Fremtiden er et rummeligt arbejdsmarked

Jobstafetten | Nuuradiin Hussain

– og små job får flere ledige med

Han drømmer om et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Selv kom han til Danmark for 30 år siden i det tøj, han stod i og med en drøm. Havde samfundet ikke taget imod hans udstrakte hånd, var Nuuradiin Hussein ikke rådmand for en af Aalborg Kommunes største forvaltninger i dag: Job og Velfærd. Nu ser han mod initiativer som Små Job med Mening, der kan hjælpe flere ledige ind i arbejdsfællesskabet.

Virksomheder viser vejen

Selvom beskæftigelsen er højere end længe, hviler Nuuradiin Hussain ikke passivt i sin nye rådmandstitel. Der er momentum for at få gruppen af langtidsledige i gang igen. En vej kan være små job af færre timer end fuldtid. 75 virksomheder har allerede rekrutteret timelønnet arbejdskraft via Små Job Med Mening.

– Jeg er så stolt af de aalborgensiske virksomheder, der er med til at vise vejen og inspirere andre. Hvis vi skal bevare og videreudvikle det velfærdssamfund, vi er stolte af, har vi brug for, at vi tager det sociale ansvar på os og siger; der er nogen, der ikke kan arbejde 37 timer, der er hensyn, der skal tages. Dem, der gør det, får så meget mere den anden vej.

Socialt ansvar styrker profilen

Når virksomheder ansætter en ledig fra kanten af arbejdsmarkedet, får de løst konkrete opgaver. De får samtidigt socialt ansvar ind i virksomhedens CSR-profil. Det kan tiltrække efterspurgt arbejdskraft.

-Hvis du hæver dig op på nationalt plan eller på verdensplan, er der kamp om de kloge hoveder. I dag er det ikke bare fordi, at Danmark har et velfærdssamfund, at nogle vælger os til. Der er andre faktorer, de arbejdssøgende er optaget af. Dér betyder inklusion og mangfoldighed enormt meget.

Nuuradiin uddyber:

– Man skaber større værdi, hvis man evner at have en mangfoldig arbejdsplads og medarbejdere, der kan noget forskelligt og som arbejdsplads viser indadtil og udadtil, at man har øje for at være noget for alle.

Flere værktøjer til beskæftigelse

Det skal gøres nemt for virksomheden at skabe en mangfoldig arbejdsplads. Derfor er den fleksible ansæt-på-faktura-model i Små Job Med Mening et godt tiltag for beskæftigelsesindsatsen, mener Nuuradiin:

– Vi har et samfund, som er gennemreguleret af regler og papirarbejde, og mange gange er det en god ting. Men det er tidskrævende at sætte sig ind i. Derfor er det dejligt, at nogen ordner det og kan sige til virksomheden: I betaler for den arbejdsindsats, kandidaten leverer. Det ved jeg er enormt befriende og gør ambitionen om at få flere i beskæftigelse til noget, som mange flere vil vælge til, forklarer han og tilføjer:

– Som forvaltning er vi optagede af, hvilke andre værktøjer vi kan udvikle ind til arbejdsmarkedet. Det er præcis aktører som Små Job Med Mening, vi har brug for, som kan tænke ud af boksen i forhold til, hvordan vi får flere i beskæftigelse. Projektet er et godt eksempel på samarbejdet mellem offentlig og privat aktør.

Bæredygtighed er også mennesker

For den nye rådmand handler det politiske arbejde om, hvilket velfærdssamfund vi bygger. I en tid hvor miljø og bæredygtighed fylder dagsordenen, er det vigtigt at huske også at se mennesker som ressourcer. For at skabe et samfund, der kan gå på to ben, må vi huske, at bæredygtighed også handler om mennesker.

-Vi skal også investere i den store gruppe af borgere i vores samfund, som har brug for, at vi taler om social bæredygtighed. Fordi det er menneskets udvikling og vores sammenhængskraft, det handler om: At vi ikke ender i dele af verden, hvor der er stor forskel på, om du er i beskæftigelse eller ej, men at vi får skabt et samfund med mere lighed end ulighed. Det rummelige arbejdsmarked er en del af det: At vi skaber muligheder for mennesker, som ellers står udenfor og kigger ind i vores samfund, forklarer han.

Det begynder med en drøm

Forskning viser, at de ledige føler sig allermest stressede og har dårlig mental sundhed. De rammes både mentalt og fysisk og får oftest følgesygdomme. Derfor er det endnu vigtigere at få alle løftet fra ledighed.

-Jeg møder mange mennesker i forskellige steder i deres liv. Det, der oftest kendetegner dem, er, at de har en drøm for deres liv og for det samfund, de er en del af. Den drøm skal vi forfølge sammen med dem. Og det mener jeg også gælder de borgere, vi arbejder med, som har psykisk og fysisk forskellige udfordringer. De ønsker også mange ting for deres liv, og det er dem, vi skal have udgangspunkt i, slutter Nuuradiin.

Fakta om Nuuradiin Hussein

I 2022 er det Nuuradiin Husseins tredje byrådsperiode i lokalpolitik. Til kommunalvalget 2021 fik han 2245 personlige stemmer og en rådmandspost for forvaltningen Job og velfærd i Aalborg Kommune.

I de første to perioder har han haft tillidsposter som gruppeformand, viceborgmester og som fungerende rådmand for Familie – og Beskæftigelsesforvaltningen i 2019 og 2020. I 2014 blev Nuuradiin valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet som den første nydansker nogensinde. Han er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet og har fungeret som SSP konsulent i Aalborg Kommune. Erfaringerne med børn og unge samt borgere udenfor arbejdsmarkedet bruger han i sit politiske arbejde.