Isen er sikker flere steder i Aalborg Kommune

Det er koldt derude. Så koldt at Aalborg Kommune efter flere dage med døgnfrost har målt istykkelsen på en række søer og damme i kommunen. Og endelig er meldingen klar: Flere steder er isen nu tyk nok til skøjtning. Men kun de steder hvor du kan se et skilt med påskriften „færdsel på isen er tilladt“.

 

Aalborg Kommune begynder at måle istykkelsen på udvalgte søer og damme, når vi har haft mange dage med temperaturer under -6o. Nu er isens tykkelse flere steder målt til minimum 13 cm og derfor frigives arealerne til skøjtebane.

Hvor må du skøjte?

Ikke alle søer fryser lige meget på samme tid. Derfor kan der være forskel på, hvilke steder der er sikre at bevæge sig ud på. De steder, hvor færdsel på isen er sikker, bliver der opsat skilte med påskriften „færdsel på isen er tilladt“.

Derfor: Hold øje med skiltene ved din sø. Hvis der ikke er noget skilt, er det stadig farligt at færdes på isen.

Aalborg Kommune måler isens tykkelse på følgende steder og det er her, du nu kan være heldig at se de ovennævnte skilte, hvis isen er frigivet til skøjtning:

Tylstrup – søen v/motorvejen: Luneborgvej 144, Tylstrup

Lindholmsvej/Højens Allé: Lindholmsvej 190 Nørresundby

Den Gamle Golfbane ved Kollegievej: Kollegievej 20 Aalborg

Østerådalen (den sydligste sø) Hobrovej 341 Aalborg SØ

Fjellerad: Fjellerad Bygade

Volsted: Volsted Bygade 

Øster Uttrup: Ved Dammen Aalborg Øst  

Øster Sundby: Forårsvej Aalborg Øst

Mølledammen i Kongerslev: Møllevej 

Kildebæk v/Gadekærsvej i Sejlflod

Bydammen i Hals: Aalborgvej 33B 

Bydammen i Gandrup: Gl Kongevej 24

Bydammen i Ulsted: Jyllensgade 26

Nogle steder bliver aldrig frigivet til skøjtebane

 

 

Isen er ikke sikker at færdes på i Østre Anlæg, Nordens Kridtgrav, Poulstrup Sø og Limfjorden. På grund af dybden og strømforhold disse steder skal der meget hård døgnfrost i længere tid til at gøre isen sikker. Derfor måler Aalborg Kommune ikke isens tykkelse her og det klare råd er: hold dig på land og nyd udsigten, eller søg hen til nogle af de søer, hvor isen er markeret som sikker.

 

Skøjtning i naturen og forsamlingsforbud

Husk at myndighedernes regler om forsamlingsforbud stadig er gældende. Hvis der er for mange mennesker, så kom tilbage på et andet tidspunkt eller find en anden sø at skøjte på. Lad os passe på hinanden – også på isen.