4 profiler vil forme fremtidens Aalborg

REKLAME I KOMMUNaL- OG ReGIONsVaLGet 2017

21. november skal du stemme til Kommunal- og Regionsvalget. Men hvem er på spil – og hvad vil de? Mød Venstres Kristian Andersen, Socialdemokratiets Lasse Frimand Jensen, konservative Vibeke Gamst og radikale Irma Christensen til en snak om deres prioriteter for Aalborg i de kommende år

To kvinder og to mænd. Fra fire forskellige partier. Med forskellige aldre, forskellig erhvervserfaring og forskellige bud på, hvordan Aalborg bliver endnu bedre i fremtiden. Men fælles om at være en stærk profil for hvert deres parti.

Mød radikale Irma Christensen, konservative Vibeke Gamst, Socialdemokratiets Lasse Frimand Jensen og Venstres Kristian Andersen, som vi satte stævne i Musikkens Hus for at teste dem på holdninger om ambitioner for fremtidens Aalborg:

Mennesker i fokus

Vi taler meget om vækst og udvikling i Aalborg. Men hvordan mener I, vi skal løfte ansvaret for socialt udsatte i fremtidens Aalborg?

– Jeg vil sige, at man først og fremmest skal respektere dem og lytte til dem og tale med dem lige så vel, som man lytter og taler med alle mulige andre samfundsborgere, siger konservative Vibeke Gamst.

– Og så synes jeg stadigvæk, at Kirkens Korshær gør et fantastisk godt arbejde for de udsatte, og måske skal vi acceptere, at vi kan ikke redde verden. Vi kan ikke gøre alt for alle, fortsætter hun.

– Det er klart, at vi må bruge flere penge i kommunerne på sådan noget som udsatte borgere. De søger ind til os uanset, om man er narkoman eller har nogle andre problemer.

For Venstres Kristian Andersen, er det vigtigt at zoome ind på mennesket og indrette systemet mere på borgernes præmisser.

– Vi skal først og fremmest se dem som mennesker, og vi skal være bedre til at bygge oven på de ressourcer, mennesker har. Jeg får rigtigt mange henvendelser fra folk, som føler, de bliver fastholdt i en klientrolle af Aalborg Kommune, når de forsøger at bevæge sig ud af en situation, hvor de har behov for hjælp, fortæller han.

– Mange føler, de bliver et nummer i mængden, og så slider det i øvrigt, at der meget ofte går meget lang tid, før man når frem til afgørelser, som er vigtige for de mennesker, der er berørte. Der er møde på møde på møde på møde – og nogle gange går der år. Og der mener jeg, vi skal udfordre os selv meget mere og se tingene på borgernes præmisser og ikke systemets, siger Kristian Andersen.

Psykiatrien skal løftes – og mikrolån kan hjælpe

Radikale Irma Christensen mener, at rigtig mange udsatte bærer rundt på psykiatriske diagnoser – og at en opprioritering af psykiatrien er afgørende for hjælpe udsatte. Blandt andet hjemløse.

-Jeg møder mange af dem forskellige steder. Der er flere end vi ser, for der nogle, der helst vil have nogle steder, hvor de ikke generer andre. De vil helst vende ryggen til os, og så tror jeg, vi skal gøre noget mere. Så er det igen psykiatrien, vi skal have op, for de fleste af dem, som ikke kan bo i egen bolig, de har psykiatriske problemer. Og det er deres virkelige problem. Dem er vi nødt til at adressere, siger hun.

– Jeg tror, man skal fange folk meget hurtigere. Nu er Aalborg frikommune på beskæftigelsesområdet, og det tror jeg, vi skal forsøge at udnytte og få sat noget i søen, for der er altså meget kort fra top til bund i vores samfund, mener den radikale profil.

– Man skal ikke jagte syge mennesker, før de overhovedet har en diagnose, og spørge dem, hvornår de skal på arbejde igen. Vi skal sætte folk lidt mere fri og give dem lidt mere luft. Sygdom og arbejdsløshed og omstillinger, det tager altså noget tid, og det er nok det, vi er dårligst til at give folk i dag, siger den radikale profil.

Lasse Frimand Jensen fra Socialdemokratiet er klar til at tænke utraditionelt i forhold til at hjælpe udsatte:

– Noget af det, som jeg er allermest stolt over, vi har lavet, og noget jeg har kæmpet meget for, er fx mikrolån til kontanthjælpsmodtagere, og tidligere var det revalidender, hvor vi kan se, at nogle er gået fra at være fuldstændigt uden for arbejdsmarkedet, måske også har haft en diagnose, og nu er kommet tilbage og er virksomhedsejere og skaber jobs til andre og har fået etableret en virksomhed på baggrund af den mikrolåns-indsats, siger Lasse.

