Priser til årets bedste byggeri

tekst ChriSTiNA SvENDSEN | foto AALBorg KoMMuNE | Advertorial

I hverdagen glemmer de fleste nok at kigge sig omkring i vores smukke by, der ellers har fået en gevaldigt ansigtsløftning i løbet af de sidste mange år. Derfor kan den årlige bygningspræmiering være en god påmindelse om at løfte blikket og sætte pris på den gode arkitektur, vores by gemmer på

Siden 1955 har Aalborg Kommune hvert år uddelt priser til de byggeprojekter, der er blevet færdige i løbet af det forgangne år og har gjort sig særligt bemærket af den ene eller den anden årsag. I år blev priserne uddelt den 3. oktober, som var Arkitekturens Dag. På baggrund af en lang liste over de tilmeldte byggeprojekter blev vinderne udvalgt af en komité, der består af stadsarkitekten i Aalborg Kommune, rådmanden for By- og Landskabsforvaltningen (som automatisk er formand), tre medlemmer udpeget af By- og Landskabsforvaltningen samt to fagdommere fra Akademisk Arkitektforening. Komiteen ser på alle de tilmeldte projekter og udvælger hvert år, hvem der skal have årets priser.

– Det er altid spændende at kigge på årets projekter. Vores by er fyldt med spændende arkitektur, der på den ene eller anden måde bidrager til den særlige stemning, vi har i Aalborg, udtaler formanden for komitéen, Hans Henrik Henriksen, der også er rådmand i Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning.

Hans Henrik Henriksen
Hans Henrik Henriksen

Seks præmierede byggerier i år

I vedtægterne for komitéen for bygningspræmiering i Aalborg står der, at:

”Komitéen kan tildele præmier for projekter, som er særligt vellykkede, og kan omfatte nye bygninger, bevaring af bygninger og historiske spor, ombygninger, tilbygninger, byrum og bydesign samt landskabsanlæg af forskellige slags.”

De skal overholde følgende kriterier:

  • Indlevelse i stedets helhed
  • Forståelse for brug af rette materialer og teknologier
  • Bæredygtighed er tænkt ind i projektets realisering og drift
  • Funktionelt design, som også tilgodeser handicappede
  • Rumindretning, ude som inde, der skaber gode og trygge rammer om vores sociale liv

I år er der i alt seks projekter, der har gjort sig fortjent til prisen. De blev alle hædret ved offentliggørelsen den 3. oktober, som for første gang blev afholdt i Utzon Center i stedet for det gamle rådhus, hvor arrangementet tidligere har været afholdt.

– Bygningspræmieringen er en vigtig begivenhed for byen. På det helt konkrete plan er det en anerkendelse af de enkelte bygninger. Men det er også en begivenhed, der kommer hele byen til gode, da den er med til at støtte op om at fremme kvalitet og smukt byggeri samt vedligeholdelse af eksisterende bygninger, siger Hans Henrik Henriksen.

Gode åndehuller

En af årets præmierede projekter er Dannebrogspladsen, der ligger ved siden af Café Ulla Terkelsen London i Aalborg Vestby. Pladsen har fået prisen, fordi det er en omdannelse, der er sket for få midler, men stadig har skabt et åndehul, som bliver flittigt brugt af kvarterets beboere. Den rå og skæve udformning passer rigtigt godt til omgivelserne.

Dannebrogspladsen
Dannebrogspladsen

En anden plads, der også er blevet præmieret, er pladsen foran Musikkens Hus. Her er der skabt et byrum i en anden kaliber, som også indbyder til ophold på havnefronten. Komitéen har lagt vægt på samspillet med Limfjorden og blandingen af de grønne arealer sammen med alt det rå i miljøet på havnefronten.

Pladsen foran Musikkens Hus
Pladsen foran Musikkens Hus

Også ved ombygningen af Sallingsundvej 1-73 og 2-36 er det pladserne frem for bygningerne, der får ros. Livet leves ikke kun indenfor men i høj grad også udenfor, og her er der mulighed for kreativitet og individualitet i et ellers homogent boligområde.

Ombygningen af Sallingsundvej 1-73 og 2-36
Ombygningen af Sallingsundvej 1-73 og 2-36

Smuk renovering

Løvvangen i Nørresundby har været igennem en større renovering og blev præmieret på baggrund af at have skabt en større sammenhæng mellem de forskellige områder. Her fik også det nye kvartershus stor ros for at have skabt et rart sted for beboerne at være.

Løvvangen
Løvvangen

Højhuset i kvarteret Magisterparken i Aalborg rager godt op i landskabet, så renoveringen af facaden er virkelig blevet en iøjnefaldende forbedring. Her har komitéen lagt vægt på valget af materialer og bygningens samspil med det øvrige landskab.

Magisterparken
Magisterparken

PLAZA, Strandvejen 3 ved havnen i Aalborg er den eneste nye bygning, der blev præmieret i år. Den får til gengæld ros for både udvendig og indvendig udformning.

plaza-strandvejen-3
PLAZA, Strandvejen 3

Skattejagt

Alle de seks projekter fik en bronzeplakette med årstal til opsætning på bygningen. Det har alle præmierede projekter fået igennem alle årene, så det kan være en interessant skattejagt at finde de steder, der har fået æren tidligere. Her kan blandt andet nævnes Haraldslund og Aalborghus Gymnasium.