Nyt, grønt åndehul i hjertet af Aalborg

Tekst og Foto Pressemeddelse (Aalborg Kommune)

Illustration SLA

Svungne vandløb med ørreder, grønne planter og træer og naturskønne stier til friske gåture er godt på vej til at blive virkelighed midt i Aalborg, når der tages hul på den største etape af fritlæggelsen af åen Østerå igennem den nordjyske hovedstad. Åparken bliver rammen om et 23.000 kvadratmeter stort naturområde, der også skal fungere som landskabslaboratorium for biodiversitet. Den 700 meter lange å i parken er desuden en væsentlig brik i klimasikringen af det tidligere godsbaneområde, som i løbet af de kommende år omdannes til et nyt, attraktivt bykvarter.

Klimasikring, kulturarv, byliv og biodiversitet er nøgleord i en helt ny og unik naturpark midt i Aalborg. Åparken bliver i løbet af de kommende år etableret som en slags mini-ådal i et område, hvor godstransport, erhverv og industri har fyldt meget igennem hele det 20. århundrede.

– Det er ret enestående at kunne skabe et naturligt åforløb med grønne skrænter og frodig natur lige midt i en by. Åparken bliver både en rekreativ perle, som skaber forbindelse på tværs igennem byen, og et vigtigt element i klimasikring mod ekstreme regnmængder i Aalborgs midtby, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Åparken er rammen om den største del af åbningen af åen Østerå, der er undervejs med at blive fritlagt igennem Aalborg by med udløb i Limfjorden. Selve åløbet igennem Åparken bliver omkring 700 meter langt og sikres til at kunne håndtere endnu større regnmængder, end der hidtil er set i Aalborg. Åen skal desuden medvirke til endnu bedre vilkår for ørreder med gode gyde- og opvækstpladser.

Illustration Martin Heide Løvstad

Hele Åparken bliver omkring 23.000 kvadratmeter, hvor beplantningen blandt andet kommer til at afspejle områdets tidligere funktion som en del af godsbanearealet. Fortidens godstog har efterladt sig spor i form af plantefrø fra alle verdens hjørner, som siden er vokset frem i området med en meget stor variation i plantelivet til følge.

– Områdets særlige kulturarv kommer til at gå hånd i hånd med biodiversitet. Der bevares eksempelvis lysmaster samt en containerkran fra tiden som godsbaneareal i parken, som også kommer til at fungere som et landskabslaboratorium, hvor vi tilpasser driften af parken efter de forskellige plantearter og deres betingelser for at udvikle sig bedst muligt, forklarer arkitekt ved Aalborg Kommune, Anne Juel Andersen.

Åparken læner sig op ad Aalborg Kommunes strategi for biodiversitet, Rig Natur, og er desuden et væsentligt element i helhedsplanen for Hjulmagerkvarteret, der kommer til at gennemgå en markant udvikling i løbet af de kommende år.

Udover etableringen af Åparken bliver et af de næste store skridt nemlig udviklingen af et nyt, attraktivt bykvarter i den nordlige del af Hjulmagerkvarteret, som Åparken kommer til at afgrænse mod syd.

Detailprojekteringen af Åparken startes i løbet af 2021, mens de indledende arbejder forventes igangsat i løbet af 2022. Åparken er efter planen klar til ibrugtagning i 2024.

Tidslinje for åbningen af Østerå

  • 2008: De første tanker om at åbne Østerå gennem byen til fordel for vandmiljø, klima og byudvikling
  • 2010-2020: Lokalplanlægning med henblik på reservation og sikring af arealer til åen, henholdsvis ved Musikkens Hus (2010), gennem Godsbanen (2010), gennem Karolinelund (2015) og den sydligste del mellem Dag Hammarskjølds Gade og den åbne del af Østerå (2020)
  • 2018: Åbning af den nordligste strækning mellem Musikkens Hus og Østre Havn gennemført (arkitektrådgiver: Polyform)
  • 2019: Rådgiverudbud for de tre resterende etaper bliver vundet af Rambøll og SLA
  • 2021: Karolinelund-etapen er under anlæg (opstart i maj). Forventet afslutning ultimo 2022
  • 2021-2022: Åparken detailprojekteres. Opstart af mindre dele i 2022. Forventet afslutning i 2024