Unge skal vælge uddannelser, der giver job

Vi sælger os selv som en uddannelsesby. Men uddanner vi de unge rigtigt?

Radikale Irma Christensen vil gøre op med fokuseringen på akademiske uddannelser.

– Der er alt for mange som ikke overvejer andre muligheder. Jeg ser det endda også på det asylcenter, jeg er frivillig på. De vil være læger og ingeniører alle sammen, men når jeg så fortæller dem, at man faktisk kan have et rigtigt godt liv som håndværker i Danmark, ser de undrende på mig, og den tygger de lige på, siger hun.

At der netop er et problem på denne front er noget, som også Lasse Frimand Jensen kan nikke genkendende til.

– Det er forældrene, der påvirker deres valg, og vi oplever bare kæmpe udfordringer med de etniske familier. Der er næsten ingen af dem, der tager en erhvervsfaglig uddannelse, hvor der er rigtigt mange, der er gode med deres hænder. Enten er du ufaglært og står i et pizzeria eller grønthandler, ellers så skal du være akademiker,

Efter Vibeke Gamsts opfattelse vil strømmen vende, når det kommer til unges valg af uddannelse i takt med, at myter om visse jobs forsvinder.

– Jeg tror, vi får en ketchupeffekt at se, når de første unge har valgt en faglig uddannelse i stedet for at gå på gymnasiet, og det begynder at brede sig til kammeraterne, så sker der noget, fordi det er fordomme det meste af det, der gør, at man ikke har valgt en håndværkeruddannelse, siger hun.

Fedeste studieby –
men også barrierer for virksomheder?

Aalborg oplever som andre universitetsbyer en stor ledighed blandt ny-uddannede. Hvad skal Aalborg gøre ved det?

Her har Kristian Andersen en klar holdning:

– Aalborg er Danmarks fedeste studieby! Vi har bygget studieboliger som ingen andre, og vi har gjort det på fantastiske adresser i midtbyen. Så vi har ikke den boligmangel, andre universitetsbyer byder de studerende. Men desværre flytter alt for mange væk igen, når de har fået deres uddannelse, fordi de ikke kan få et job i Aalborg. Vi har simpelthen brug for en helt ny tilgang til at skabe vækst og job i Aalborg. Jeg vil fjerne kommunale erhvervsafgifter og gebyrer, som alle andre kommuner har fjernet eller er ved at fjerne, men som Aalborg kommune stadig opkræver hos vores virksomheder. Det begrænser vores unge, vores virksomheder og hele Aalborg.

– Aalborg kan lære af Løkke. Der er ikke noget socialt i at opkræve kommunale erhvervsafgifter og gebyrer, som begrænser Aalborgs virksomheder. Aalborg Portland – verdens dygtigste og mest miljørene cementproduktion – kan netop etablere en tredje produktionslinje i Aalborg, fordi Løkke har fjernet PSO-afgiften og beskåret andre afgifter, som ingen af Portlands udenlandske konkurrenter betaler. Vi kan fremme miljøet og skabe ny beskæftigelse, hvis vi fjerner barriererne for vores egne virksomheder, som virkelig er grønne og ansvarlige i forvejen. Lad os give de unge større muligheder i Aalborg – og løft vores virksomheder samtidig, inviterer Kristian Andersen.

Konservative Vibeke Gamst er enig:

– Jeg synes først og fremmest, at Aalborg kommune skal bestræbe sig på at blive super dygtige til de opgaver, man har som kommune i forhold til erhvervslivet. Altså fx rådgive virksomhederne, og at man har en hurtig og smidig planprocedure, så man ikke sander til. Og så kan man godt kigge på de afgifter, man fx tager for meddelelse af byggetilladelser. Det er helt horribelt, hvad man tager for nogen ting, siger Vibeke Gamst.

Afgifter er solidariske

Socialdemokratiets Lasse Frimand Jensen er dog ikke til sinds at opgive kommunale afgifter:

– For mig handler det jo om solidaritet. Og jeg synes, det er solidarisk, hvis erhvervslivet også er med til at betale for udviklingen af vores infrastruktur, siger han.

