A. Enggaard etablerer grønne delebiler i udviklingsområder

Tekst Pressemeddelse (A. Engaard) | Foto Louise Dybbro

A. Enggaard styrker nu sine bylivsinvesteringer i virksomhedens bynære udviklingsområder med et nyt initiativ, der skal gøre livet lettere for beboere med transportbehov. Initiativet består af grønne delebilsordninger, der i første omgang etableres i tre større bydelsprojekter i Aalborg og Aarhus.

Gennem de seneste år har entreprenørvirksomheden A. Enggaard i stigende grad beskæftiget sig med udviklingen af hele bydele, hvor byliv og sammenhæng tænkes ind i hele processen. Nu løfter virksomheden så bylivsindsatsen til et nyt niveau med et initiativ, der skal give beboerne i virksomhedens bynære udviklingsområder mulighed for at benytte sig af en grøn delebil, når behovet opstår.

Det er vigtigt for os at udvikle bydele, der både er rare at bo i, og som imødegår beboernes behov. Her ser vi en el-delebil som et nyttigt tilbud til dem uden bil og ikke mindst et mere bæredygtigt alternativ til bil nummer to, og derfor gør vi nu delebilsordninger til en naturlig del af vores bydelsprojekter, siger projektudviklingschef i A. Enggaard, Jakup Sjostein.

Delebilerne vil være af mærket Renault Zoe, og allerede i løbet af efteråret vil bilerne være at finde på både Østre Havn i Aalborg og i Ceres Byen i Aarhus, hvor A. Enggaard netop nu arbejder med at etablere ladestandere. I foråret 2020 får Skejbyen i Skejby også en delebil, hvilket passer med, at de første beboere flytter ind.

Skaber rammer for byliv

Delebilsinitiativet skal blandt andet ses i tråd med A. Enggaards ambition om at etablere bydelsforeninger i virksomhedens udviklingsområder. Bydelsforeningerne får ansvaret for oplevelser og aktiviteter, der skaber fællesskab blandt områdets beboere samt at indtænke deleøkonomi til glæde for alle, fortæller bylivsudvikler i A. Enggaard, Hanne Kræn.

– Vores arbejde med byliv handler ikke om, at vi skal drifte de forskellige bydele, som eksempelvis en boligforening gør det. Det handler om, at vi skal give nye områder de mest optimale betingelser for at udvikle sig til levende og velfungerende bydele, og her tror vi på, at vi kan gøre en forskel ved at facilitere rammer og igangsætte initiativer, der skaber sammenhæng og værdi for beboerne. Vi skal med andre ord tage et ansvar, der rækker ud over selve byggeprocessen, og det gør vi blandt andet ved at oprette bydelsforeninger og delebilsordninger i de nye områder.

A. Enggaard påtager sig omkostningerne forbundet med etablering, igangsætning og drift af de nye delebilsordninger. På sigt, når initiativet er løbet i gang og forbruget dækker omkostningerne overdrages ordningen til bydelsforeningerne.

Hanne Kræn fortæller supplerende, at etableringen af bydelsforeninger bliver en fast del af alle fremtidige bydelsprojekter, heriblandt på både Spritten og Stigborg Brygge i Aalborg.