Generationsskifte hos Odgaard Smykker

REklame | Odgaard Smykker

Annonce – Odgaard smykker forhandler dansk designede og producerede smykker med fortællinger om blandt andet sammenhold, glæde og livets udfordringer

Den 5. maj 2020 døde kunstner og smykkedesigneren Thorvald Odgaard og regionen mistede en holdningsstærk kulturpersonlighed, som var med til sætte Nordjylland på det kulturelle og kunstneriske landkort. I Nibe finder man bl.a. Fjordkonen på havnefronten. I Aalborg er hans værker centralt placeret i byrummet for eksempel foran Aalborg Zoo. Lysten til udvikling førte til, at han i 1997 designede og lancerede Nibe Englen hos guldsmed Schack, Nibe. Smykket er en nedskaleret model af englen, som landede i Nibe Kirke i 1996, og motivisk inspireret af hans første engel udført til Sæhrimners kunstprojekt ”Tårnet” i Aalborg i 1987. Englen blev siden et integreret motiv i kunstnerens produktion. Nibe Englen er symbolet på kærligheden i hvert menneske. Herefter fulgte blandt andet Tåreserien og Kronblad.

Datteren Karen Marie Odgaard har besluttet at videreføre firmaet sammen med partnerne i Odgaard Smykker, Ingrid og Peter Schack. Det er vigtigt at gøre det på en ordentlig måde og bevare respekten for hendes fars værk og virke og det aftryk, han har sat sig.

– Min far var altid optimistisk, også når det så sort ud. Hans positive tankegang er det mindset, som har og fortsat vil tegne firmaprofilen. Vi vil bygge videre på det fundament, han har lagt, og samtidig tilføre nyt og udvikle formsproget. Fortælle historier med forankring i det lokale, der også er generelt appellerende. Det er vigtigt, at smykkerne ikke kun er en sansemæssig nydelse. Bærer man et Odgaard smykke, bærer man også den idé og fortælling, som er tænkt ind i smykket. Det kan give forankring og identitet. Samtidig kan man tilføre smykket ens egen historie, fortæller Karen Marie.

I januar 2020 havde Thorvald Odgaard Sort Sol i støbeskeen, og Odgaard Smykker lancerede vedhænget i oktober. Det blev kunstnerens sidste design. Sort Sol er det fænomen, der ses, når stære samles i marsken før træk. Inden de lander i rørskovene for at gå til ro, tegner fugleflokken mønstre på himlen. Man har en formodning om, at de flyver i flok som forsvar mod rovfugle. De danner et fællesskab, der beskytter og gør dem stærke. Med budskabet om sammenhold får Sort Sol her og nu en særlig betydning. Det minder os om, at vi mennesker også er stærke, når vi holder sammen. Fællesskab opstår omkring et fælles fikspunkt, for eksempel store eller små kriser, eller at vi samles om noget i glæde. Det er en måde, vi er i verden på som mennesker – med andre og for andre. I smykket flyver små fugle som silhouetter op mod solens gyldne cirkel. De passer på hinanden.

I firmaet vil Karen Marie varetage PR samt salg. Barnebarnet Ida Marie, der altid har tegnet og designet, vil udføre smykkedesigns ved siden af sit studie på Aalborg Universitet. Tidligere og nuværende medejere Ingrid og Peter Schack, der gennem et livsforløb har haft smykkeforretning i Nibe vil fortsætte med at levere forretningsmæssig know how, stå for kundebetjening, logistik og varetage administrative opgaver.

Smykkerne er dansk producerede, da en klimavenlig produktion er et af firmaets idealer. Dermed kan Odgaard Smykker også følge og være i tæt dialog om den kreative proces, samt håndtere eventuelle særlige ønsker fra kunderne.

Kontakt

Smykkerne forhandles via www.odgaardsmykker.com

tlf.: 61 92 40 00

Vadehavscentret forhandler Sort Sol

Kunsten i Aalborg forhandler Sort Sol & Nibe Englen