– Jeg tror, at meget af det handler om offentlig-private partnerskaber, hvis vi skal lykkes med at få skabt jobs. Hvis vi skal lykkes med at få de her dimittender til at blive her. Vi har helt klart nogle styrkepositioner i Nordjylland.

– Jeg tror, vores største konkurrencemæssige fordel, når vi snakker erhvervslivet, det er evnen til at tænke bæredygtigt. Evnen til at fokusere på vedvarende energikilder, og det kan vi se, når vi har lavet det Grønne Rejsehold, hvor vi prøver på at koble studerende op på virksomheder, siger han og peger på Aalborg Kongres og Kultur Centers nye certificering til som de første i Danmark at holde bæredygtige events som et eksempel, siger Lasse Frimand Jensen.

Tid til tredje Limfjordsforbindelse – mener tre

Et af de store temaer i Aalborg Byråd gennem fire årtier er stadig ikke løst: nemlig etableringen af en tredje Limfjordsforbindelse, som blandt andet skal dirigere noget af trafikken uden om bylivet. Venstres Kristian Andersen inviterer til et hurtigt samarbejde.

– Vi skal have den 3. Limfjordsforbindelse, og det skal ske så hurtigt som muligt. Det vil skabe en ringvej uden om Aalborg og føre masser af trafik uden om mennesker og bymiljøer i Svenstrup, Skalborg, Hasseris, Vestbyen, midtbyen, Nørresundby og Lindholm. Det bliver en kæmpe gevinst for hele Aalborg. Vi får bedre bymiljøer, bedre erhvervsklima, flere arbejdspladser og en styrket Aalborg Lufthavn, siger han og fortsætter:

– Vi har ventet i 40 år på den forbindelse. Og derfor foreslår jeg, at Aalborg viser handlekraft og inviterer de andre kommuner i Nordjylland med til at etablere den første etape selv. Det skulle være en direkte vej fra motorvejen til City Syd og videre uden om Skalborg og Hasseris enge og op til Limfjorden. Det vil vise Folketinget, at behovet er stort. At vi mener det. Der kan ikke være noget mere stærkt signal fra Nordjylland til Christiansborg. Og vi skal i gang nu, mener Kristian Andersen.

Socialdemokratiets Lasse Frimand tager positivt imod invitationen:

– Jeg støtter fuldstændigt op om den tredje Limfjordsforbindelse. Det er den, der giver mest samfundsøkonomisk gevinst. Det er den, der skaber vækst og arbejdspladser i Nordjylland. Og jeg bor i Nørresundby, jeg døjer med morgentrafikken hver dag, og det gør min kone også, så vi mærker det på egen krop. Så jeg er fuldstændigt tilhænger af det, siger Lasse Frimand Jensen.

Støtte finder man også hos Konservative. Vibeke Gamst melder ud:

– Det haster med 3. Limfjordsforbindelse. Vores nuværende infrastruktur er spændt til bristepunktet. Vores erhvervsliv og den samlede regionale udvikling afhænger af en hurtig forbedring af trafikforholdene. Vi er så klar. VVM-redegørelsen er på plads. Vi mangler bare bevillingen på finansloven. og forbindelsen skal være uden brugerbetaling, understreger hun.

Radikal vil hellere have et tunnelrør

Radikale Irma Christensen er ikke enig i, at Aalborg selv skal lægge penge til forbindelsen:

– Her er jeg dybt uenig. Jeg efterlyser mere samarbejde de nordjyske kommuner imellem om at få bedre infrastruktur i landsdelen og selvfølgelig skal vi have mere forbindelse over Limfjorden, ikke kun i Aalborg men langs hele fjorden, gerne med et tunnelrør mere i første omgang, siger hun.

– Og det med at lægge pengene selv, vi skal selvfølgelig bidrage, men vi betaler altså også statsskat i denne del af landet, og hvis en følge er, at kommunens svage igen skal holde for, står jeg helt af. Min egen oplevelse af trafikken er, at man sagtens kan komme på motorvejen, men har besvær med at komme derfra igen, men det må andre kloge hoveder se på, slutter Irma Christensen.

