De skaber fremtidens grønne løsninger

REKLAME I GREEN HUB DENMARK

Michael Stie Laugesen

Annonce – 

Green Hub Denmark vil gøre Nordjylland verdenskendt, som det oplagte testcenter for grønne løsninger. Projektet er kommet godt fra start, og man har samlet nogle af regionens stærkeste virksomheder og instanser, der skaber en mere bæredygtig hverdag for os alle sammen

Der var engang, hvor Aalborg var kendt som byen med de rygende skorstene. Vi var (og er) en stolt arbejderby, og det er med den stærke erfaring i ryggen, at Green Hub Denmark er født.

Danmarks grønne testcenter

Green Hub Denmark er et samarbejdsinitiativ mellem det offentlige, det private erhvervsliv, Aalborg Universitet og borgere i form af Himmerland Boligforening. Projektet blev officielt omkring 1. maj i år. Michael Stie Laugesen, der er projektchef for Green Hub Denmark, fortæller, at målet er at gøre Nordjylland til et af verdens førende testcentre for grøn omstilling;

– Vi skal henvende os til udlandet, som skal se, at vi er dygtige til at skalere på grøn teknologi, og at vi kan leve op til målsætningerne om at fordoble teknologieksporten frem mod 2030. Hvis vi skal gøre det og have udlandet til at købe vores produkter, så skal vi kunne teste og demonstrere dem i stor skala, forklarer han.

Green Hub Denmark har fra begyndelsen haft stærke kræfter i ryggen med en stiftende partnerkreds bestående af Aalborg Forsyning, Aalborg Havn, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, RenoNord, DI Aalborg, Erhvervsnetværk 9220, Erhverv Norddanmark og Himmerland Boligforening.

– Vi har oprettet en række taskforces, hvor vi samler industrien, offentlige interessenter, universitetet og, når det giver mening, borgerne, og så prøver vi at sætte dem i samme rum. Vi taler om, hvordan en virksomheds problemstilling passer ind i det, som man gerne vil støtte, og hvis det ikke passer ind, så ser vi om vi kan gøre noget ved det sammen alligevel. Få matchet virksomhederne og sørge for, at man skaber løsningen sammen. Det er det, som vi gerne vil og vi byder alle indenfor, store som små, fortæller Michael og forsætter;

– I første omgang er der arrangeret seks taskforce-møder om året på energi-området, men vi kommer til at gøre det samme på vand og ressourcer. Vi kan bruge de her taskforces samt kendskabet til erhvervslivet og det offentlige til at sammensætte nogle, som kan være behjælpelige og gøre det attraktivt, hvis der kommer en forespørgsel fra udlandet. Det kunne for eksempel være en virksomhed som Tesla.

Arbejde hos Aalborg Universitet

Vækst og jobmuligheder

Det er vigtigt for Green Hub Denmark at trække grønne investeringer til Nordjylland, blandt andet gennem EU‘s investerings- puljer. Det skal være med til at skabe vækst og jobmuligheder;

– Som tommelfingerregel siger vi, at vi skal skabe et job per mil- lion, som bliver investeret og vi skal have matchet de 7,5 milliarder, som netværket investerer i grønne løsninger, med EU-funding. I EU‘s puljer har man allokeret 750 milliarder euro i den kommende programperiode til grøn omstilling. Der skal vi udnytte vores spidskompetencer til at samle nogle partnerskaber, der kan være med til at søge nogle af de her midler for at vise, at vi kan teste og demonstrere løsninger og komme ud og få eksporteret dem efterfølgende, forklarer Michael.

Bæredygtigt samarbejde

Michael er ansat gennem BusinessAalborg, hvor de koordinerer samarbejdet mellem de forskellige virksomheder i Green Hub Denmark;

– Jeg sørger for en stor del af erhvervsdialogen og lytter til de problemstillinger, som virksomhederne har. Vi skal for eksempel tale om methanol på et taskforcemøde på baggrund af en henvendelse fra en virksomhed, hvor de skal producere grøn methanol. Så hører vi vores netværk, om der er nogen, der kan tilbyde for eksempel 30 benzinbiler, så man har en kritisk masse, hvor virksomheden kan teste det af i en begrænset periode, og derefter kan det komme ud til forbrugerne, fortæller Michael og forsætter;

– Det sjove ved den grønne methanol er, at den bliver produceret 
via vindmøllestrøm. Så man anvender overskudsvindmøllestrøm i et storskala elektrolyseanlæg, hvor du spalter rent vand i et brintatom og oxygenatom. Og brintatomet kan du så, i en synteseproces, kombinere med en CO2-kilde. I Aalborg har vi en af Danmarks største CO2- udledere, nemlig Aalborg Portland, som vi er i tæt dialog med. De er også interesserede i at finde løsninger. Hvis vi kan anvende denne CO2 til at lave eksempelvis methanol, så har vi et bæredygtigt brændstof, som kan indgå i transportsektoren.

