Succes med små job i Aalborg giver Reformkommision baghjul

PRESSEMEDDELELSE: Små job med Mening / Fokus folkeoplysning

Aalborg-modellen Små Job Med Mening har vist sig som et effektivt redskab til at få ledige i arbejde. Effekten er så høj, at den femdobler Reformkommisionens fremtidsprognoser for, hvor mange borgere, der kan komme i fuldtidsbeskæftigelse via små lønnede job. Små Job Med Mening har indhentet fremtiden – og Folkemødet.

Alle behøver ikke et 37 timers job

Aalborg-modellen Små Job Med Mening har i de senere år hjulpet 500 langtidsledige i lønnet beskæftigelse via små job af færre timer en fuldtid. Det skyldes et solidt samarbejde mellem Aalborg Kommune, FOKUS Folkeoplysning og et netværk af 100 virksomheder i Aalborg. Små job virker og vækker opsigt hos andre kommuner. At bryde fuldtidsstillinger ned til opgaver og skabe ægte, små job markerer et paradigmeskifte.

I Reformkommisionens 48 forslag til en totalreform af beskæftigelsesområdet, er små job nævnt 21 gange som princip til at få udsatte ledige i job. Farvel til et 37 timers jobideal og unødigt bureaukrati. Frem med samarbejde på tværs af kommune, virksomheder og civilsamfund. Ifølge anbefalingerne kan små job skabe 3500 til 4500 fuldtidsjobs. Effekten er allerede femdoblet hos Små Job Med Mening, skriver Mandag Morgen.

En debat med anker i praksis

Deltagere til Folkemødet kan opleve Små Job Med Menings resultater blive diskuteret som et bud på fremtidens beskæftigelsesindsats. Det sker torsdag d. 15. juni, når skibet LOA kaster anker og omdannes til et handlingsskib for debatter, der kan revolutionere praksis. Handling er der behov for. Trods højkonjunktur er der i dag en større gruppe, der hænger fast i systemet og modtager offentlige ydelser, end der var under Finanskrisen.

I paneldebatten deltager Nuuradiin Hussein, rådmand for Job og velfærd i Aalborg Kommune: – I en tid, hvor man taler om at lukke jobcentrene, og hvor praktik og flueben synes at trumfe jobeffekt, er det forfriskende, at vi har initiativer som Små Job Med Mening og kan se effekten af at give mennesker et rigtigt arbejde. Det er perspektiver, jeg ser frem til at debattere på Folkemødet, fortæller han.

Behov for nye løsninger

Debattanterne påmønstrer handlingsskibet LOA under overskriften: ”Små job, ja tak – alle er en løn værd”, og hvem ved, måske vil de sammen nå til enighed om, at små job kan sætte kursen for, at flere mennesker kan blive del af et arbejdsfællesskab og skabe gode, værdige liv og på den måde invitere humanismen med ombord. I hvert fald har aalborgensiske Små Job Med Mening kastet anker i praksis i Aalborg Kommune.

De øvrige deltagere i paneldebatten er: Torben Larsen, CEO fra Give Steel, Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jeanett Kaare, ejer af Weltklasse reklame + pr og partner i Små Job Med Mening, Frida Tarp, erhvervskonsulent i Business Aalborg, Bjørn Salling, direktør i FOKUS Folkeoplysning og ordstyrer Lotte Hansen og CEO for Iloveglobalgoals.

 

 

 

Fakta

Små Job Med Mening er rigtige job med rigtige lønsedler for kandidaten og arbejdskraft på faktura for virksomheden. Virksomheden betaler for de udførte timer. Papirarbejde og bureaukrati er skåret væk.

Små Job Med Mening er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, FOKUS Folkeoplysning og virksomheder i Aalborg. Bag initiativet står en task force af virksomheder fra Siemens Gamesa til enkeltmandsfirmaer. De udbreder budskabet om, at virksomheder kan tage socialt ansvar ved at rekruttere arbejdskraft fra kanten af arbejdsmarkedet til uløste opgaver. Opgaverne er reelle arbejdsfunktioner, men ofte nogle der kan aflaste andre medarbejdere. Medarbejderne kan så koncentrere sig om deres kerneopgave, og den ledige kan opleve at blive del af et arbejdsfællesskab. Det skaber værdi for alle. Deraf navnet Små Job Med Mening.

Tid og sted

Paneldebat ”Små job, ja tak – alle er en løn værd” – Torsdag d. 15. juni kl. 16.00 til 16.50 – H4 Handlingsskibet – Folkemødet 2023 – Allinge. Medvirkende: Nuuradiin Hussein – Torben Larsen – Lars Andersen – Frida Tarp – Jeanett Kaare – Bjørn Salling – Lotte Hansen.