Øget fokus på de digitale kompetencer i ledelsen er vejen frem

Reklame

Reklame

Den digitale transformation har været længe undervejs, og den stiger stadig eksplosivt. Eftersom mange lederstillinger er besat af folk, der har været i erhvervslivet længe, og som ikke har fået digitaliseringen ind med modermælken, har det primært været de ansatte, der har været i besiddelse af de fleste digitale kompetencer.

Manglende digitale kompetencer

Det kan godt være ordet ’danskhed’ blev årets ord, men det kunne meget vel have været ’disruption’. Den ene industri efter den anden bliver udfordret af den løbende digitalisering. Med digitaliseringen og nye teknologiske muligheder, bliver gamle forretningsmodeller og virksomheder udfordret af nye.

Mange virksomheder har haft svært ved at møde disse udfordringer fra toppen af og ned. Flere virksomheder er også kommet til den erkendelse, og har som resultat deraf fokuseret på kurser omkring forandringsledelse. Dette bliver underbygget af, at kun 29 procent af de danske ledelser har dybdegående, digitale kompetencer i direktionen og bestyrelsen.

Centralisering af digital styring

I stedet har dygtige medarbejdere i forskellige afdelinger grebet opgaverne, når de faldt ned. Dette har dog ofte resulteret i, at medarbejdere med allerede mange arbejdsopgaver, har været nødsaget til at påtage sig nye, og derfor er blevet mindre effektive i deres oprindelige gøremål.

Digitalindsatsen har altså haft mange ejere i en given virksomhed. Marketing har siddet med sociale medier, mail, SEO og AdWords og IT med de tekniske styringssystemer og hjemmesiden. Det kan eksempelvis være hjemmesiden for salg af blandt andet disse Nike Mayfly sko. Sådanne hjemmesider er blevet ekstra relevante i takt med at online handel vinder indpas i danskernes købsmønstre.

Derudover sidder corporate communication med intranet, kundeservice med kunderettede digitalservices og HR med CSR digitale CSR aktiviteter og rekruttering for bare at nævne nogle.

Det er meget muligt at disse mange afdelinger, på grund af dygtige medarbejdere, har fungeret meget godt internt, men eftersom at ledelsen som regel ikke besidder kompetencer til at udarbejde og formalisere de digitale strategier fra toppen og nedad, har der ofte været et kommunikationsproblem afdelingerne imellem.

Ved at centralisere den digitale styring i topledelsen vil kommunikation effektiviseres. Dette er dog en proces, som kræver tid. Den digitale transformation har gået meget stærkt de seneste år, og vil fremover gå endnu stærkere, hvilket betyder, at opgaven er endnu mere presserende, end mange ellers forestiller sig.

Øget investering i digital marketing

Digital markedsføring er et af de områder, hvor der både er meget at tabe og vinde. Virksomheder der virkelig vil frem, bliver nødt til at tage dette område alvorligt. Det starter fra topledelsen.

Hvis du for eksempel er en virksomhed, der udbyder iPhone reparation i Vejle, kan du komme mange skridt foran dine konkurrenter ved at promovere din ydelse på internettet. Hvis man ligger nummer et på Google inden for et givent søgeord, får man hele 30 procent af klikkene i forhold til kun en tredjedel, hvis man ligger nummer to. Det er en forskel, der er til at føle på. Med ydelse som reparation af iPhone, hvor man egentlig kun kan differentiere på pris, er en sådanne tiltag ekstra vigtigt.

Dette gælder både for SEO og AdWords. Der er desværre en tendens til, at virksomheder underinvesterer i deres digitale markedsføringstiltag. Selvom digital marketing på mange måder er mere effektivt end den mere klassiske, transaktionelle markedsføring allokerer mange virksomheder under 20 procent af deres marketingbudget til digitale aktiviteter.

Hvis man undersøger, hvilke virksomheder der har mest succes digitalt, kan man se en direkte proportionel mellem dem, der investerer meget, og dem der er succesfulde. Derfor bør virksomhederne i stedet kickstarte deres digitalindsats med ekstra budgettering i nogle år. Det forventes dog, at dette vil ske automatisk, hvis en øget fokusering på de digitale kompetencer i topledelsen bliver igangsat.