Aalborg Sundhedscenter – din genvej til sundhed

REKLAME I AALBORG SUNDHEDSCENTER

Aalborg Sundhedscenter blev etableret i 2007, da sundhedsopgaven blev overdraget til kommunerne med strukturreformen.

– Vi var blandt de første, som flyttede ind i Nordkraft, da ombygningen var færdig, og det var noget af en omvæltning at komme ind og op på niveau 9 i den kæmpestore bygning, fortæller chef på Aalborg Sundhedscenter Vibeke Kræmmer- gaard.

I dag 10 år senere er der nærmest noget symbolsk ved placeringen næsten på toppen af den enorme bygning.

– Vi har fået udsyn og højt til himlen, og sidder dør om dør med både kultur- og idrætsinstitutioner, alt sammen noget som præger vores opfattelse og måde, vi går til arbejdet med sundheden på, siger Vibeke Kræmmergaard.

Samarbejde baner vejen for sundheden – sundhedscenteret når ud til alle

Arbejdet med at fremme sundheden i kommunen har givet sundhedscenteret en erfaring og erkendelse af, at der ikke må være langt fra tilbud til borger, og at resultatet bliver bedre, når man er flere om opgaven og for eksempel samarbejder med civilsamfund og foreninger. Blandt andet derfor indgår sundhedscenteret i et hav af samarbejder med borgerforeninger, idrætsforeninger, patientforeninger, ungdomsuddannelser, sundhedsplejen, virksomheder osv.

– Lidt groft sagt kan man måske sige, at vi sad i Nordkraft og ventede på, at borgerne skulle komme til vores fantastiske tilbud. Tilbuddene er stadig fantastiske, men i dag opsøger vi borgerne og vores tilbud findes ikke kun i Nordkraft, men spredt ud i hele kommunen, siger Vibeke Kræmmergaard, og fortsætter, – vi sørger for, at vores tilbud findes i lokalområdet, vi besøger ældre i deres hjem og kommer på ungdomsuddannelserne. Samtidig samarbejder vi eksempelvis med den lokale idrætsforening om at få oprettet hold, som er tilpasset den borger, som måske ikke har været vant til at dyrke idræt tidligere.

På den måde oplever vi, at borgerne lettere når i mål og fastholder deres nye vaner, til gavn for sig selv, men også alle dem der omgiver borgeren – familie, venner, kolleger osv. siger Vibeke Kræmmergaard.

Alle skal have mulighed for at leve et godt, langt og sundt liv
Igennem årene har tusindvis af borgere været omkring Aalborg Sundhedscenter på vej mod et sundere liv – og tilbudsviften er bred:

– Vores tilbud er i princippet rettet mod enhver, der ønsker at ændre livsstilsvaner næsten uanset alder, siger Vibeke Kræmmergaard,

– Vi møder mennesker, som har brug for at lære at leve et liv med en kronisk sygdom, det kan være kræft, lungesygdomme, hjerte-kar-sygdomme, knogleskørhed eller diabetes. Vi har familier, der kommer med ønsket om vægttab, mennesker, der ønsker at stoppe med at ryge, ændre søvn-, spise- eller alkoholvaner – eller bare har brug for en lille hånd i ryggen for at indgå i sociale sammenhænge. Som det nyeste skud på stammen tilbyder vi sundhedsvejledning digitalt, og på den måde når vi endnu flere, fortæller Vibeke Kræmmergaard.

Aalborg Kommunes sundhedsvision er at have de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Og fordi der er forskel på os, fordi vi har forskellige vilkår og muligheder, betyder det, at det, der er godt for dig, ikke nødvendigvis passer til mig. Når det handler om sundhed og sygdom findes der ikke et quick fix, eller one-size- løsninger, og er der vaner i dit liv som skal ændres, så kræver det en indsats fra dig.

– På sundhedscenteret er vi klar med inspiration, støtte og vej- ledning, men du skal selv gå vejen og nå i mål med vaneændringer, der holder – og det er præcis her, det kan blive svært, siger Vibeke Kræmmergaard.

– Derfor er en af vores kerneværdier at lytte og virkelig forsøge, at nå ind til det enkelte menneskes behov, ressourcer og udfordringer for at kunne give den helt rigtige inspiration og støtte.

Sundhed hænger sammen med det liv, du lever

Sundhed er ikke noget, man kan isolere, men er præget af det liv, du lever, dit arbejde, din familie, din skole, dine venner og så videre.

– Alle ved jo godt, hvad der ikke er sundt, og vi når ingen steder, hvis vi løfter pegefingeren og siger, hvad du må og ikke må. Du skal selv ville forandringerne og være motiveret

– Det, vi kan, er at lytte og samarbejde med dig om at finde det helt rigtige tilbud, der passer til dit liv, slutter Vibeke Kræmmergaard.

FAKTA

3 ud af 4 ønsker at stoppe med at ryge. Derfor tilbyder Aalborg Sundhedscenter 10 rygestopkurser forskellige steder i kommunen.

Dårlig nattesøvn er ofte en barriere for vaneændringer, derfor er søvn et hyppigt samtaleemne på sundhedscenteret.

Vidste du at tørst, hyppig vandladning og træthed kan være symptomer på diabetes type-2. På Aalborg Sundhedscenter tester vi din risiko for diabetes type-2.

Læs mere om Aalborg Sundhedscenter på hjemmesiden sundhedscenter.aalborg.dk