I AaB og frivillighedens tegn

pia

Hun er AaB kvinde-/pigeafdelingens blæksprutte

AaB’s kvinde-/pigeafdeling har netop afsluttet arbejdet med en ny 3-års strategiplan, og én af bagmændene hertil i AaB’s sportslige ledelse er Pia Nielsen, frivillig, mor til U18 DM spiller og selv tidligere fodboldspiller.

Det er ikke helt galt, når vi siger, at stort set alle i AaB’s kvinde-/pigeafdeling ved, hvem Pia er, for hun er ét af afdelingens største aktiver med en energi og en effektivitet, som der skal ledes længe efter.

Hun kom til AaB i 2011, hvor hun startede som frivillig i AaB’s Talentcenter for piger. Et par ildsjæle var på det tidspunkt i gang med at starte talentcentret op, og Pia kom med ind i billedet qua hendes trænergerning for et pigehold i Dall/Ferslev Idrætsforening. Til at starte med var hendes primære opgaver at sikre en god organisering og struktur omkring arbejdet i talentcentret.

Pia er stolt over AaB’s resultater med talentcentret og udtaler: ”Siden da er tingene gået slag i slag, og AaB’s satsning på talentcentret har vist sig at være en god investering. Hvert år deltager op mod 100 piger fra det nordjyske i udvælgelsen til talentcentret, som har til formål at bidrage til at styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde spillere rammer og vilkår, så de udvikler sig mest muligt. Jeg er meget tilfreds med det, vi har opnået med talentcentret og har også høje forventninger til det fremadrettet”.

Pia er selvstændig og har to konsulentvirksomheder. Den ene er FREMDRIFT A/S og den anden effektfuld a/s. Virksomhederne beskæftiger sig med ledelse, organisation og strategi, og Pia er bl.a. beskæftiget med at være facilitator i forandrings- og teamprocesser samt som sparringspartner, coach og rådgiver. Ligeså er hun uddannet trivsels- og stressvejleder ved psykiatrifonden og arbejder således også en del indenfor dette felt.

Begge hendes virksomheder er naturligvis sponsor i AaB’s Kvinde-/pigeafdeling.

mod_stjernerne-cover-mindre

For godt 2 år siden overlod hun sine arbejdsopgaver i AaB’s talentcenter til nogle andre frivillige, og siden da har hun deltaget i den sportslige ledelse og i arbejdet med at udforme visioner og målsætninger samt efterfølgende at sikre eksekvering af strategien.

Derudover er Pia U18 DM Licensansvarlig og står dels for ansøgningsarbejdet i forhold til at spille med i landets bedste række samt for at sikre, at vi i AaB overholder licensen på alle områder – såvel i det daglige som i det mere langsigtede udviklingsarbejde. På det daglige plan handler det bl.a. om, at der er de rette rammer omkring lektierum, hvilefaciliteter samt aftensmadsordning for de piger, der kommer direkte fra skole. Licensarbejdet betyder også, at Pia hele tiden har en tæt dialog med DBU, hvilket Pia tidligere har udtalt, at hun værdsætter højt.

Hun er også konstitueret holdleder for U18 DM holdet, dog kun indtil at AaB har fundet en anden, der kan indtage rollen. Ikke fordi hun ikke kan lide at være med omkring de fantastiske piger og det ambitiøse trænerteam, som Pia selv udtrykker det, men fordi der er så mange andre ting, hun skal beskæftige sig med i den sportslige ledelse.

Pia er indbegrebet af en blæksprutte, der tager fat, hvor der er brug for det, og der godt kan lide, at der er fremdrift i de ting, hun laver og handling bag de ord, der meldes ud.

Vi har spurgt Pia, hvad det er, der får hende til at lægge så meget af sin tid i AaB og dertil siger hun:

For mig handler det om det, vi gør sammen, og jeg synes, at det giver fantastisk god mening det, vi arbejder henimod. Både i forhold til vores egne planer og ambitioner i AaB’s Kvinde-/pigeafdeling, men også i forhold til det, vi bidrager med til vores samarbejdsklubber samt det, som de bidrager med til os. Den energi og dynamik jeg oplever i AaB er ganske enestående, og jeg er utrolig stolt over at være en del af så unikt et set-up af frivillige, som bidrager med forskellige kompetencer hver eneste dag”

????????????????????????????????????

”Jeg holder af at sætte nye skibe i søen, og min tilgang er, at det meste er muligt, når viljen er til stede og de rette mennesker samles”.

Pia kan desuden bekræfte, at det går rigtig godt i hele AaB’s kvinde-/pigeafdeling, og at der er succes fra de yngste til de ældste, men på spørgsmålet om, hvilke udfordringer der også er en del af rejsen, svarer Pia: ”Det faktum, at vores mål er, at vi i 2018 rykker op i kvindeligaen betyder, at vi allerede nu er i gang med at finde samarbejdspartnere og sponsorer, som vil støtte os og være med til at indfri visionen. For at komme ordentligt fra start, når vi rykker op med vores 1. divisionshold, skal vi – bl.a. grundet licenskrav fra DBU – gerne have en mio. på bogen og også have økonomi til den fremadrettede udvikling og drift, som rækker ud over, hvad vi kan gøre det for i dag. Det økonomiske grundlag bliver altafgørende for, hvor godt vi kan lykkes på den sportslige side, og vi håber meget, at vi indenfor det næste halve år har fundet nogle, som kan se en mening i at investere i AaB’s ambitiøse målsætninger på kvinde-/pigesiden”.

Når Pia ikke lige er travlt optaget enten med sine egne virksomheder eller i AaB, så prioriterer hun sin familie bestående af gemalen Ole, som også er inkarneret fodboldentusiast, sønnen Rasmus, der spiller fodbold i Svenstrup 3 gange om ugen og datteren Julie, der spiller fodbold i AaB 5 gange om ugen.

Familien rejser også gerne på længere ture. De har bla. været i USA, Thailand og Kenya.

Også privat er Pia fuld af energi, hvilket hun brænder af på løbeture og senest på at dyrke sportsgrenen triathlon. Fodbold kan hun ikke længere dyrke, da hun sprang sit korsbånd for 6 år siden og var tvunget til at indstille karrieren som fodboldspiller.