg er 65 år, pensionist/erhvervssproglig korrespondent, gift, har børn og børnebørn. Bor og er opvokset på landet. mine forældre var ufaglærte, flittige mennesker, hvis fem børn alle har en uddannelse.

Blandt korrespondenter/sekretærer var der konstant 10-15 % arbejdsløshed i Nordjylland, og mit arbejdsliv har hovedsageligt været som sekretær i private virksomheder i industribyen Aalborg.

Det blev også til tre år som ufaglært sygehjælper på Sct. Joseph Hospital. Derfor kender jeg til at være arbejdsløs, enlig mor på dagpenge i perioder. I 2009 fik jeg tilkendt førtidspension efter et hårdt forløb på tre år i sygedagpengesystemet, uden penge i 1 1⁄2 år.

Jeg har altid fulgt med i politik, har været og er aktiv i forskelligt foreningsarbejde. Som sproguddannet har jeg altid haft kontakt med udlandet og udlændinge. Jeg er lige nu frivillig på asylcenter Tranum, hvor jeg forsøger at etablere en café for asylkvinder.

Hvorfor stiller du op?

Livets bump har givet mig et helikopterblik på samfundet, som de unge ikke helt mestrer, når de står i tilværelsens daglige kamp, og det vil jeg bidrage med. Ikke at alt skal være som i gamle dage, men vi skal fastholde de gode værdier, sikre fremgang og have alle med. Vi skal unde hinanden at have det godt – også de samfundsgrupper, vi ikke selv tilhører.

Svage borgere skal ikke længere holde for, når der spares, men have en værdig behandling i systemet. Det kan gøres bedre, bl.a. ved at man ser på lovens intentioner i de tilfælde, hvor dens bogstav rammer forkert. Ved at investere i flere socialrådgivere og nedbringe sagsmængden pr. sagsbehandler kan kvaliteten i sagsbehandlingen højnes. Det koster på kort sigt, men besparelser kan hentes på langt sigt. Tilfredse borgere belaster systemet mindre, og tilfredse medarbejdere arbejder bedst.

Angående landdistrikterne bør Aalborgs opland have udviklingsplaner ligesom Aalborgs bynære områder, uden at der lukkes for initiativer fra områderne selv. Man har spurgt os på landet, hvad vi vil have. Det ved vi ikke; vi er selv i gang med at realisere vores egne projekter og idéer. man bør spørge i byen, hvad der kunne få folk til at ytte på landet.

Vi får nye medborgere med en fremmed kultur. i stedet for fordomme og had skal vi møde hinanden med åbenhed, forståelse og accept. Venskaber og netværk nedbryder fordomme og giver grobund for en vellykket integration.

Disse mærkesager er en del af det bæredygtige samfund, vi skal stræbe efter på alle niveauer, og som Radikale Venstre kæmper for med respekt for og plads til forskelligheder.

Født 2. april 1952

Uddannelse Erhvervssproglig Korrespondent i 1981, Voksenunderviser i 2004
Beskæftigelse/poster Bestyrelsesmedlem i Radikale Venstre Aalborg, synger i Nibe Kirkes kammerkor, medlem af Kreative Kvinder i Nibe og af Huul Møllelaugs Bestyrelse og frivillig på asylcentret i Tranum