Kristian Andersen (V)

Født: 9. september 1969

Uddannelse: Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

Beskæftigelse/poster: Driver kommunikationsvirksomhed, er formand for skalborg samråd og medlem af skolebestyrelsen på Sofiendalskolen

Mærkesager:

 • Kvalitet i byen: Jeg vil skabe kvalitet og balance i byen med en vækstplan for Aalborg midtby med flere p-pladser og gratis korttids-parkering (som samtidig aflaster Skalborg og Svenstrup for store mængder trafik). Midtbyen skal fungere og tiltrække investeringer, som tiltrækker turister, konferencer, bosættere og studerende, der får vores økonomi til at vokse.
 • 3. Limfjordsforbindelse: vi skal have den tredje Limfjordsforbindelse – og det skal se så hurtigt som muligt. Det skaber en ringvej omkring Aalborg. Det leder masser af trafik uden om mennesker og bymiljøer – og vi får et bedre erhvervsklima, flere arbejdspladser og en styrket Aalborg lufthavn.
 • Levende lokalsamfund: Jeg vil have levende lokalsamfund – i hele kommunen. Jeg vil flytte funktioner ud til borgerne i stedet for omvendt – f.eks. genoptræning og sundhedstilbud til ældre. Jeg vil give flere penge, mere indflydelse – og flere opgaver – til samrådene.
 • Flere arbejdspladser – færre afgifter: Aalborg er ikke bare en vækstby, men også en ledigheds-by. Vi skal bane vejen for flere job ved at fjerne kommunale erhvervsafgifter og gebyrer, som Aalborg snart er alene om at opkræve hos vores virksomheder.
 • +Busser skal binde byen sammen: Gistrup og Klarup – to fremtidige vækstcentre – skal kobles på planen.

Vibeke Gamst (C)

Født: 31. juli 1947


Uddannelse: Jura, kandidat, Aarhus universitet

Beskæftigelse/poster: Medlem af regionsrådet, Budolfi Sogns Menighedsråd, Packness Fonden, Christian Den Fjerdes laugs fond samt Inner Wheel Danmark og Rotary Danmark, medlem af Aalborg Byråd i tre perioder fra 2002-2013

Mærkesager:

 • Sundhedsområdet: Vi satser heldigvis på et moderne, avanceret universitetshospital, som vi aldrig havde fået uden en koordineret politisk indsats, hvor konservative trak et stort læs, men vi skal også satse meget mere
 på den primære sundhedssektor. Almen praksis er blevet stedmoderligt behandlet i Region Nordjylland. Almen praksis er fundamentet under hele vores sundhedsvæsen. Alle borgere skal kunne sige „min læge.“
 • Aalborgs byudvikling: Byen vokser med lynets hast. Der bygges overalt på de tidligere industri- og havnearealer, men noget tyder på, at vi har mistet grebet om udviklingen. Vi er ved at bygge de gamle københavnske brobebyggelser en gang til!
 • Regional infrastruktur: Vi er godt på vej med net- og mobildækning, men 3. Limfjordsforbindelse haster.
 • Kultur: Vi har fået nye flotte rammer med Musikkens Hus, Utzon Center, Nordkraft og det nyrenoverede Kunsten. Nu mangler vi „Spritten“ først og fremmest til et nyt Aalborg Teater.
 • En sammenhængende kommune: Vi skal have en udvikling i balance, så ingen del af kommunen bliver glemt. Det kræver bl.a., at Aalborg by åbner sig mere mod den omgivende del af kommunen med bedre tilgængelighed og flere p-pladser centralt i byen.

Lasse Frimand Jensen (S)

Født: 3. marts 1986

Uddannelse: Development and international relations, kandidat, Aalborg universitet

Beskæftigelse/poster: Projektleder af International House North Denmark, medlem af Aalborg Byråd, formand for Aalborg Vandkoncern og Uddannelsesrådet i Aalborgn Kommune. Udvalgsmedlem af beskæftigelsesudvalget og miljø-og energiudvalget i Aalborg Kommune. Formand for Musikforeningen 9400 og aktiv del af foreningslivet

Mærkesager:

 • Nyuddannede i arbejde
 • Bedre cykelforhold
 • Grøn omstilling

Irma Christensen (B)

Født: 2. april 1962

Uddannelse: Erhvervssproglig korrespondent i 1981, voksenunderviser i 2004

Beskæftigelse/poster: Bestyrelsesmedlem i Radikale Venstre Aalborg, synger i Nibe Kirkes Kammerkor, medlem af Kreative Kvinder i Nibe og af Huul Møllelaugs bestyrelse og frivillig på asylcentret i Tranum

Mærkesager:

 • Bedre sammenhæng mellem land og by
 • 
Flere socialrådgivere til nedbringelse af sagsbehandlingstider
 • Hurtigere asylbehandling og mere inddragelse af frivillige i integrationen
 • Innovation i forhold til forenkling af lediges jobsøgning