Sandheden om slidgigt – og kan man gøre noget ved det?

tekst Brian Østergaard Sørensen |foto Presse | advertorial

Man kan læse mange steder, at slidgigt er noget meget forfærdeligt, da det betyder, at ryggen er ved at gå i stykker, hvilket indebærer en masse smerter og begrænsninger i dagligdagen. Faktum er, at det så absolut er en unuanceret fortælling om hvad slidgigt i rygsøjlen er, og måske mere end måde at få folk til at købe en masse “helbredende” produkter og sælge blade på

Først og fremmest er slidgigt (kaldet degenerative forandringer) forandringer i vores knogler og diskusskiver i rygsøjlen, og dermed i de led som udgøres af knoglerne og diskusskiverne. De ændrer udseende med alderen – lidt lige som rynkerne i huden også tager til med alderen.

Forandringerne kan i nogle tilfælde også tilskrives hårdt fysisk arbejde og ligeledes være genetisk disponeret.

Der er slet ingen tvivl om, at nogle med slidgigtsmæssige foran- dringer kan have temmelig ondt og være besværet i deres daglig- dag. Dog vil størstedelen af de med slidgigt være uden symptomer. Det er som nævnt en naturlig del af aldringsprocessen, og derfor er det meget heldigt, at det ikke altid er smertefuldt. Hvis slidgigt al- tid var smertefuldt, ville man heller ikke kunne forklare hvorfor, folk med slidgigtforandringer på røntgenbilleder og MR-scanninger kan opleve perioder på uger, måneder og endda år uden symptomer.

Naturlige aldersmæssige forandringer

Diskusskiven er bygget til at fordele vægt og tryk ensartet. For at kunne opfylde det krav, er den lettere elastisk og væskeholdig. Fra omkring 30-års alderen bliver den gradvist mindre elastisk og væskeholdig, og derfor forringes dens evne til at fordele trykket ensartet også. En yngre diskusskive vil på en MR-scanning se relativ lys ud, mens en ældre diskusskive vil være mørkere og reduceret i højden. Ligeledes ses mindre sprækker i selve diskusskiven.

Dét at diskusskiven mister højden, belaster knoglerne yderligere. Det resulterer i, at nogle af knoglerne danner kalkudvækster, som kan være med til at reducere bevægeligheden i ryggen (det sker typisk i de led der kaldes facetleddene). En anden problematik med tilvæksterne og den reducerede højde af diskusskiven er, at det reducerer den plads hvor nerverne passerer, og dermed kan forår- sage afklemning af selvsamme nerver. I slemme tilfælde oplever folk med pladsmangel til nerverne, at det er blevet problematisk at gå samme distance som tidligere, og at det letter på symptomerne i benene når de sidder eller læner sig fremover ved for eksempel en indkøbsvogn.

De store flader på knoglerne, som grænser op til diskusskiverne (kaldet endepladerne), undergår ligeledes nogle forandringer som udover kalkudvæksterne er små revner i det ydre (endeplade- frak- turer).

De beskrevne forandringer i ovenstående vil nogle gange forekom- me på ét led og ved andre mennesker i flere led i rygsøjlen.

Se det som en rynke

Det var lidt om hvad slidgigt i ryggen er, men husk: – Det er med slidgigt som med rynker – det gør oftest kun ondt, når man kigger på dem. Det betyder også, at man ved de fleste mennesker over 30-40 år vil kunne se de ovenfor beskrevne forandringer i et vist om- fang, hvis man tog røntgenbilleder eller MR-scanninger, men at der langtfra altid vil være en sammenhæng mellem billeddiagnostikken ogsmerterne.

Hvad kan fysioterapi hjælpe med?

Hos FysioAalborg er der fire ting, som er væsentlige at nævne når vi taler om slidgigt, og hvad vi kan hjælpe med, når du har slidgigt i ryggen eller nakken.

  1. Reducere og mindske dine smerter hvad enten vi taler om slidgigt i nakken eller ryggen. Det gøres oftest ved hjælp af 1-2 målrettede øvelser, som kan kombineres med behandling af fysioterapeuten.
  2. Genvinde din bevægelighed, så du igen kan gøre de ting i dagligdagen, som er blevet besværlige og smertefulde. Måden at opnå dette på, er ved den samme øvelse og fysioterapeutisk behandling som reducerer dine smerter.
  3. Bibeholde og forebygge. Ved nogle patienter med slidgigt vil man ikke kunne skabe en reduktion af smerterne eller øge bevægeligheden. Så her er formålet, at bibeholde og forebygge forværring. Typisk er tilgangen nogle få simple øvelser som passes ind i din dagligdag, og i andre tilfælde vil det give mening, at kombinere det med for eksempel et træningsprogram eller anden fysisk aktivitet.
  4. Information om hvad slidgigt er, og hvordan du skal forholde dig til det samt hvordan du med små ændringer i hjemmet som eksempelvis sidde- og liggestillinger, kan reducere dine smerter og øge livskvaliteten. Herunder informere om din forventede prognose.

Skærmbillede 2015-10-27 kl. 11.55.39

 

 

 

 

 

Se mere om slidgigt i videoen: