At tale med nogen, der forstår – selvhjælpsgrupper

REKLAME I DEPRESSIONSFORENINGEN

Annonce

Har skyerne sænket sig over dit sind, virker alting gråt og meningsløst, og har du mistet modet i det evindelige cirkus med medicin, terapi og sygemeldinger? Så er depressionsforeningens selvhjælpsgrupper måske noget for dig. En selvhjælpsgruppe er en gruppe med mellem 3 og 10 deltagere, der alle mødes om et fælles problem. I dette tilfælde depression eller bipolar lidelse.

Det kan være en stor hjælp og støtte at tale med andre, der selv har prøvet, hvad det vil sige at være deprimeret. Selv nok så forstående pårørende og venner kan ikke på samme måde forstå, hvad det vil sige.

Førende behandlere anbefaler at være med i sådan en gruppe, idet det også er med til at forebygge nye depressioner og udbygge netværk.

I selvhjælpsgruppen bliver du gennem et socialt fællesskab støttet til at håndtere de udfordringer, du står over for, og der bliver skabt et rum, hvor det er muligt at dele alt fra social isolation og selvmordstanker til kagebagning og skolearbejde. Det handler for deltagerne om at møde andre med lignende udfordringer, det er muligt at spejle sig i, samtidig med at de også møder depressionsramte, de kan sparre med. En stor del af gruppens virke består derudover også i at ‘bare’ fortælle om sine tanker og bekymringer; hvor tit har man egentlig mulighed for det? Gruppen kan ses som et supplement til eventuelle psykologsamtaler, medicin eller anden hjælp.

Christoffer Vive Høgedal har været gruppeleder i selvhjælpsgruppen i 2 år samtidig med sit psykologistudie. ’Som gruppeleder har jeg for det første ønsket at skabe et rum med tillid og tid til fordybelse, da jeg tror på, at vi har for få rum i vores travle hverdag, der tillader dette. Derudover tror jeg også, at fællesskaber er en af grundstenene i et psykisk velbalanceret liv. Dette har været en af grundene til, at jeg har fundet det særligt interessant og spændende at supplere mit psykologistudie med jobbet som gruppeleder i Depressionsforeningen’.

For brugerne af gruppen handler det lige så meget om depression, som det handler om at møde andre ligesindede og danne et fællesskab. Her fortæller Simone, der har gået i selvhjælpsgruppe i lidt over et år, at hun valgte selvhjælps- gruppen, ’fordi hun manglede et fællesskab omkring depressionen; et fællesskab, hvor hun ikke skulle passe på, hvad hun sagde, fordi andre havde det på samme måde’ og Simone fortæller videre, at hun oplever, at gruppen hjælper hende, ’fordi der ikke er nogen, der prøver at fikse hendes problemer. I stedet lytter de til hende og støtter hende i hendes udfordringer’.

DepressionsForeningen i Nordjylland tilbyder lige nu følgende grupper, som du kan se herunder.

Selvhjælpsgrupperne er åbne for alle medlemmer af DepressionsForeningen over 18 år. Er du ikke medlem, kan du deltage et par gange for at se, om det er noget for dig.

DEPRESSIONSFORENINGEN NORDJYLLAND

Find selvhjælpsgrupperne her:

De Frivilliges Hus Hadsundvej 35
9000 Aalborg

Det Gamle Rådhus Torvet 5
9400 Nørresundby