Mads Brøgger

Byder gerne flere indenfor

Michael fortæller, at Green Hub Denmark gerne vil have endnu flere til at blive en del af netværket og er derfor glad for at byde en virksomhed som Norlys indenfor.

– Norlys bliver en af de stærke partnere i Green Hub Denmark og kommer til at sidde med i vores taskforce. De er en stor del af energiområdet, især indenfor el, men også indenfor biogas og data. De har udvist meget stor interesse og kan være med til at koordinere de forskellige indsatser. Vi er rigtig glade for at have dem med, slår Michael fast.

Mads Brøgger, der er direktør for Norlys Energi, fortæller, at de også glæder sig til samarbejdet;

– Vi er optaget af at gøre en forskel for alle vores andelshavere, samarbejdspartnere og kunder, og det gælder selvfølgelig i hele landet. Men vi har en tilknytning til Aalborg og Nordjylland, og derfor er partnerskabet med Green Hub Denmark et både naturligt og relevant tilvalg. Gennem vores partnerskab har vi forpligtet os til at levere tre til fem projekter årligt, og vi er godt i gang. Helt konkret byder vi naturligvis ind med vores produkter og ikke mindst den know how og de kompetencer, vi har indenfor energioptimering. Derudover er vores deltagelse i Green Hub Denmark jo også indgået med en bevidsthed om, at vi har et regionalt ansvar for at bidrage til regeringens klimamål for 2030, forklarer han og forsætter;

– Partnerskabet betyder rigtigt meget i den sammenhæng, fordi ingen af os kan løse den svære opgave og løfte det store ansvar alene, der ligger i at finde morgendagens afgørende klimaløsninger. Men fordi vi i fællesskab arbejder dedikeret for en grøn omstilling, kan vi nå langt.

Kontakt

Michael Stie Laugesen Projektchef
Green Hub Denmark +45 2520 0472 | mila@aalborg.dk
www.greenhubdenmark.dk

Det skal give mening

Hos Norlys har de fokus på, at den grønne omstilling ikke må blive for dyr for forbrugeren;

– I Norlys er vi meget bevidste om at bidrage til den grønne omstilling, der udover at være grøn også skal være økonomisk bæredygtig. Med det mener vi, at det ikke kan nytte noget, vi skaber klare grønne løsninger, hvis de samtidig bliver alt for dyre for den enkelte forbruger. Derfor har vi en forpligtelse til i fællesskabet med de øvrige partnere, at arbejde frem mod de økonomisk bæredygtige løsninger, der skal sikre, at der bliver nemt for forbrugerne at vælge grønt, forklarer Mads.

Han fortæller, at de allerede er godt i gang med at tænke i mere klimavenlige løsninger;

– I de kommende år investerer vi milliarder i udbygning af el-infrastrukturen, så det kan håndtere de enorme mængder vedvarende energi, der skal til for at understøtte et mere klimavenligt samfund. Gennem vores 50% medejerskab af Eurowind Energy bidrager vi til at producere store mængder grøn energi og har netop indviet Danmarks største landbaserede vindmøllepark, Thorup-Sletten.

Nye virtuelle muligheder

Norlys er ikke kun energi, men leverer også internet til deres kunder;

– I Norlys har vi sat et mål om at sikre, at alle vores 700.000 andelshavere har adgang til højhastigheds-internet inden udgangen af 2023. Med adgang til en solid fiber-infrastruktur gør vi det nemmere for borgerne at være en del af en bæredygtig og digital fremtid. Hvis der er noget 2020 har vist os, så er det, at der er alternativer til at køre fra den ene ende af landet til den anden for at holde et møde. Virtuelle arbejdsfællesskaber kan være med til at skåne miljøet, men en forudsætning for, at den virtuelle arbejdsplads kan leve, er, at der er god internetforbindelse. Hvis en husstand på fire skal kunne tilgå netværk, og der skal holde to elbiler i garagen udover vaskemaskinen, der skal vaske, og ovnen skal lange friskbagt ud af lågen, så skal der være nok el at få og så skal det naturligvis være fra vedvarende energikilder, afslutter Mads.