Stormen Pia efterlader sig spor i Aalborg

Tekst og foto: Redaktionen & DMI

Stormen Pia har raset hen over Danmark det sidste døgn og selv om stormen har toppet er der stadig mulighed for stærke vindstød. Her i Aalborg ser man mange forskellige spor af stormen som væltede træer og oversvømmelser.

Selvom vindstyrken i løbet af dagen er aftagende, vil der sent på aftenen igen være risiko for vindstød af stormstyrke. Der opfordres derfor til at man er forsigtig ude i trafikken – både hvis man skal køre bil og hvis man skal med offentlig transport.

 

DMI varsel for forhøjet vandstand

Stormlavtrykket Pia ligger over Letland og fortsætter langsomt østover. Vi er nu kommet under kriterierne for vindvarsel, men det vil fortsat være blæsende med vindstød op til stormende kuling. På Bornholm og ved Vestkysten vil der frem til i aften kunne være vindstød op til stormstyrke. Vinden ventes langsomt at aftage i løbet af dagen.

Den kraftige vind giver forhøjet vandstand især i Vadehavet, Limfjorden, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund.

I Limfjorden samt i Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund ventes i løbet af fredag forhøjet vandstand på 130-160 cm over dagligt vande. I Isefjord og Roskilde fjord kan vandstanden nå 140-190 cm over daglig vande frem til lørdag middag.

Oveni er der torsdag faldet 10 til 20 mm regn, som giver øget afstrømning i vandløbene hele fredagen, hvilket øger risikoen for oversvømmelser især ved udmundingen af vandløbene. Den forhøjede vandstand i Kattegat betyder at vandet ikke kan løbe ud som normalt. Dette kan give øgede problemer ved områder langs Jyllands østkyst, Limfjorden, Nordsjællands kyst, inkl. fjordene, og nord- og østkysten på Fyn.